Finanční zdraví

Do soutěže Finanční gramotnost se letos zapojilo dvojnásobné množství škol a téměř 42 tisíc žáků a studentů

Do soutěže Finanční gramotnost se letos zapojilo dvojnásobné množství škol a téměř 42 tisíc žáků a studentů
Naše Nadace byla poprvé partnerem soutěže.

Už po dvanácté poměřovali své znalosti o financích žáci základních a středních škol. Do největší tuzemské Soutěže Finanční gramotnost se letos přihlásilo bezmála 600 škol a téměř dvojnásobný počet žáků, kterých letos bylo skoro 42 tisíc. Soutěž odstartovala už loni na podzim, a kromě samotných soutěžních projektů žáci a studenti vyslechli celkem 77 besed s odbornými lektory. Vítězné týmy jsou letos z Masarykovy základní a Mateřské školy Bohumín, z pražské Soukromé základní školy UNIVERZUM, s.r.o. a Střední průmyslové školy stavební, Hradec Králové. Soutěž každoročně organizuje METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování ČR (EFPA ČR) a s podporou ČNB a ministerstev školství a financí. Hlavním partnerem byla letos poprvé naše Nadace

Princip soutěže je jednoduchý - nejprve soutěží každý žák za sebe, od okresních kol se pak ti nejlepší spojují do tříčlenných týmů a pracují na společné případové studii. Krajská kola byla zaměřena na praktické zpracování případové studie, kterou pak 3 nejúspěšnější týmy z každého kraje prezentovaly před odbornou komisí.

Speciální cenu od MF ČR si odnesli žáci I. kategorie ze Základní školy Uničov z rukou náměstka financí Marka Mory. „Byl jsem mile překvapen úrovní znalostí jak studentů středních škol, se kterými jsem diskutoval, tak žáků základních škol. Právě v této kategorii jsem za pana ministra Stanjuru předal zvláštní cenu za projekt, který v rámci osobního rozpočtu nejen splnil všechna kritéria, ale zároveň přinesl i alternativy, porovnával ceny a zvažoval výhody a nevýhody. Moc se na vítěze ze Základní školy Uničov těšíme u nás na ministerstvu, kdy s nimi o jejich projektu pohovoří i pan ministr," dodává.

Další zvláštní ocenění si zasloužil tým ze Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně z Havlíčkova Brodu, který si za odměnu se svoji celou třídou prohlédl Návštěvnické centrum ČNB.

„Pro všechny účastníky bylo zajímavé a přínosné zjistit a uvědomit si, s jakými příjmy a výdaji se v rodině hospodaří, na co je třeba v rozpočtu myslet a na co nezapomenout při tvorbě rezerv,“ uvádí ředitelka soutěže Marie Štefánková a dodává: „Do příštího ročníku opět zahrneme co nejvíce praktických úloh vycházejících z reálného života. Ze zpětných vazeb od soutěžících vyplynulo, že je nejprve rozsah zadání překvapil, avšak během chvilky se do něho ponořili a zpracování je velmi bavilo. Učitele zase mnohdy překvapilo, jak žáci chtějí nad tématy diskutovat a sami si aktivně informace dohledávat.“

Soutěž ověřila, jak na tom žáci a studenti se znalostmi o financích jsou, ale přispěla i k prohloubení týmové práce a propojení mezipředmětových dovedností. „Pochvala týmům patří za to, že při zpracování případových studií čerpaly ze zkušeností od svých rodičů, spolužáků i učitelů. V mnoha případech soutěžící dělali dotazníková šetření, aby zjistili, jaké reálné výdaje rodina má. Celkově si ceníme nadšeného přístupu účastníků Soutěže a jejich schopností kriticky myslet a řešit náročné situace, do kterých se může rodina se svým rozpočtem dostat a v pokročilých kolech Soutěže také obhájit navržené řešení před porotci”, doplňuje Vlastimil Vaněk, projektový manažer Nadace České spořitelny.

Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR uvádí, že „výrazně stoupá i zájem škol o odborné přednášky. Letos se podařilo ve spolupráci s EFA/EFP poradci uspořádat besedy na 77 školách. Větší zájem přichází ze škol v regionech, kde se lidé potýkají s nízkou finanční gramotností a na ně navázanými problémy jako je předlužení nebo exekuce.“

Vlastimil Chvoštík, EFA, který vedl debatu na Gymnáziu Christiana Dopplera, byl ze zájmu a znalostí studentů mile překvapen: „Podle reakcí to vypadá, že mladá generace přemýšlí o penězích významně aktivněji, než generace jejích rodičů a prarodičů, a za maximum svých "investičních" možností snad nebude považovat stavební spoření. Stačí jim říct, jaké mají možnosti a jaká pravidla musí dodržovat.“

Slova pana viceguvernéra Jana Fraita dokonale vystihují význam a přínos finanční gramotnosti "Svět se neustále mění a finance v něm hrají, ať již se nám to líbí nebo ne, stále větší úlohu.“

Přehled všech zapojených škol je k dispozici v mapce na www.financnigramotnost.cz. Vyhlášení dalšího ročníků Soutěže Finanční gramotnost proběhne opět na podzim tohoto roku.