Učitelé & ředitelé Nadace ČS

Děti čekají změny ve výuce digitálních dovedností

Děti čekají změny ve výuce digitálních dovedností
Informatika a digitální dovednosti – právě těmto oblastem by se měla víc věnovat výuka na základních školách, uvedlo ministerstvo školství v tzv. malé revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP).

Změny, které se týkají i redukce učiva v jiných oblastech, však nebyly dostatečně komunikovány s odbornou veřejností. Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a EDUin, které podporuje i Nadace České spořitelny, proto na toto téma uspořádaly Kulatý stůl.

Celý systém malé revize RVP má směřovat k tomu, aby se snížilo přetížení dětí obsahem a zvýšilo zaměření na podstatné životní dovednosti. Klíčovou oblastí se stala informatika a digitální kompetence.

"Pojďme společně pracovat na tom, aby změna skutečně proběhla. Je na škole, jak obsah výuky poskládá,“ řekl na diskuzi ředitel odboru základního vzdělávání MŠMT Jaroslav Faltýn. Ministerstvo se podle něj postará o podporu škol tak, aby došlo k reálné proměně v oblasti, která je dlouhodobě časově podhodnocena. První připravené školy by mohly podle nových RVP učit už od 1. září letošního roku.

“Děti ve škole učíme pracovat s chybou. Přiznejme si, že se škrty udělaly narychlo,” řekla Štěpánka Baierlová z Učitelské platformy. Jakožto učitelka informatiky změnu oceňuje, ale vnímá, že revize nebyla transparentně komunikována a zveřejnění bylo pro mnohé překvapením. “Každá změna potřebuje čas. Učitelé se musí seznámit s tím, co je čeká, důležité je sdílení dobré praxe v rámci učitelských kolektivů. Pojďme teď spolupracovat, aby k naplnění opravdu došlo,” vyzvala Baierlová.

Právě na učitelích bude převádění vzdělávacích programů do praxe. Ministerstvo usiluje o to, aby se do procesu zapojili a spoluvytvářeli změny a také jim nabízí metodické vedení. Inspirací ministerstva je systém v Estonsku a Finsku, kde odpovědnost za průběh vzdělávání nese každý jedinec.

Co jsou rámcové vzdělávací programy?

RVP byly ustanoveny v roce 2004 a tvoří obecně závazný základ pro tvorbu školních vzdělávacích programů, které si každá škola upravuje samostatně. Právě u oboru informační a komunikační technologie nedošlo za celých 16 let k aktualizaci. "Dosavadní vzdělávací oblast obsahovala pouze požadavky na dovednosti v oblasti využívání digitálních technologií odpovídající době svého vzniku, tj. před nástupem zlomových technologií, sociálních sítí, chytrých telefonů nebo umělé inteligence. Z praxe řady škol navíc víme, že dosavadní nedostatečnou časovou dotaci tohoto prioritního oboru saturovaly z disponibilní hodinové dotace,“ uvedl ministr školství Robert Plaga v dopise ředitelům škol.

Stránky k revizi RVP jsou zde.

Záznam z online Kulatého stolu je tady.