Učitelé & ředitelé Michal Prokeš

Michal Kaderka: Nouzový stav pomohl učitelům se digitálně vzdělat

Michal Kaderka: Nouzový stav pomohl učitelům se digitálně vzdělat
Jaký byl loňský rok pro Učitelskou platformu? A jak její činnost ovlivnila pandemie? Další z rozhovorů pro naši výročku.

Tento rozhovor vzniká za mimořádných okolností. Jak situace zasáhla Vaši organizaci?         

Nouzový stav pomohl nejen organizaci, ale celé komunitě učitelů se digitálně vzdělat. Učitelská platforma a konkrétně její on-line platforma Učitelé+ zaujala lídrovskou úlohu v transformaci výuky na dálku u podstatné části učitelů, kteří jsou aktivní na Facebooku. 

Jaký bude mít pandemie dopad na Vaši činnost v budoucnu?

Nesmíme opomenout problémy, které se zavřením škol vynořily. Jak do budoucna řešit zapojení dětí z ekonomicky slabých rodin, nedostatečné technické zázemí pro učitele a jejich postupné vzdělávání. Musíme podpořit školy, kterým se přechod do digitálního prostředí nepodařil.

Co pozitivního Učitelské platformě a školství obecně může krize přinést?

Očekáváme vyšší růst počtu členů i posilování pozice odborné autority. V učitelské komunitě je nutné pokračovat v posilování digitálních kompetencí. Budou se rychleji prosazovat i jiné formy hodnocení než klasická stupnice jeden až pět.

Jak podle Vás na tuto situaci zareagovaly školy, jak učitelé?

Přístupy byly různé, záleželo na vedení školy. Někde se přechod do výuky na dálku podařil, u některých to trvalo déle. Kdo chtěl, tak se nalodil a nové situaci se přizpůsobil. V mase 160 tisíc učitelů najdete brilantní ale i hororové příklady přístupů.  

Když se ohlédnete za loňským rokem, kam se posunula Vaše organizace? Jaké byly největší úspěchy?

Jsme mladá organizace, myšlenka Učitelské platformy začala vznikat na jaře v roce 2017. Takže každý rok je pro nás velkým skokem. Učitelské platformě se podařilo být důvěryhodným partnerem mnoha médií a politiků. Za poslední rok se zdvojnásobila komunita učitelů, s níž intenzivně komunikujeme, na deset tisíc. Stejně tak jsme zdvojnásobili počet členů na pět set. Velkým mezníkem je pro Učitelskou platformu i získání první finanční podpory, která nám pomáhá profesionalizovat některé naše agendy, jako je administrativa či komunikace. 

 

Michal Kaderka

Je absolventem PedF UK, aprobace dějepis – ZSV. Od roku 1998 do roku 2008 pracoval pro Lauderovy školy při ŽOP v Praze. Od roku 2010 učí mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance a od roku 2019 učí budoucí učitele na Filosofické fakultě University Karlovy. S ostatními učiteli spoluzaložil Učitelskou platformu na podporu zvýšení kvality ve vzdělávání.