Učitelé & ředitelé Nadace ČS

Markéta Popelářová z Otevřeno: Příběhy skvělých učitelů chceme k profesi přilákat nové tváře

Markéta Popelářová z Otevřeno: Příběhy skvělých učitelů chceme k profesi přilákat nové tváře
Otevřeno podporuje Nadace České spořitelny.

Organizace Otevřeno usiluje o to, aby do českých škol přicházeli učitelé, díky kterým bude děti škola bavit a připraví je na výzvy současného světa. Nyní se chystá rozjet kampaň, jež má za cíl přilákat k povolání učitele nové zájemce. Detaily nám prozradila Markéta Popelářová, která sama učí na základní škole a dokončuje studia učitelství občanky a němčiny.

Kdo je podle vás inspirující učitel?

Inspirující učitel je pro nás ten učitel, který má kladný vztah ke své profesi, záleží mu na svých žácích, a proto se pro ně snaží ve třídě vytvořit co nejlepší podmínky pro učení. Může se to zdát jako velmi obecná definice, ale její obecnost je pro nás důležitá i proto, že věříme, že způsobů, jak přesně tyto podmínky ve třídě vytvořit, je mnoho a všechny z nich mohou být v něčem inspirující. Vždy by ale měly být v souladu s vizí Otevřena. 

Podle jakých kritérií tyto pedagogy vybíráte do své kampaně?

V Otevřenu nás je již přes 200, tudíž máme poměrně širokou síť vlastních kontaktů a doporučení, od kterých jsme se zejména na začátku odrazili. Někteří inspirující učitelé si k nám našli cestu sami, možná i proto, že nás spojuje stejná vzdělávací vize. Někteří oslovení jsou přímo našimi členy. Jde nám o to, abychom uznávali stejné hodnoty ve vzdělávání a dáme také na reference jejich kolegů nebo žáků. Není naším cílem hledat bezchybné pedagogické superhrdiny, ale učitele a učitelky, kteří o svém povolání umějí přemýšlet, chtějí ho vykonávat co nejlépe a jsou ochotní se s námi o svůj pohled podělit. 

V čem spočívá celá kampaň, jde "jen" o vyprávění příběhů konkrétních pedagogů?

Vyprávění konkrétních pedagogů v kampani hraje důležitou roli, ale rozhodně u něj nekončí. Skrze tuto učitelskou sérii se chceme dostat do hledáčku lidí, kteří si vybírají povolání nebo uvažují o jeho změně. Chceme jim učitelské povolání představit jako profesi, která rozhodně stojí za zvážení, protože pro budoucnost naší společnosti hraje velkou roli. Pokud chceme, aby se děti ve školách vzdělávaly naplno a s radostí, potřebujeme k tomu mnoho pedagogů, kteří budou schopni je po této vzdělávací cestě vést a vytvořit jim k tomu vhodné podmínky. Zároveň chceme skrze kampaň upozornit na další, pro nás velmi důležité, téma, a tím je well-being dětí. Ten byl obzvláště v uplynulém roce a půl trochu pošramocen kvůli covidové pandemii a online výuce. A jsou to právě učitelé, kteří well-beingu dětí ve třídách mohou výrazně napomoci. I tuto myšlenku chceme skrze naši kampaň předat. 

Jak konkrétně bude tato kampaň motivovat k povolání učitele další zájemce?

Představujeme inspirující příklady učitelů a učitelek, ale i dalších profesí, které na školách hrají důležitou roli - například školní psychology, psycholožky nebo ředitele a ředitelky. Ukazujeme, jak velký dopad může učitel na život dětí mít. Pokud někdo hledá povolání, které má opravdu smysl a dopad, je to podle nás právě učitelství. Ne všichni lidé měli to štěstí se během svých vlastních školních let setkat s inspirativním pedagogem, často měli jen špatné zkušenosti, tuto představu o učitelích chceme změnit a ukázat, že skvělí pedagogové existují a máme jich v Česku mnoho. Na online kampaň běžící na sociálních sítích bude během podzimu a zimy navazovat také putovní výstava na pedagogických fakultách a středních školách a také esejistická soutěž.

Jakou prestiž u nás povolání učitele podle vás má a proč to tak je?

Ačkoliv české i mezinárodní výzkumy ukazují, že prestiž učitelského povolání není nikterak nízká, učitelů máme málo a na jejich přípravu se také příliš nedbá. Česko se již nyní potýká s nedostatkem učitelů a vypadá to, že situace se v příštích letech kvůli odchodu mnoha pedagogů do důchodu bude ještě zhoršovat. Chceme do terénu dostat nejen dostatek učitelů, ale hlavně dostatek těch, kteří svou profesi chtějí vykonávat co nejlépe. 

Je možné do kampaně hlásit i další pedagogické osobnosti? Pokud ano, jaký je postup a kdy je uzávěrka?

Zasílat doporučení na další učitele a učitelky určitě možné je, průběžně během podzimu totiž budeme vytvářet další příspěvky s fotografiemi. Snažíme se o to, abychom pokryli učitele a učitelky z velkých měst, ale i z venkova, z malotřídek, podobně se snažíme i o genderovou vyrovnanost nebo o různorodost jejich zaměření. Tip je možné odeslat na e-mail inspirujici.ucitele@otevreno.org. S pedagogy se následně spojíme, promluvíme si s nimi a doptáme se případně na reference z jejich okolí. 

Otevřeno sdružuje studenty a učitele na pedagogických fakultách. Protože cestou k proměně vzdělávání je dobrá příprava pedagogů, usilují už od roku 2015 o její zlepšování přímo na pedagogických fakultách. Organizace pořádá vzdělávací akce, pomáhá pedagogům růst a spolupracuje na šíření dobré praxe a systémových změn.