Rozhovory Nadace ČS

Magdalena Karvayová: Pomáháme romským rodičům, aby z jejich dětí nevyrostla další ztracená generace

Magdalena Karvayová: Pomáháme romským rodičům, aby z jejich dětí nevyrostla další ztracená generace
V seriálu Rovné šance tentokrát pokračujeme rozhovorem s Magdalenou Karvayovou, která se věnuje vzdělávání v romských komunitách.

Magdalena Karvayová v roce 2014 spoluzaložila ostravskou neziskovou organizaci Awen Amenca. Jejím posláním je pracovat s romskou komunitou, aby děti z těchto rodin získaly šanci na kvalitní vzdělání. Za sedm let se díky práci Awen Amenca podařilo edukovat tisíce rodičů a více než 800 romských dětí díky tomu nastoupilo na klasické základní školy. Organizace je součástí Platformy pro včasnou péči, kterou podporuje naše Nadace. 

V čem spočívá vaše práce při vedení romských komunit?

Když jsme začali s romskými rodiči pracovat, zjistili jsme, že tito lidé žijí v nehorázné temnotě – nemají žádná očekávání, ambice nebo vize. Snažíme se je proto motivovat. Organizujeme setkávání celých komunit, kdy se schází 30 až 40 lidí, dáváme jim prostor se vyjádřit k tomu, co je trápí. Téma vždy směřujeme do oblasti vzdělávání a snažíme se rodiče přivést k tomu, aby sami přišli na to, že vzdělání je důležité. U sebe možná už nic nezmění, ale u svých dětí ano.

S kým na projektu spolupracujete?

Na začátku bylo důležité vyhledat lídry přímo v komunitách. Měla jsem štěstí, že jsem se setkala s Jolanou Šmarhovyčovou, která ty rodiny znala, protože pracovala jako terénní pracovnice. Na setkáních komunit jsme pak postupně vytipovaly další lídry z řad rodičů, kterým jsme nejdříve dávaly za úkol podobná setkání organizovat a nalákat na ně další rodiče. V průběhu tří let jsme takto proškolily sedm romských matek. V Ostravě už vlastně fungují samostatně, mě tam už není potřeba. To bylo i cílem projektu.

Jak zasáhla pandemie do vzdělávání romských dětí?

Myslím, že děti i rodiče z našich komunit to zvládli obstojně. Z těch 800 dětí, které jsme zapsali na běžné základní školy, většina spolupracovala se školami a vyhledala podporu. Pro rodiče jsme udělali instruktážní video, aby byli schopni se v té situaci zorientovat. Obecně se ale obávám toho, že dojde k velkému vyloučení romských dětí z hlavního vzdělávacího proudu. Tyto děti budou po distanční výuce pozadu, budou propadat a školy je budou posílat do segregovaných či praktických škol.

V čem jsou romské děti jiné, když mají nálepku hůře vzdělavatelných? Je to otázka přetrvávajících stereotypů?

Myslím, že ano, každé dítě potřebuje cítit vstřícnost. Když jsme monitorovali naše děti u zápisů, tam, kde byli učitelé vstřícní, děti uměly všechno. Když se setkali s odměřeným přístupem, tak třeba začaly u zápisu plakat a učitelé řekli, že nejsou na školu připraveni. V rámci jednoho projektu na několika školách v Česku se snažíme pracovat i s učiteli a řediteli, kdy jim metodicky pomáháme vytvořit inkluzivní prostředí.

Co plánujete v Awen Amenca do budoucna?

Naši ostravskou metodiku se snažíme šířit i do jiných měst a také se ji snažíme uzpůsobit i jiným oblastem – aktuálně budeme pomáhat s přestupem romských dětí na střední školy, aby děti předčasně neukončovaly vzdělání. Rádi bychom vytvořili model, který bude uplatnitelný v celém vzdělávacím systému. Mým snem a cílem je pomoci maximálnímu počtu romských rodin, aby pochopily, že vzdělání je důležité, a aby se pro ně stalo prioritou. Jedině tak nebudou jejich děti další ztracenou generací.

Magdalena Karvayová vystoupila spolu s dalšími hosty 19. května na online snídani Nadace České spořitelny s tématem "Rovné šance ve vzdělávání". Záznam si můžete pustit pod tímto odkazem.