Rozhovory Nadace ČS

Elixír do škol uspořádal v Praze festival Science on Stage. Inspiraci sdílely stovky učitelů z celého světa

Elixír do škol uspořádal v Praze festival Science on Stage. Inspiraci sdílely stovky učitelů z celého světa
Rozhovor s Petrou Proškovou a Jitkou Houfkovou z Elixíru do škol.

O tom, že výuku přírodních věd a technologií lze pojmout tvořivě a zábavně, se přesvědčili návštěvníci dvanáctého festivalu Science on Stage. Své tipy do hodin na něm sdílelo víc než tři sta pedagogů nejen z Evropy. Festival se díky naší partnerské organizaci Elixír do škol poprvé uskutečnil v Praze a výrazné úspěchy na něm zaznamenali i čeští učitelé. Na detaily jsme se zeptali ředitelky Elixíru do škol Petry Proškové a vedoucí center Elixíru Jitky Houfkové.      

Jak hodnotíte průběh a výsledky letošního festivalu Science on Stage?

Petra Prošková: Jsem nadšená. Zpětná vazba od účastníků, partnerů i organizátorů je velmi pozitivní. Prvotní ohlas nám nalil energii do žil a pocit zadostiučinění, že se nám podařila dobrá věc. Atmosféra na festivalu byla neuvěřitelná a jsme rádi, že se nakonec uskutečnil v plné šíři, a to i přes veškeré nejistoty kvůli epidemii covid-19.

Jitka Houfková: Festival se velmi povedl. Na účastnících bylo znát, jak moc jsou rádi, že mají možnost se opět sejít a sdílet mezi sebou různé kreativní učící techniky a projekty. Lidé byli nadšeni jak z prostoru hotelu Clarion, ve kterém se letošní festival pořádal, tak i z celkového pojetí festivalu. Jsem velice ráda, že se nám na festivalu, který je již dvanáctým v řadě a který začínal jako festival pro učitele fyziky, podařilo vyladit obsah tak, že byly zastoupeny pokusy ze všech přírodních věd ale z oblastí IT a umění.

Zjišťujete od učitelů, zda skutečně promítnou inspiraci od kolegů do své výuky?

Jitka: Ano, sbíráme zpětnou vazbu od účastníků pomocí dvou dotazníků. První se rozesílá hned po festivalu a týká se bezprostředních dojmů z akce. Druhý budeme posílat zhruba po půl roce a bude nás především zajímat, zda učitele některé pokusy zaujaly, zda je uplatnili ve svých hodinách a jak na ně reagovali žáci.     

Petra: To je ostatně i cílem Elixíru do škol – přivést děti k lásce a porozumění předmětům jako je fyzika a IT například pomocí inspirativních a jednoduchých projektů, které může učitel s žáky uskutečnit hned ve své třídě. Po festivalu jsem se ptala několika učitelů na zpětnou vazbu. Například Zdeněk Hubáček, náš vedoucí centra v Uherském Hradišti a také zapojený účastník festivalu, zmínil, že ho velmi zaujal projekt s krystalizací, ve kterém se propojuje STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) s uměním, a že s ním plánuje pracovat jak v centru Elixíru, tak ve výuce.

Který z představených projektů vás s osobně nejvíce zaujal?

Petra: Na festivalu bylo opravdu na co se dívat. Všechny prezentované projekty byly úžasně zpracované. Když musím vybrat, co mě oslovilo na první dobrou, byla to  Lucia Dovalová  s projektem krystalizace. Byla jsem z něj nadšená, nejen proto že jsem si kategorii STEM with Art do festivalu vlastně prosadila… Pro svou propracovanost a jednoduchost využitých materiálů a pomůcek mě velmi zaujal další oceněný projekt prezentovaný Španěly J. A. Prietem Sanchezem a M. P. Orozco Saenzem týkající se astrobiologie. Představili nový nástroj, jak nadchnout žáky ZŠ pro vědu. Ráda bych ještě zdůraznila, že propojením STEM s technologiemi se zabývalo nejvíc prezentujících učitelů. Ukazuje to, jak se technologie stále výrazněji propojují do výuky. To je i pro nás v Elixíru velmi cenná zkušenost, jelikož dnes hodně pracujeme s tématem, jak využívat smysluplně technologie ve školách napříč předměty, a to i v kontextu malé revize rámcových vzdělávacích programů.

Jitka: V kategorii STEM s technologiemi jsme měli i vítězný český projekt, ve kterém učitelé z Klatov, Kateřina Vágnerová a Miroslav Panoš, měřili, jak dlouho trvá, než se uvaříte, když zůstanete v zavřeném autě, na které svítí sluníčko. Osobně mě ale nejvíce zaujal projekt anglické učitelky Jules Pottle, která se zabývá storytellingem. Prostřednictvím příběhů dětem přibližuje například jevy z biologie.

SooS_22

Na festivalu bodovaly hned tři projekty českých kantorů. Promítl se do jejich úspěchu fakt, že se festival Science on Stage uskutečnil právě u nás?

Jitka: Tento úspěch vnímám jako velmi významný, protože čeští učitelé si málo věří. Ze začátku bylo obtížné je přesvědčit, aby se na festival vůbec přihlásili, jelikož měli pocit, že nemají co předvést. Proto jsem ráda, že tato tři ocenění získali. Potvrdilo se, že výuka v podání českých učitelů má světovou úroveň a že jí mohou inspirovat své kolegy v zahraničí.

Petra: I tady se ukázalo, že si učitelé obecně málo věří a měli bychom na tom do příštího ročníku festivalu Science on Stage zapracovat. Proto plánujeme podpořit naše kantory v sebedůvěře a pomoci jim i s prezentací jejich práce. Všechny oceněné české projekty jsou od učitelů, kteří buď navštěvují centra Elixíru, nebo nějakým způsobem s Elixírem spolupracují. Potěšilo mě, že práce a přístup těchto pedagogů byl oceněn v mezinárodním měřítku. 

Jak pomohlo partnerství s naší Nadací s realizací letošního ročníku festivalu Science on Stage?

Petra: Nadace České spořitelny, jako zakladatel a dlouhodobý podporovatel Elixíru, byla přirozeně i finančním partnerem festivalu Science on Stage. Měli jsme možnost využít část nadačního příspěvku na dofinancování těch částí festivalu, které nebyly pokryty ze zdrojů od dalších festivalových partnerů a za to moc děkujeme! Jsem velice ráda, že se festivalu zúčastnili zástupci nadace a společně s ostatními partnery ho zahájila i předsedkyně správní rady NČS Dana Petrova.