Rovné šance Nadace ČS

Kuře s aktovkou pomůže dětem zpátky do škol. S naší podporou

Kuře s aktovkou pomůže dětem zpátky do škol. S naší podporou
Stali jsme se partnery kampaně NROS.

Česká televize společně s Nadací rozvoje občanské společnosti zahájila mimořádnou charitativní sbírku na pomoc znevýhodněným školákům s názvem Kuře s aktovkou. Nadace České spořitelny se stala partnerem kampaně, do sbírky vloží 300 tisíc Kč a každou další vybranou korunu znásobí až do výše dalších 200 tisíc Kč. 

“Skutečné dopady pandemické izolace na školáky se začnou v plné síle ukazovat po jejich návratu do škol,” říká ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal a dodává: “Ty děti, které se z různých důvodů nemohly učit na dálku, budou potřebovat doučování a další formy pomoci. Sbírka Kuře s aktovkou míří přesně tímto směrem a my se k ní proto hrdě připojujeme.”

Až do neděle 6. září mohou lidé přispět dětem žijícím v nesnadných rodinných, sociálních či ekonomických podmínkách, vrátit se do školy. Nadace pro občanský rozvoj otevře grantové výzvy pro organizace, které se těmto ohroženým skupinám věnují. Vybrané peníze tak budou použity na školní pomůcky, asistenci nebo doučování. 

Jak lze pomoci?

Zašlete DMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 korun (DMS KURE 30, 60 nebo 90) na telefonní číslo 87 777. Sbírku lze podpořit také zasláním peněz přímo na účet 9595959595/0600 s variabilním symbolem 2020 nebo darováním online na webové stránce www.darujme.cz/kure.