Finanční zdraví

Měsíc finančního zdraví vyvrcholil akcí Global Money Week. O financích se během března učily tisíce žáků a studentů

Měsíc finančního zdraví vyvrcholil akcí Global Money Week.  O financích se během března učily tisíce žáků a studentů
Naše Nadace byla u toho.

Jaké dovednosti a schopnosti jsou důležité pro finanční zdraví mladé generace? Na tuto otázku odpovídala celá řada seminářů a workshopů, které se konaly po celém Česku během mezinárodního týdne finančního vzdělávání Global Money Week. Jeho ústředním tématem byly právě kompetence vedoucí k finančně zdravému životu, o kterých se dozvěděly tisíce žáků základních škol, středoškoláků, ale i dospělých.   

Již posedmé se Česká republika zapojila do celosvětové iniciativy na podporu finančního vzdělávání Global Money Week. Jejím národním koordinátorem je Ministerstvo financí, záštitu tradičně udělilo Ministerstvo školství a Česká národní banka. Organizátoři akce, kterými jsou yourchance o.p.s. a  EFPA ČR vyzvali řadu škol, dětských domovů, organizací, firem i nezávislých odborníků, aby uspořádali přednášky a workshopy na témata týkající se zdravých finančních návyků a kompetencí.

Naše Nadace v rámci GMW uspořádala s dobrovolníky Dne pro školu a dvěma odborníky z České spořitelny přednáškové dopoledne o kompetencích pro finanční zdraví. Dvě stovky středoškoláků si v pražském inovačním centru Next Zone vyslechly hned 6 příběhů. O zkušenosti se podělil třeba programátor, investor do startupů nebo právnička. Studenti se dozvěděli, jak je důležité postavit se k problémům čelem, mít zdravé sebevědomí nebo kriticky přemýšlet. "Naše vize o českém školství se nemění. Chceme, aby se děti ve školách dozvídaly to, co využijí v praktickém životě. Nejsou to jen stěžejní znalosti, ale i schopnost ustát nečekané události nebo si poradit v kritických situacích. Chceme, aby si všechny děti mohly plnit své sny a žít spokojený život," doplňuje členka správní rady Nadace ČS Anna Dvořáková

Spustili jsme také nový web www.silnejsidikyvzdelavani.cz zaměřený na finanční vzdělávání. Na něm se veřejnost a zejména učitelé dozví, jak přistupujeme ke kvalitnímu finančnímu vzdělávání a na jakých kompetencích ho stavíme. Tým také připravil projektový den, díky kterému se mohou hlavně žáci 2. stupně o financích dozvídat třeba v hodinách českého jazyka, informatiky nebo dějepisu.

Celorepublikově probíhaly soutěže a akce pro veřejnost, novinkou bylo zapojení ukrajinské komunity formou přednášek a hudebních vystoupení v Centru Černý most na Dni s finanční gramotností. Významné a velmi aktivní zastoupení měly v letošním ročníku banky, které kromě své finanční podpory poskytly desítky odborníků z praxe. Ti se s dětmi a mládeží podělili o své mnohaleté zkušenosti ze světa financí.

Tečkou za GMW byla tradičně závěrečná konference v České národní bance, na které vystoupili zástupci organizátorů i další odborníci. Mezi řečníky byla také předsedkyně správní rady Nadace ČS Dana Brandenburg, která publiku představila nadační pojetí kompetencí vedoucích k finančnímu zdraví.