Ostatní Nadace ČS

Experti na vzdělávání před volbami vyzývají ke změnám v českém školství

Experti na vzdělávání před volbami vyzývají ke změnám v českém školství
Domácí úkoly pro politiky vytvořily organizace podporované naší Nadací.

Tuzemské školství se dlouhodobě potýká s překážkami, které soustavně brání zlepšení kvality vzdělávání. Pandemická krize tuto situaci zásadně prohloubila. Zástupci neziskových organizací v oblasti vzdělávání, které podporuje i Nadace České spořitelny, proto přicházejí s výzvou Domácí úkoly 2021. Jejím cílem je doporučit konkrétní kroky pro následující volební období, které by měla politická reprezentace neodkladně učinit. 

Poskytování soustavné podpory školám a jejich ředitelům, kvalitní příprava pedagogů, stabilní a skutečně implementovaná strategie pro vzdělávání nebo systémový přístup k řešení problémů, jako jsou významně nerovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání nebo špatná práce s daty a nedostatečná digitalizace. To jsou některé z domácích úkolů, které zástupci neziskových organizací vnímají jako dlouhodobě potřebné a také nezbytné pro úspěšné naplnění Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Signatáři výzvy Domácí úkoly 2021 se shodují na tom, že od roku 1989 se u nás ve vzdělávání dějí jen nesystematické a často protichůdné kroky.

Iniciativa přichází záměrně v době přípravy volebních programů. “Pokud to politici se školstvím myslí vážně, měli by Domácí úkoly 2021 vnímat jako minimum, které je nezbytné přednostně a aktivně prosazovat. Není to vize, ale seznam opatření. Ta je zapotřebí přijmout, abychom se jako společnost posunuli ve vzdělávání do 21. století. Bez splnění těchto domácích úkolů a jimi vytvořeného základu se žádné významné změny nedočkáme,” shodují se signatáři ve výzvě.

Autory výzvy jsou Česká rada dětí a mládeže, EDUin, Nadační fond Eduzměna, Otevřeno, Učitel naživo, Učitelská platforma a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Iniciativu hned v zárodku podpořily také Česká středoškolská unie, České priority, Ředitelská akademie a Výluka. Odbornou oponenturu výzvě poskytlo 19 externích expertů z praxe a akademiků včetně Radko Sáblíka, spoluautora Strategie 2030+, nebo Václava Korbela, analytika PAQ Research a IDEA při CERGE-EI.

“Autoři podle mého názoru vystihli klíčové domácí úkoly, před nimiž český vzdělávací systém stojí. Oceňuji, že nevznikly na zelené louce, ale opírají se o nedávné strategické materiály. Přejme si, aby se tyto domácí úkoly podařilo splnit, a to nejlépe včas a na jedničku," shrnuje Jakub Fischer, děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze, spoluautor Strategie 2030+.

Kompletní znění Domácích úkolů 2021, které definují seznam 50 klíčových opatření přiřazených k pěti dílčím cílům, najdete na tomto odkazu. “Bez realizace těchto opatření se kvalita vzdělávání významně nezlepší, úroveň well-beingu žáků ani pedagogů se nezvýší a efektivita řízení vzdělávací politiky nestoupne. Zapojené organizace jsou proto připraveny spolupracovat s politiky na přípravě realizačních kroků vedoucích ke splnění Domácích úkolů. Máme s nimi 30 let zpoždění. Pokud splnění Domácích úkolů opět odložíme, vlak do 21. století nám ujede definitivně,” říká Jakub Černý, obsahový koordinátor projektu.

Koordinátorem celého projektu Domácí úkoly 2021 je spolek Frank Bold Society.

5 domácích úkolů pro tuzemské politiky:

  • Stabilní a skutečně implementovaná strategie: Aktuálně chybí nástroje pro efektivní řízení vzdělávací politiky a správu vzdělávací soustavy, které jsou nezbytné pro strukturální reformy.
  • Opravdová evidence based policy: Nejsou zdroje dat pro informované rozhodování ani nástroje a kapacity pro práci s nimi. Bez nich se reformy dělají poslepu.
  • Systémový přístup k řešení problémů, zejména nerovností: Postrádáme systémovou podporu žáků se sociálními či geografickými znevýhodněními, čímž přicházíme o významný potenciál rozvoje.
  • Kvalitní vzdělávání pedagogů a podpora začínajících učitelů: Přetrvává zaměření se ve vzdělávacím procesu na znalosti a kompetenční přístup důležitý pro výzvy budoucnosti je opomíjen. Bez strukturální změny systému přípravy a podpory učitelů změny nedosáhneme.
  • Poskytování soustavné podpory školám a jejich ředitelům: Přetrvává nízká úroveň digitalizace procesů, s nimiž souvisí vysoká úroveň administrativního zatížení, a absence podpory aktérům regionálního školství, které jsou významnou příčinou selhání při implementaci strukturálních změn ve vzdělávání.