Rovné šance Nadace ČS

Letní škola Platformy pro včasnou péči ukázala, jak je důležité rozvíjet ohrožené děti od narození

Letní škola Platformy pro včasnou péči ukázala, jak je důležité rozvíjet ohrožené děti od narození
Platforma pro včasnou péči podporovaná naší Nadací uspořádala první letní školu.

Rozvoj dětí od nejranějšího věku byl hlavním tématem první letní školy Platformy pro včasnou péči, která se konala v krásném prostředí Žabonoského mlýna. Sjeli se na ní zástupci dvaceti členských organizací z celé České republiky, kteří se během pěti dnů zúčastnili přednášek a workshopů od českých i zahraničních lektorů a také mohli vzájemně sdílet své zkušenosti s přímou prací s ohroženými dětmi a jejich rodinami. A naše Nadace jako jedna ze zakládajících organizací Platformy nemohla na letní škole chybět.

"Program byl opravdu nabitý. Měli jsme několik skvělých lektorů z Čech i zahraničí, kteří se zaměřují na nejmladší děti. Kromě externích lektorů jsme účastníkům nabízeli i různé techniky nebo hry, které mohou využít při své práci,“ uvedla organizátorka letní školy a programová koordinátorka Nadace OSF Kateřina Sirotková.

Inspirace ze Slovenska

Největší ohlas mělo představení projektu Omamy ze slovenské organizace Cesta von. Omamy jsou speciálně vyškolené ženy z vyloučených lokalit, které docházejí do rodin a učí rodiče, jak se mají věnovat dětem už od prvních měsíců. "Jejich program je velmi propracovaný tím, že poskytuje vzdělávání, motivaci a prestiž ženám z vyloučených lokalit, propracovaný systém práce s dětmi a kvalitní evaluaci na úrovni práce s dětmi a rodiči. Na jejich příkladu je krásně vidět, že je důležitá nejen kvalitně poskytovaná služba, ale i sledování dopadu naší práce,“ vysvětlila Kateřina Sirotková.

OSF workshop-10

Představení projektu Omamy

Péče pro 3000 dětí

Velkým tématem letní školy byl vliv socioekonomického prostředí na zdravý rozvoj dětí. Přednášející Priscila Pumarada Urrutia z Centra dětského vývoje z Harvardovy univerzity popsala mechanismy, které vliv nepodnětného prostředí na rozvoj dětí zmírňují: je to podpora vnímavých vztahů mezi rodičem a dítětem, snížení míry stresu v rodině (například zajištěním stabilního bydlení) a posilování klíčových dovedností u rodičů. Všem oblastem se snaží organizace sdružené v Platformě pro včasnou péči věnovat, nyní zajišťují péči o více než 3000 dětí a jejich rodin.

"Příběhy, které jsme na letní škole slyšeli, jsou silné. Práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami je vyčerpávající, náročná, ale také plná malých vítězství. Vážím si toho, že se na jedno místo sjeli profesionálové z celé České republiky, aby sdíleli své zkušenosti, inspirovali ostatní a společně plánovali změnu, která dětem pomůže k lepšímu vzdělání. Ta energie letní školy byla neuvěřitelná a já přeji nám všem, abychom mohli Platformu tvořit dál," zakončila programová manažerka Nadace České spořitelny Kateřina Šaldová.

OSF workshop-14

Účastníci letní školy se sjeli ze všech koutů republiky.

 

OSF workshop-15

Pětidenní program byl plný přednášek a workshopů.

 

OSF workshop-21

Letní školou setkávání organizací nekončí - v letošním roce je čeká ještě spousta společné práce.