Rovné šance Michal Prokeš

Dalších pět milionů z našeho krizového fondu na pomoc dětem a rodinám ohroženým chudobou a domácím násilím

Dalších pět milionů z našeho krizového fondu na pomoc dětem a rodinám ohroženým chudobou a domácím násilím
Více než pěti miliony korun podporujeme šest organizací pracující s cílovou skupinou dětí a rodin ohrožených domácím násilím, chudobou a sociálním vyloučením.

“Současná situace, se vším, co přinesla - od sociální izolace, přes zvýšenou míru stresu po eskalaci existenčních potíží - dopadá nejcitelněji zejména na děti a rodiny potýkající se s nejrůznějšími formami sociálního ohrožení - například domácím násilím či chudobou,” říká Kateřina Šaldová z Nadace České spořitelny a pokračuje: “Abychom pomohli zmírnit  dramatické dopady na ty nejzranitelnější, rozhodli jsme se podpořit šestici organizací, které se danou problematikou zabývají dlouhodobě, znají potřeby svých cílových skupin a mají za sebou skvělé výsledky.”

Finanční podpora Nadace tak například umožní Centru LOCIKA zavést specializovanou linku pomoci pro traumatizované děti a posílit podporu rodinám vystaveným domácímu násilí. Další z podpořených organizací je ROSA - centrum pro ženy, která finanční prostředky využije na posílení terapeutických, pedagogických a poradenských služeb pro matky a děti ohrožené domácím násilím. Dětskému krizovému centru prostředky Nadace mimo jiné umožní realizovat osvětovou kampaň s názvem Pomoc existuje, která má za cíl informovat rodiny potýkající se s domácím násilím o možnostech pomoci.  

Organizace Amalthea zajistí terapeutickou podporu ohroženým rodinám, pomoc s finančním poradenstvím a doučováním v rozsahu celkem 3000 hodin. Projekt Diakonie Českobratrské církve evangelické, jež Nadace podpořila, se zaměří na zvyšování digitální gramotnosti ohrožených dětí, nabídne vyrovnávací tábory pro děti z pěstounských rodin nebo individuální doučování. Nadace také podpořila Českou asociaci streetwork, která  díky této pomoci vytvoří koordinovanou funkční síť pomoci dětem a jejich rodinám při školní přípravě a umožní jim také přímé doučování v nízkoprahových centrech.