Rozhovory Nadace ČS

Jsme na cestě ke zkvalitnění výuky budoucích učitelů, říkají autorky projektu SPIN

Jsme na cestě ke zkvalitnění výuky budoucích učitelů, říkají autorky projektu SPIN
Projekt SPIN z Pedagogické fakulty UK vznikl za podpory naší Nadace.

V loňském roce odstartoval za podpory Nadace České spořitelny projekt proměny výuky budoucích učitelů na Pedagogické fakultě UK nazvaný SPIN. Jednou z klíčových aktivit projektu je tandemová výuka vysokoškolských pedagogů a učitelů z praxe. Studenti tak mohou přímo ve výuce propojovat otázky z teorie s příklady z praxe, diskutovat s učiteli, doptávat se, porovnávat a svou zkušenost reflektovat. Myslí se také na práci s čerstvými absolventy, kteří se setkávají v rámci tzv. kaváren. O projektu jsme si povídali s jeho autorkami – Janou Poche Kargerovou a Darinou Jirotkovou.

Můžete popsat, jaké byly první impulzy ke vzniku projektu SPIN? A jakou roli v tom hrála Nadace České spořitelny?

Jana: Vzniklo to tak, že jsme seděly s kolegyní Darinou Jirotkovou po státnicích a reflektovaly jsme jejich průběh. Říkaly jsme si, jak se nám dobře spolupracuje a že bychom to chtěly prohloubit. Současně jsme zjišťovaly, kolik máme společných učitelů z praxe, se kterými spolupracujeme, a že by to bylo dobré nějak propojit. Také jsme se bavily o tom, že každá z nás je zapojená ještě jinde, já v rámci Step by Step a Darina v H-Matu. Začaly jsme plánovat, že by bylo fajn, kdyby se naše snahy propojily a mohly jsme se učit od sebe navzájem. A myslím, že to byla Darina, koho napadlo, že bychom mohly požádat Nadaci České spořitelny o pomoc. Podařilo se nám hned domluvit schůzku s tehdejším ředitelem Nadace Ondřejem Zapletalem a programovou manažerkou Klárou Rundovou. Od této schůzky už to byla vlastně taková partnerská spolupráce, snahou nás všech bylo, aby to byl smysluplný projekt, který zároveň koresponduje s hodnotami Nadace.

Kvůli pandemii jste se museli vyrovnat s přesunem projektu do online prostředí, jak se vám to podařilo?

Darina: Musím se přiznat, že jsem se zpočátku hrozně bála, že budeme muset kvůli online výuce celý projekt odložit. Neuměla jsem si představit, jak zapojíme naše kolegy učitele do online výuky, jak budeme umět využít kouzla osobností našich učitelů, kterými jsme chtěly zapůsobit na naše studenty, když nemůžeme vzít studenty do jejich tříd. No ale online výuka na fakultě na začátku projektu běžela už prakticky druhý semestr a už jsme se trochu otrkaly. Já jsem zjistila, že naši učitelé jsou většinou v online výuce mnohem zdatnější než já a hned s prvním pokusem o zapojení učitele z praxe jsem pozorovala, jak velké oživení do zploštělé online výuky to přineslo. Teď si už ani neumím představit, že bychom nemohly do předmětů, které jsou zaměřeny didakticky, pozvat učitele z praxe buď k tandemové výuce, nebo jako hosta se svým vlastním programem. A nemusíme přitom řešit, ze kterého koutu republiky náš kolega je.

Co Vám v rámci projektu udělalo největší radost?

Jana: Asi největší radostí je, že se nám splnil sen. Podařilo se nám oslovit skvělé kolegyně, jak z fakulty, tak i z organizací Step by Step a H-Mat. Opravdové štěstí je, že máme skvělou manažerku Petru Vallin a zkušenou finanční manažerku Janu Fulínovou. A také že spousta kolegů a kolegyň má o ten projekt zájem a chtějí se do něj zapojit, nebo to, že se nám díky projektu podařilo více rozvinout vzájemnou spolupráci na katedře i s kolegy a kolegyněmi z katedry matematiky a vzájemně se tak obohacovat. V rámci projektu SPIN organizujeme i takzvané "kavárny". Jedná se o prostor, kde mohou naši absolventi sdílet své zkušenosti. Střídáme se ve vedení těchto "kaváren" s kolegyněmi z matematiky a můžeme tak sledovat, jak pracují ony, jak vedou seminář, jaké kladou otázky, jak komunikují. Je to ohromně obohacující. Mohu se od nich učit a inspirovat, ony zase vidí, jak my pracujeme, takže je tam opravdu ta výměna, o které jsme dlouho mluvili, ale nikdy předtím se nám nepodařilo ji realizovat.

