Rovné šance Nadace ČS

Nadace České spořitelny podpořila vznik nové Mapy vzdělávání

Nadace České spořitelny podpořila vznik nové Mapy vzdělávání
Mapa ukazuje obce, ve kterých se daří bojovat se vzdělávací neúspěšností

Které obce umí bojovat se vzdělávací neúspěšností? A s čím neúspěšnost ve vzdělávání souvisí? To ukazuje interaktivní Mapa vzdělávacího ne/úspěchu, kterou vytvořila výzkumná organizace PAQ Reseach s podporou Nadace České spořitelny.

Z dat na webu www.mapavzdelavani.cz vyplývá, že nedokončování základních škol nebo velké absence nejsou jen problém na Karlovarsku nebo Ústecku. Trápí i periferie Plzeňského a dalších bohatších krajů. Míra neúspěšnosti úzce souvisí se sociálními problémy v regionu – nejvíce s exekucemi, bytovou nouzí a dalšími problémy, které destabilizují rodiny. Některým obcím se ale daří se sociálními podmínkami bojovat a neúspěšnost je zde mnohem menší, než by se podle dat dalo předpokládat.

"Naše výzkumy ukazují, že mikroregiony se reálně velmi liší i v rámci jednoho kraje. V Mapě jsou také speciální funkce, jako je srovnání s podobnými obcemi s rozšířenou působností (ORP). Nemá cenu porovnávat neúspěšnost v chudých regionech s Prahou. V Mapě je vidět, zda vzdělávací neúspěšnost či financování školství v jeho lokalitě nezaostává za těmi, které mají podobné sociální složení," říká jeden z hlavních autorů Mapy ekonom Václav Korbel z PAQ Research.

Cílem projektu je podle PAQ Research udělat jednotné místo pro datové analýzy a mapování vzdělávání a také pomáhat ORP či krajům se zlepšováním vzdělávání. "Chceme také iniciovat změny ve financování škol a ukázat, že s vzdělávací neúspěšností je potřeba bojovat. Jedno nedokončení střední školy stojí stát na ušlých odvodech a dávkách 2 až 3 milion korun," vysvětluje ředitel PAQ Research Daniel Prokop.

"Mapa vzdělávání skvěle doplňuje téma (ne)úspěšnosti a rovných šancí ve vzdělávání, které jsme společně se sociology a ekonomy otevřeli v loňském roce ve studii Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity od PAQ Research a think-tanku IDEA," doplňuje ředitelka Nadace České spořitelny Dana Petrova.

5

Komentář PAQ Research: "V rámci Libereckého, Královéhradeckého či Moravskoslezského kraje existují naprosto odlišné vzdělávací světy. Vedle sebe leží ORP z nejlepší i nejhorší pětiny vzdělávací neúspěšnosti. Soustředit se tak při zvyšování kvality školství na celé kraje je zjednodušující a zanedbává to lokální problémy." 

2

Komentář PAQ Research: "Tyto problémy se často slučují. Ale s neúspěšností ve vzdělávání reálně souvisí právě destabilizující chudoba rodin, protože děti stresuje, ničí jejich vzdělávací aspirace a likviduje sociální a kulturní kapitál rodičů."

3

Komentář PAQ Research: "ORP, které zaostávají za svými možnostmi, často leží na periferiích krajů, jsou podfinancované, neumí si poradit se specifickými problémy či mají horší přístup k řízení škol a restriktivní sociální systém. Opakem jsou obce jako Krnov a další, které se znevýhodněním bojují dobrou předškolní výchovou, zaměstnáváním podpůrných pracovníků či doučováním. A v datech je vidět efekt na úspěšnost dětí."

4

Komentář PAQ Research: "Problém financování škol je v tom, že stát dává všem zhruba stejně. Obce a města s vysokou mírou chudoby jsou chudší – často nedokáží tak podporovat svoje školy. A ředitelé v těchto oblastech mají nižší míru podpory a výrazně těžší pozici dohnat absenci financování z šíře dílčích dotačních programů."

PAQ Research na výzkumu spolupracuje s analytiky České školní inspekce a se projektem Partnerství 2030+. V dalších měsících se bude Mapa doplňovat o informace o personálním zajištění škol, předškolní výchově a dalších výsledcích.