Ostatní Nadace ČS

Jaký byl rok 2019 pro Nadaci OSF?

Jaký byl rok 2019 pro Nadaci OSF?
Celkem 59 podpořených projektů, 93 seminářů a více než 460 zodpovězených dotazů. Podrobnosti o tom, co všechno v roce 2019 stihli naši kolegové (a spoluzakladatelé Eduzměny) z Nadace OSF, se dočtete v jejich výroční zprávě.

Výroční zprávu si můžete stáhnout v přiloženém souboru nebo na webu osf.cz

  • Výroční zpráva Nadace OSF 2019
Stáhnout přílohy