Archiv

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Nakolik dnešní maturita odpovídá cílům vzdělávání?

Otázky k diskuzi: K čemu a komu dnes maturita slouží? Jaká by měla být ideální podoba maturity, co by měla ověřovat a jakou formou?
Nakolik současná podoba maturity naplňuje cíle formulované v Hlavních směrech vzdělávací politiky 2030+?
Kolik potřebujeme mít v ČR maturantů? Jaký bude osud těch, co maturitní obor vystudují, ale maturitu nesloží? Co má být součástí společné (státní) části maturity? A co přinese povinná maturita z matematiky a cizího jazyka?

Potvrzení účastníci panelové diskuze:

  • Zdeněk Bergman (ředitel Gymnázia Teplice)
  • Šárka Šandová (ředitelka Hořického gymnázia)
  • Helena Úlovcová (Hospodářská komora)
  • Petr Bannert (ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy, MŠMT)
  • Michaela Kleňhová (ředitelka CERMAT)
  • Jan Mareš (ředitel SOŠ a OA Chomutov)

Moderátor: Tomáš Vokáč (ředitel Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu).