Rozhovory Nadace ČS

Hybateli změn jsou učitelé, ředitelé, studenti a rodiče, říká Arnošt Veselý

Hybateli změn jsou učitelé, ředitelé, studenti a rodiče, říká Arnošt Veselý
Pedagog a sociolog Arnošt Veselý se stal laureátem Ceny Nadace v roce 2020. Jak hodnotí uplynulý rok?

V loňském roce jste dostal Cenu Nadace České spořitelny. Jak na tento večer vzpomínáte?

Velmi rád. Celá akce byla skvěle zorganizovaná a ceny si samozřejmě velmi vážím. Nicméně je to sice jen rok, ale připadá mi, že to bylo úplně v jiných časech. Svět se za tu krátkou dobu neskutečně změnil.

Ceny Nadace udílí hybatelům změn ve vzdělávání. Jak těžké je v českém prostředí něčím "pohnout"? A kdo jsou pro Vás osobně hybatelé změn ve vzdělávání?

Největší hybatelem jsou pochopitelně učitelé, ředitelé, studenti a rodiče. Systémové změny na úrovni celého státu nebo kraje jsou zdlouhavé a jdou ztuha. Ale menší změny na úrovni školy nebo třídy tak složité nejsou. Vidíme na řadě příkladů, že dobrý ředitel dokáže školu proměnit k lepšímu relativně rychle.

Pandemie ještě více odhalila a prohloubila nerovnosti ve vzdělávání, jejichž snižování je jedním z hlavních cílů vládní Strategie 2030+. Co byste navrhoval ke zmírnění dopadů současné krize?

Nerovnosti nejde úspěšně řešit ani z úrovně školy, ani z úrovně centra - tedy z ministerstva školství. Proto je jednou z centrálních myšlenek strategie myšlenka tzv. vedení ze středu, tedy řešení vzdělanostních nerovností v rámci menšího území.

Jedním z cílů vzdělávací Strategie 2030+ je také podpora pedagogických pracovníků, jak by se podle Vás dala zlepšit prestiž učitelského povolání?

Jednoduché řešení není. Je to sada opatření, která jsou docela dobře známa, jako je navýšení platů učitelům nebo zlepšení kvality jejich profesního vzdělávání. Teď jde o to, aby zde byla politická vůle a schopnost tato opatření opravdu realizovat.

bannery_2021-03

Co pozitivního přinesla on-line výuka?

Určitě jsme se naučili mnohem lépe využívat a pracovat s novými technologiemi. Během krátkého času to byl zásadní kvalitativní skok.

Sám učíte na FSV UK, jak se vysokoškoláci přizpůsobili výuce na dálku? Vnímáte ve výuce nějaké rozdíly oproti loňskému jaru?

Technicky jsme se všichni – jak studenti, tak my akademičtí pracovníci – přizpůsobili velmi rychle. V prostředích jako je Zoom nebo Moodle teď všichni pracujeme zcela rutinně. Postupně upravujeme také pedagogické postupy a vytváříme společnou kulturu distanční výuky. Takže věřím, že kvalita vzdělávání se zlepšila a sjednotila. Na straně druhé, všichni už jsou dost unavení a mnozí studenti i někteří učitelé ztrácejí motivaci. Přece jen to období je velmi dlouhé a všem nám chybí osobní kontakt.

Co si v oblasti vzdělávání přejete v letošním roce?

Přeji si, abychom se alespoň částečně vrátili k běžnému životu, a to i v oblasti vzdělávání. Poslední dobou vnímám, že ten rok u počítačů vnesl řadu nedorozumění do komunikace, která je ale pro úspěšnou realizaci Strategie 2030+ naprosto nezbytná. Takže já si především přeji, abychom se mohli normálně potkávat, vyměňovat si názory a zkušenosti a pak společně hledat shodu na řešení nových výzev, které máme před sebou.

 
 

Arnošt Veselý je sociolog a vysokoškolský pedagog. Dlouhodobě se věnuje vzdělávací politice a vedl expertní skupinu při tvorbě státní vzdělávací Strategie 2030+.