#silnější
díky vzdělávání

V naší Nadaci se zaměřujeme na děti a mladé lidi, ve kterých vidíme základ budoucí prosperity celé země. Proto u nich chceme vzděláváním rozvíjet takové znalosti, dovednosti a postoje, které budou přispívat k jejich větší nezávislosti, soběstačnosti a finančnímu zdraví.


#silnější
díky vzdělávání


Za svou existenci jsme do českého vzdělávání vložili více než
750
milionů korun

Podpořili jsme činnost
více než
200
neziskových organizací a projektů

Stáli jsme
u vzniku
3
neziskových
organizací

Co děláme?

Podporujeme projekty

Podporujeme projekty pro #silnější vzdělávání. Které to jsou?

Tvoříme vlastní programy

Tvoříme vlastní programy

Program Den pro školu spojuje školy s dobrovolníky z praxe. Zaměřujeme se na rozvoj kompetencí v oblasti finančního vzdělávání.

Stavíme na datech

Stavíme na datech

Podporujeme vznik kvalitních studií a analýz z oblasti vzdělávání. Jaká témata nás zajímají?

Reagujeme na krize

Školákům a učitelům pomáháme zvládnout nečekané krizové situace.

Jaké kompetence je třeba u dětí rozvíjet?

Aktuality ze světa
školství a vzdělávání