Sonda do aktivit soukromých dárců v oblasti integrace ukrajinských uprchlíků v ČR
Inflace a její dopad na výdaje rodin na vzdělávání dětí
Finanční zdraví v průběhu života a co ho ovlivňuje
Hlas Ukrajinců - vzdělávání ukrajinských dětí v ČR
Hejného metoda v mezinárodním výzkumu TIMSS
Překryv a celkový rozsah znevýhodnění ve vzdělávání
Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích_červen 2021
Prezentace hostů - Online snídaně Rovné šance ve vzdělávání
Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity - studie PAQ Research a IDEA
Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity - shrnutí studie_31_3_2021
Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity - prezentace k tiskové konferenci_31_3_2021
České školství v dobách pandemie - prezentace ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala
Postoj rodičů ke vzdělávání a učitelské profesi_březen 2021
Distanční výuka na jaře a na podzim 2020_únor 2021
Pracovní snídaně pro partnery_únor 2021
Analýza o distanční výuce_leden 2020
Vedení ke spolupracující profesionalitě_listopad 2020
Proměny názorů rodičů na české školství_srpen 2020
Sdílené priority 2030+_červen 2020
Vzdělávání na dálku pohledem rodičů_květen 2020
Eduzměna - Analýza výzev ve vzdělávání_květen 2020
Jak by měl fungovat střední článek vedení regionálního školství v ČR_květen 2020
Vedení ze středu_Andy Hargreaves a Mel Ainscow_květen 2020
12 otázek ke koronavirové výuce pro učitele_duben 2020
Kvalita práce učitelů, vzdělanost, ekonomický růst a prosperita České republiky_květen 2019
Analýza vybraných rozměrů sociálního znevýhodnění v ČR_červenec 2019
Scouting projektů krok za krokem_březen 2019
Akcelerace projektů krok za krokem_březen 2019
Kolektivní dopad - Stanford Social Innovation Review_červen 2019
Identifikace prioritních témat ve vzdělávání_červen 2019
Legatum Prosperity Index - Czech Republic_2020
Michael Fullan - publikace Vedení ze středu
NERV - otevřený dopis vládě - vzdělávání
České spořitelna Foundation
Výroční zpráva 2021
Rok 2021 v Nadaci
Statut Nadace České spořitelny
Notářský zápis - Nadační listina
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva 2006
Výroční zpráva 2005
Výroční zpráva 2004
Výroční zpráva 2003
Výroční zpráva 2002
Výroční zpráva Depositum Bonum 2018
Výroční zpráva Depositum Bonum 2017
Výroční zpráva Depositum Bonum 2016
Výroční zpráva Depositum Bonum 2015
Výroční zpráva Depositum Bonum 2014