Učitelé & ředitelé

Na letních setkáních sdíleli dobrou praxi učitelé i sociální pracovníci

Na letních setkáních sdíleli dobrou praxi učitelé i sociální pracovníci
Přinášíme ohlédnutí za letními školami našich partnerských organizací.

Učitelská platforma, Platforma pro včasnou péči, učitelé zapojení do programu Začít spolu nebo finalisté Global Teacher Prize Czech Republic se během prázdnin setkali na letních školách, kde si předávali své cenné zkušenosti z praxe.

Začít spolu

zacit_spolu

Letní škola nabízí vyučujícím mateřských a základních škol komplexní vzdělávání v programu Začít spolu, a to ve formě základních i pokračujících kurzů. Letos se 152 účastníků z celého Česka pod vedením 25 lektorek a lektorů Začít spolu sešlo v Turnově, kde působí také jedno z dvanácti metodických center programu. „Speciální pozornost jsme letos věnovali tématu inkluze. Chtěli jsme tak podpořit pedagogy při jejich práci s nově příchozími dětmi zejména z Ukrajiny a nabídnout jim strategie pro vytváření dobrého vztahového klimatu mezi dětmi,“ uvádí Iveta Pasáková, ředitelka organizace Step by Step ČR.

Global Teacher Prize Czech Republic

GTP_22

Finalisté letošního i předchozích ročníků GTP CZ na letní škole nahlédli díky praktickým worshopům do způsobu výuky svých kolegů. Jedním z cílů letošní letní školy bylo i prohloubení spolupráce učitelů v připravovaném projektu Učiteling, který umožňuje inspiraci pedagogům napříč obory a stupni vzdělávání. „Je unikátní, jak se zde prolínají role účastníků a zároveň lektorů. Je přínosné si navzájem „nakukovat pod pokličku“ a inspirovat se… Každý z nás občas potřebuje ujištění, že je na správné cestě, která směřuje ke kvalitě v naší práci,“ shrnul své zážitky z letní školy jeden z účastníků.

Platforma pro včasnou péči

vcasna_pece_22

Šedesát zástupců členských organizací Platformy pro včasnou péči sdílelo přístupy a zkušenosti v oblasti včasné péče, která se zaměřuje na znevýhodněné děti hlavně v předškolním věku. Celým týdnem účastníky provázel pedagog a kouč Štěpán Schwarc. Příklad dobré praxe a mezioborové spolupráce na Mostecku představila manažerka projektu Signály Tereza Svačinová. Expertní tým ve spolupráci s ministerstvy vytvořil kartu identifikace ohroženého dítěte, tzv. kartu KID, která slouží klíčovým profesionálům k identifikaci ohroženého dítěte.

Učitelská platforma

ucitelska_platforma

Učitelská platforma připravila hned dvě prázdninová setkání pro celkem osmdesát účastníků. Byla plná vzájemného sdílení, diskusí o profesionalitě učitelské profese i o jejích slabých místech. Jedním z důležitých témat bylo i další směřování organizace.