Ostatní EDUin

Jaké jsou zkušenosti rodičů s domácí výukou, zjišťoval průzkum ČT

Jaké jsou zkušenosti rodičů s domácí výukou, zjišťoval průzkum ČT
Online výuka omezuje čas, který děti tráví u monitoru.

Během dubna téměř deset tisíc rodičů školáků vyplnilo anketu České televize, která zjišťovala jejich pohled na domácím vzdělávání. Odpovědi z doby, kdy si školy teprve osahávaly možnosti online výuky, tým odborníků podrobil kvantitativní a kvalitativní analýze, aby zjistil, co rodiče v té době považovali za největší komplikaci pro vzdělávání v domácím prostředí. Podle výsledků analýzy byli rodiče s průběhem vyučování v domácím prostředí v té době spíše spokojeni a měli pocit, že novou roli učitelů v zásadě zvládají.

Při bližším pohledu se ale potvrdily rozdíly mezi nároky na vzdělávání dětí na 1. a 2. stupni ZŠ. Rodiče dětí na 1. stupni s dětmi pracovali mezi 40 a 60 % času, které děti věnovaly učení, což byly v průměru tři hodiny denně. Nedostatek času označilo za největší komplikaci téměř 40 % z nich – z rodičů dětí na 2. stupni si na to stěžovalo 25,8 %. (Děti na 2. stupni se podle výsledků ankety učily v průměru 4 hodiny denně a rodiče s nimi trávili zhruba 40 % tohoto času.) Na rozdíl od rodičů dětí na 1. stupni ale rodiče starších dětí často nechápali, co je smyslem zadávaných úkolů. Podle 20 % z nich chybělo u úkolů jasné vysvětlení učitelem nebo učitelkou, 15 % považovalo množství zadávaných úkolů za nepřiměřeně velké.

Studie se podrobněji věnuje různým bariérám pro domácí vzdělávání, jak je v anketě popsali rodiče dětí, a také jejich návrhům, jak situaci zlepšit. Všímá si toho, co její autoři pojmenovávají jako paradox online výuky, kdy rodiče navrhují zavedení online výuky jako cesty k tomu, aby jejich děti trávily méně času u monitoru. Zdůrazňuje také, že rodiče považují za klíčové, aby s nimi škola komunikovala. Zveřejněná analýza má ale řadu limitů, které jsou dány sběrem dat, ankety se zúčastnili rodiče, kteří se domácímu vzdělávání věnovali.