Rovné šance ČOSIV

Díky Nadaci ČS odstartoval unikátní projekt ochrany dětí. Začal na Mostecku

Díky Nadaci ČS odstartoval unikátní projekt ochrany dětí. Začal na Mostecku
Podle průzkumů je každé desáté dítě v Česku ohroženo domácím násilím a chudobou. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) proto za podpory naší Nadace spouští pilotní projekt v Mostě, který by měl situaci ohrožených dětí systematicky řešit.

"Jsme nadšení, že se projekt rozjel. Nadace se snaží být inovativní laboratoří v oblasti vzdělávání a podpořit iniciativy a postupy, které jsou unikátní, dobře cílené a s prokázaným dopadem. A změna v životě dětí, které se díky tomuto projektu mohou dočkat včasné a pro život zcela rozhodující péče, pro nás takovou iniciativou bezesporu je,“ uvedla programová manažerka Nadace České spořitelny Kateřina Šaldová.

Unikátní je zapojení všech aktérů, kteří se s ohroženými dětmi setkávají – zapojí se učitelé, lékaři, psychologové, úředníci, policisté, pracovníci sociálních služeb či zástupci neziskových organizací. Projektem se podařilo propojit hned čtyři ministerstva, kterých se problematika ohrožených dětí dotýká - ministerstvo školství, zdravotnictví, vnitra a práce a sociálních věcí.

Tříletá pilotáž proběhne na Mostecku, ale má ambici stát se součástí národních metodik. "Mezioborová spolupráce je podle nás klíčem k úspěchu. Věříme, že projekt v Mostě bude příkladem dobré praxe a inspirací pro ostatní,“ sdělila předsedkyně ČOSIV Klára Laurenčíková.

Jak bude pilotní projekt probíhat?

V rámci projektu se vyškolí více než 120 odborníků ze všech oborů z regionu, kteří budou včas schopni v dané situaci poznat ohrožené dítě či rodinu a nabídnou jim adekvátní pomoc.  Zároveň se sjednotí postupy jednotlivých aktérů. Výsledkem projektu by mělo být to, že se bude snižovat počet dětí umisťovaných do ústavní péče či jejich hospitalizací do dětských psychiatrických léčeben a klesne počet týraných dětí a domácího násilí.

"Cílem je předcházet mnoha negativním jevům, které mohou dítě hned v počátku jeho života provázet. Dojde ke sjednocení postupů všech klíčových profesionálů, kteří budou schopni včas identifikovat dítě a rodinu v riziku a napojit ji na vhodnou pomoc a intervenci. Budou umět efektivně spolupracovat na okamžité stabilizaci dítěte a rodiny. Pomoc tak bude adresná a pružná,“ dodala místopředsedkyně ČOSIV Lenka Felcmanová.