Ostatní ČOSIV

Desatero pro rodiče dětí (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami

Desatero pro rodiče dětí (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami
Situace rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je při současných opatřeních proti šíření nemoci COVID-19 specifická. Rodiče musí zajistit nejen domácí vzdělávání svých dětí, ale také ošetřit jejich speciální vzdělávací potřeby. Jak si v nastalé situaci poradit, kam se obrátit a co neopomenout, přináší následující desatero.

1. VYŘIĎTE SI OŠETŘOVNÉ

Rodiče dětí do deseti let věku, pokud jsou zaměstnanci, mají nárok na ošetřovné ve výši 60 % ze základu platu. Vláda rozhodla o prodloužení lhůty vyplácení podpory z původních devíti dnů (resp. šestnácti u samoživitelů) na celou dobu uzavření škol z důvodu epidemie COVID-19. Stále v jednání je nárok na ošetřovné pro rodiče dětí se zdravotním postižením starších deseti let. Jedná se také o podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné. Aktuální informace sledujte na webových stránkách MPSV v sekci „Informace ke koronaviru“ a MPO, kde najdete také postup, jak o ošetřovné požádat.

2. KOMUNIKUJTE SE ŠKOLOU

Většina škol využívá ke komunikaci s rodiči a dětmi komunikační nástroje, které umožňují také vedení hodin, zadávání úkolů a jejich vyhodnocování. Jejich přehled najdete na webovém portálu MŠMT k výuce na dálku. Domluvte se s učitelem Vašeho dítěte na pravidelné formě komunikace a podpory, která bude vyhovovat Vám oběma i Vašemu dítěti. Nejste odborníci. Nestyďte se požádat profesionály o radu či pomoc. Vaše dítě má právní nárok na vzdělávání na rovnoprávném základě s ostatními. A prací pedagogů je i na dálku zajistit vzdělávání všech dětí a pomáhat jim s ním. S pomocí pedagoga nastavte vzdělávací cíle a očekávané výstupy. Jejich plnění se školou komunikujte a pružně upravujte na míru dítěti.

3. STANOVTE SI PRAVIDELNÝ REŽIM, PLÁN A ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ

Pravidelný režim pomůže Vám i Vašemu dítěti se lépe orientovat a plnit stanovený plán, vzdělávací cíle a výstupy. Zařaďte výuku každý všední den ve stanovený čas. Dítě bude vědět, že má stejně jako ve škole čas na práci a následně pak čas na odpočinek, zábavu a hru. Stanovte si plán výuky například na každý týden a ten pak v týdenním horizontu postupně plňte. Dopřejte dítěti dostatek volného času a volný víkend.

4. REAGUJTE NA POTŘEBY DÍTĚTE

Domácí výuka Vám umožňuje pružně reagovat na celkové i aktuální potřeby dítěte. Vycházejte ze zájmu dítěte a jeho schopnosti se soustředit. Prokládejte výuku chvílemi odpočinku, protažením či drobnou hrou. Plňte se svým dítětem nastavený výukový plán, ale nepřetěžujte ho. Mějte očekávání odpovídající individuálnímu vzdělávacímu potenciálu dítěte. A zároveň, pokud je tlak ze školy příliš vysoký, jednejte v zájmu dítěte a nenechte se školou tlačit k vypracování úkolů, které obsahem i počtem přesahují rámec běžné výuky a Vaše dítě nepřiměřeně zatěžují.

5. VYUŽÍVEJTE DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE

V reakci na zavření škol se objevila řada podpůrných služeb cílených na podporu vzdělávání dětí v domácím prostředí. Česká televize vysílá každý všední den od 9:00 na ČT2 vzdělávací program UčíTelka pro žáky 1. – 5. tříd. Každý tematický učební blok trvá třicet minut a je určen vždy pro jeden ročník prvního stupně. Také Český rozhlas uvolnil vzdělávací pořady a audioknihy pro děti. Pražská městská knihovna nabízí 1308 titulů ke stažení zdarma. Na internetu je k dispozici řada rozcestníků nebo webových stránek, kde lze sledovat výuková videa, stahovat vzdělávací materiály i pracovní listy.

6. VYUŽÍVEJTE DOSTUPNÉ ONLINE ZDROJE

MŠMT provozuje informační portál s řadou tipů ke vzdělávání na dálku. Řadu praktických tipů a odkazů přinesl magazín Perpetuum v článku „Jak zvládnout výuku po uzavření škol“. Někteří vydavatelé nabízí učebnice ke stažení zdarma (Fraus, Nová škola). Další zdroje budou pravděpodobně přibývat.

7. PORAĎTE SE S RODIČI V OBDOBNÉ SITUACI

V nelehké situaci, se nyní nachází většina rodičů. Obraťte se na rodiče dětí v obdobné situaci a poraďte se s nimi. „Víc hlav, víc ví“ a samotné sdílení často velmi pomůže. Využijte svých osobních kontaktů nebo se obraťte na specializované spolky, rodičovské či pacientské organizace sdružující děti a rodiny s různými speciálními potřebami či specializované sociální služby. Na sociálních sítích také dobře fungují tematicky zaměřené diskuzní skupiny.

8. PORAĎTE SE S ODBORNÍKY

Ohledně speciálních vzdělávacích potřeb Vašeho dítěte Vám mohou poradit organizace, které se na podporu dětí se SVP a jejich rodin zaměřují. Pro děti s různými zdravotními hendikepy dobře fungují pacientské a rodičovské organizace, pro děti znevýhodněné životními podmínkami řada sociálních služeb, na vzdělávání žáků s potřebou jazykové podpory se specializuje Meta, na podporu žáků mimořádně intelektově nadaných například Qiido a Mensa, na podporu rodičů a jejich dětí se SVP spolek Spolu. S Vašimi dotazy se můžete obracet také na naši poradnu ČOSIV prostřednictvím e-mailu.

9. POŽÁDEJTE O POMOC

Je-li pro Vás nejen výuka dítěte, ale již samotná non-stop péče o něj příliš zatěžující, využijte dostupných sociálních služeb (osobní asistence, respitní péče, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež apod.) případně psychologické poradenství. Kontakty ve Vašem okolí najdete například v online katalogu projektu MPSV právo na dětství. Požádat o pomoc můžete také dobrovolníky (skauty, studenty, apod.). Pokud se Vaše dítě vzdělává s podporou asistenta pedagoga, komunikujte o jeho podpoře při domácím vzdělávání Vašeho dítěte. Pomoci Vám může například s učebními materiály a podklady, a po dohodě také přímo s výukou v domácím prostředí (osobně i distančně). U osobních návštěv vždy zvažte rizika související s aktuální epidemiologickou situací.

10. UČTE SE ZÁBAVNĚ A V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ

Nastavte si pro výuku pohodové klima. Je-li dítě pod tlakem nebo ve stresu, nemůže se učit. Nezlobte se a nekřičte na dítě, když mu učení zrovna nepůjde. Dbejte na to, aby učení probíhalo v podpůrném a pozitivním prostředí a bylo pro dítě zábavné. Využívejte k učení hry. V rámci hry se dítě přirozeně naučí řadu věcí, aniž by mělo pocit výuky.

  • Desatero v grafické podobě
  • Desatero v grafické podobě
Stáhnout přílohy