#silnější
díky vzdělávání

V naší Nadaci se zaměřujeme na děti a mladé lidi, ve kterých vidíme základ budoucí prosperity celé země. Proto u nich chceme vzděláváním rozvíjet takové znalosti, dovednosti a postoje, které budou přispívat k jejich větší nezávislosti, soběstačnosti a finančnímu zdraví.


#silnější
díky vzdělávání


Za svou existenci jsme do českého vzdělávání vložili více než
860
milionů korun

Podpořili jsme činnost
více než
200
neziskových organizací a projektů

Stáli jsme
u vzniku
3
neziskových
organizací

Co děláme?

Podporujeme projekty

Tvoříme vlastní programy

Stavíme na datech

Reagujeme na krize

Jaké kompetence je třeba u dětí rozvíjet?

Věříme, že následující kompetence vedou ke spokojenému
a finančně zdravému životu mladé generace.

ZNALOSTI

  • finanční
  • ICT / digitální
  • matematické a čtenářské

DOVEDNOSTI

  • kritické myšlení
  • schopnost řešit problémy
  • spolupráce

POSTOJE

  • odolnost
  • růstové nastavení mysli
  • sebevědomí
  • odpovědnost

Aktuality ze světa
školství a vzdělávání