Archiv

Minikonference - Jak mluvit o emocích s mladými lidmi?

Emoce hrají v poslední době čím dál důležitější úlohu, často dostanou v našem životě přednost i před kritickým myšlením.

Konference představí prostřednictvím workshopů dva koncepty práce s emocemi:
a) emoční management dle španělské organizace Permacultura Cantabria
b) způsob práce s emocemi na etických neo-sokratovských rozhovorech v ČR

Konference je zdarma a probíhá v rámci projektu Erasmus+ Increasing mutual understanding with YOUTH EMOTIONAL MANAGEMENT GUIDE.

Prosíme na konferenci se registrujte, počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen (30 osob)