Rovné šance ČOSIV

Duševní zdraví nejohroženějších dětí je ve špatném stavu, varují odborníci

Duševní zdraví nejohroženějších dětí je ve špatném stavu, varují odborníci
Dlouhotrvající uzavření škol má závažné negativní dopady na duševní zdraví zejména těch nejohroženějších dětí. Odborné organizace, které podporuje i Nadace České spořitelny, proto představily návrh opatření, jež by mohla pomoci k obnovení některých sociálních kontaktů ohrožených dětí.

"Nenavrhujeme, aby se od zítřka vracely všechny děti do škol. Uvědomujeme si přetrvávající závažnost současné situace. Zároveň však máme za to, že minimálně pro nejohroženější děti není možné nechat nadále uzavřené školy a složitý přístup k většině podpůrných služeb. Jedná se totiž v průměru o každé desáté dítě v republice,“ uvedla předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) Klára Laurenčíková.

"Tento stav je pro děti, které potřebují specializovanou pomoc, nadále neudržitelný,“ potvrdila ředitelka Centra LOCIKA Petra Wünschová. "Od poloviny prosince pozorujeme propad psychického stavu našich malých klientů. U dětí se prohlubují deprese a úzkosti, roste riziko sebepoškozování, pro řadu z nich je potřeba psychiatrická péče,“ dodala Wünschová.

ČOSIV spolu s dalšími organizacemi navrhuje vládě sadu konkrétních doporučení, která by umožnila docházet do škol například dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem, které vypadávají z online výuky a rodiče jim nedokážou pomoct s učením. Nedávný výzkum společnosti Člověk v tísni ukázal znepokojivá data - pětina sociálně znevýhodněných rodin je stále bez kontaktu se školou a čtvrtina dětí nerozumí probírané látce během distančního vyučování.

Zde si můžete přečíst celý apel vládě: Děti jako vládní priorita