Darina: Dodávám, že díky SPINu máme možnost vyzkoušet si mnoho inovací ve výuce, které jsme nosily jen v hlavě a smutnily, že na to nemáme peníze. Máme možnost zjistit, co opravdu dává smysl pro zkvalitnění přípravy budoucích učitelů a také, co není tak důležité. Upřímně mě překvapilo, že se nám podařilo SPIN dotáhnout do realizace, když si uvědomím, jak to všechno vzniklo. Ale možná, že právě v tom, že projekt vznikal od spodu, že byl nastavován pro naše konkrétní potřeby, je jeho síla. Vznikal z potřeb využít potenciál kvalitních učitelů, na které jsme byly nějakým způsobem napojeny, pro zkvalitnění přípravy budoucích učitelů, z potřeb se stále od učitelů učit z jejich zkušeností ze třídy, a také nabídnout učitelům prostřednictvím spolupráce obohacení v teoretické úrovni a novinkách v oboru.

Co jsou podle vás největší výzvy ve vzdělávání budoucích učitelů?

Jana: Velkou výzvu vidím ve skutečném propojení s fakultními školami a učiteli, kde je potřeba komunikovat, spolupracovat, ale také se společně vzdělávat. Praxi nelze řešit tak, že se studenti prostě na praxi do škol pošlou a děj se vůle boží. Kvalitní praxe musí být reflektovaná, musí se na ní podílet jak učitelé z praxe, tak i vysokoškolští učitelé. To všechno vyžaduje spoustu času, ale také vylaďování, komunikace, vymezení rolí. A v neposlední řadě zaslouženou odměnu, protože pro učitele v základních školách je to spousta času navíc, pokud se studentům opravdu věnují. Je potřeba vytvořit učící se komunitu, která funguje, protože každý si je vědom své role. K tomu právě slouží výborně tenhle projekt, kde praxe vlastně není jenom to, že chodíme se studenty do škol a díváme se na učitele, nebo studenti si zkouší vyučovat na školách, ale my vodíme i učitele k nám do našich seminářů a tam dochází podle mě k výbornému propojení teorie a praxe, protože oni tam vnášejí různé ukázky, přípravy, příklady dobré praxe, komentují to svýma očima. To si myslím, že je nějaká cesta, která může hodně pomoct ke zkvalitnění přípravy učitelů. Což je opravdu výzva, která není jednoduchá, ale je to podle mě cesta k tomu, abychom studenty aktivizovali, nadchli a zároveň, aby výuka splňovala i odborné nároky - tedy aby se něco skutečně naučili.

Jak se bude projekt SPIN vyvíjet do budoucna, jaké máte ambice?

Jana: Naše ambice jsou, aby to, co děláme v rámci SPINu, se stalo běžnou součástí výuky na fakultě. A myslím si, že taková spolupráce s učiteli, kdy s námi připravují semináře, učí v tandemu, spolupracují na metodických materiálech, my chodíme do jejich výuky, natáčíme u nich ve třídě videa, pak je společně se studenty na seminářích analyzujeme, tj. že se tímto způsobem vzájemně inspirujeme, učíme a obohacujeme, má být běžnou součástí výuky. Chtěla bych, aby to byl běžný standard, to je moje vize. Jinak máme ještě jeden sen – mít výukové laboratoře, jako je tomu třeba v různých campusech v Belgii nebo v Holandsku, kde součástí univerzity bývají fakultní školy a školky, které jsou v dosahu univerzity, a kde může probíhat nejen praxe, ale i výuka, nebo ideálně výuka provázaná s praxí. Díky tomu je pak příprava na učitelskou profesi mnohem flexibilnější, svižnější a propojenější se skutečnou praxí ve školách.

Darina: My to máme s Janou za dobu 10 měsíců přípravy projektu tolikrát prodiskutované, že se v tomto ani nemůžeme lišit.

Co byste na závěr popřály českému školství?

Jana: Aby lidé, kteří o školství rozhodují, byli morálně soudní a nejen věděli a proklamovali, že školství je priorita, ale dokázali v tomto ohledu také jednat. Přála bych si, aby české školství vidělo světlo na konci tunelu, aby neztrácelo naději a aby se vzdělávací politika stala skutečnou prioritou našeho státu.

Darina: Ráda bych, aby děti měly radost z poznávání, z učení se. No a samozřejmě i to, co říká Jana, aby si lidé, kteří rozhodují, byli vědomi důležitosti vzdělání a hlavně toho, jak kvalitní vzdělávání vypadá.

doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. vystudovala MFF UK v Praze. Vyučuje na Katedře matematiky a didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě UK. Podílí se také na rozvoji Hejného metody vyučování. V projektu SPIN má na starost garantování výukových aktivit na Katedře matematiky a didaktiky matematiky, koordinaci tandemové výuky a vedení absolventských kaváren.

PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. vystudovala FF UK v Praze. Vyučuje na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde se zabývá především didaktikou 1. stupně ZŠ a organizací pedagogických praxí včetně kurzu mentoringu pro fakultní učitele. Je lektorkou vzdělávacího programu Začít spolu a spoluautorkou Metodického průvodce pro 1.stupeň základní školy tohoto programu a autorkou publikace Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu. Zaměřuje se na implementaci vzájemné kolegiální podpory v základních i mateřských školách. V projektu SPIN má na starost garantování tandemové výuky, vedení absolventských kaváren a propojování spolupráce PedF UK a Step by Step.