Ostatní Nadace ČS

Fakulty spouští reformu vzdělávání učitelů, cílem je zlepšit jejich přípravu do praxe

Fakulty spouští reformu vzdělávání učitelů, cílem je zlepšit jejich přípravu do praxe
Ministr školství podepsal memorandum se zástupci fakult.

Zkvalitnění přípravy budoucích učitelů – to je ve zkratce obsahem Memoranda o podpoře reformy přípravy učitelů v Česku, které podepsalo ministerstvo školství se zástupci fakult připravujících učitele. 

"Podpisem Memoranda zahájíme práce na kontinuální proměně vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků tak, abychom je v maximální možné míře připravili nejen na vstup do učitelského stavu, ale také na všechny výzvy, které je při výkonu profese čekají," řekl při slavnostním podpisu Memoranda ministr školství Robert Plaga.

Ministerstvo školství se spolu s děkany fakult zavázalo ke konkrétním krokům v příštích třech letech, během kterých mají pro přípravu učitelů vytvořit adekvátní podmínky. Reforma se rozběhne už letos na podzim a má za cíl proměnit podobu praxí budoucích učitelů, podpořit inovace jejich přípravy a také vytvořit jednotný kompetenční profil absolventa, který určí, jaké dovednosti musí každý vystudovaný učitel mít a co všechno by měl po dokončení školy zvládat. Profil pomůže fakultám jejich výuku lépe zacílit, vyhodnocovat a postupně zlepšovat. 

"My máme ohromnou radost a vážíme si toho, že fakulty do této reformy jdou a jsou odhodlány svou výuku proměňovat. V Otevřenu chceme, aby se všechny děti učily naplno a s radostí a aby ze školy odcházely připraveny na výzvy 21. století. Podepsaná reforma je k tomu prvním velkým krokem a my jsme připraveni pomáhat k jejímu úspěchu," uvedl k reformě Tomáš Čakloš, předseda  hnutí Otevřeno, které podporuje i naše Nadace. 

Více informací o připravované reformě naleznete pod tímto odkazem.