Ostatní Nadace ČS

K Partnerství pro vzdělávání 2030+ se připojilo dalších sedm organizací

K Partnerství pro vzdělávání 2030+ se připojilo dalších sedm organizací
Podpisem memoranda se k Partnerství připojily například EDUin, Učitelská platforma či Centrum Locika.

Partnerství pro vzdělávání 2030+ získalo podpisem memoranda sedm nových členů z řad odborných partnerů – jsou mezi nimi informační centrum o vzdělávání EDUin, Učitelská platorma, Učitel naživo, Centrum Locika, Jednota školských informatiků, Asociace výchovných poradců a Pražské centrum primární prevence. Organizace se tak přidaly k sedmi zakládajícím členům.

Partnerství pro vzdělávání 2030+ vzniklo před necelým rokem za podpory Nadace České spořitelny. Jeho hlavním cílem je aktivní podpora a pomoc při naplňování cílů vládní vzdělávací Strategie 2030+. "I s cíli předchozí Strategie 2020 jsme se ztotožňovali, ta však nebyla následně rozpracována do akčních plánů a implementována. Řada skvělých myšlenek tak zůstala pouze na papíře. Jsme přesvědčeni, že z mnoha důvodů ani nyní nelze očekávat řešení od centrální úrovně řízení školství, proto volíme tuto iniciativu ze střední úrovně, do které postupně zapojíme jak úroveň centrální, tak i úroveň škol,“ uvedli zakladatelé Partnerství.

"Jsme moc rádi, že se k nám nyní připojují organizace, které se podílejí na expertních výstupech. Partnerství je unikátní projekt, který nevytváří systémové změny, ale spíš koordinuje a posiluje hráče, kteří už v systému jsou. Přeji si, aby se nám dařilo vytvářet stabilní sílu ve vzdělávání,“ řekl při podpisu memoranda o spolupráci předseda Rady Partnerství 2030+ Milan Kotík.

Partnerství si vytyčilo dva hlavní cíle, kterým se bude v průběhu let věnovat – podpora well-beingu žáků a snižování nerovného přístupu ke vzdělávání. "Největší hodnotu vidíme v tom propojení. Je skvělé, že už máme 14 organizací, které budou táhnout za jeden provaz a natahovat ho dopředu,“ zakončila on-line setkání Silvie Pýchová, ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání – tedy jednoho ze sedmi zakládajících členů Partnerství 2030+.

Dalšími zakládajícími organizacemi jsou: Asociace krajských vzdělávacích zařízení, Asociace ředitelů základních škol, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Česká rada dětí a mládeže, Nadační fond Eduzměna a Národní síť Místních akčních skupin.