Ostatní Michal Prokeš

Jsme partnery PREF Conference 2020

Jsme partnery PREF Conference 2020
Letos o distančním vzdělávání.

PREF Conference 2020 proběhne online už 26. listopadu. Také letos jsou Spořitelna, resp. program Abeceda peněz a Nadace České spořitelny generálními partnery. Úvodní zdravice se - spolu s ministrem školství - ujme předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon. V panelové diskusi na téma Systém vzdělávání a trh práce po kovidové zkušenosti vystoupí Hlavní ekonom Spořitelny David Navrátil. V rámci programu se svými prezentacemi pak vystoupí, krom dalších, zástupci nadačních partnerů, jako například Libor Pospíšil z Ředitele naživo, Petra Mazancová z Učitelské platformy, Zdeněk Slejška z Eduzměny. Dan Prokop z PAQ Research pak představí první "ochutnávku" z robustní studie, kterou zadala naše Nadace k tematické oblasti nerovností ve vzdělávání. Kompletní program naleznete zde.

Konference bude živě vysílána 26. listopadu od 9:00 do 17:40 zde, na YouTube kanálu a na sociálních sítích

“Chceme podporovat debatu o tom, kam se má české školství ubírat. Proto už od loňska stojíme u unikátní akce PREF, která má ambici stát se jednou z  nejvýznamnějších událostí svého typu v Česku,” říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny a dodává: “Program letošního ročníku je ovlivněn situací kolem pandemie, která nicméně ještě více obnažila problémy českého školství. Těším se na užitečnou debatu a celou řadu inspirativních přednášek.” 

V rámci akce se bude hovořit o budoucnosti základního a středoškolského vzdělávání po zkušenosti s distanční výukou, nebo o požadavcích pracovního trhu. Dalším z diskutovaných témat bude regionální vzdělávací politika. O finanční gramotnosti jako nutné výbavě do dnešního života bude diskutovat Adam Daniel a Jan Vlček z Abecedy peněz.  “Doba covidová nám paradoxně přinesla velké množství nových projektů, na kterých jsme pracovali již od začátku pandemie. Brzy také představíme nový web Abecedy peněz, který by měl oslovit všechny cílové skupiny - děti, rodiče, pedagogy ale i seniory. Věříme, že veškeré dostupné  materiály a online nástroje pro výuku pomohou rozšířit základy finanční gramotnosti daleko většímu množství dětí, než jsme byli dosud schopni zvládnout,“ říká Adam Daniel. 

Akce chce inspirovat odborníky i širokou veřejnost, představit nejnovější přístupy ke vzdělávání a ke spolupráci přizvat všechny - učitele, ředitele i rodiče. Na konferenci vystoupí nejvýraznější osobnosti zabývající se vzděláváním, zástupci státu, zřizovatelů, akademiků, ředitelů, učitelů a hosté byznysového i neziskového sektoru.