O Nadaci

 
O nadaci

 
 

Cíleně podporujeme takové projekty a přístupy, které posouvají náš vzdělávací systém a motivují žáky, aby rozvíjeli své znalosti a dovednosti potřebné pro aktivní osobní i profesní život v 21. století. Naší hlavní misí je rozvoj dětí a mladých lidí a motivace učitelů i vedení škol, aby rozvíjeli výuku založenou na kompetencích.

Jádrem naší práce je tvorba a šíření inovativních vzdělávacích metod a nástrojů a posilování sítě klíčových aktérů v oblasti vzdělávání. Věříme, že vzdělaná a sebevědomá společnost je klíčem k prosperitě celé naší země.

Proto naše Nadace uděluje ceny osobnostem a projektům, které jsou hybateli změn směrem ke vzdělávacím trendům 21. století. Seznamte se s laureáty předešlých ročníků.

Laureáti Cen Nadace České spořitelny

Náš příběh

V roce 2002 Spořitelna založila Nadaci České spořitelny zaměřenou na pomoc lidem na okraji společnosti a podporu sociálního bydlení. V témže roce bylo v souvislosti s novou legislativou oznámeno ukončení tzv. anonymních vkladních knížek. Zákonnou povinnost vyzvednout si prostředky z těchto knížek do konce roku 2012 Spořitelna prodloužila o další čtyři roky. I přesto na těchto anonymních účtech zůstalo téměř 1,8 miliardy korun. Spořitelna se rozhodla tyto prostředky převést do nově vzniklé nadace Depositum Bonum, která byla od počátku zaměřena na rozvoj vzdělávání.

Obě nadace do roku 2018 fungovaly souběžně a v roce 2019 došlo k jejich formálnímu sloučení. Od té doby se Nadace České spořitelny soustředila primárně na oblast vzdělávání s důrazem na podporu učitelů a rozvoj vedení škol, na zvyšování rovných šancí na vzdělávání a osvětu směrem k veřejnosti. Na tento přístup navazuje aktuální směřování Nadace, které se nově soustředí také na oblast finančního zdraví a vzdělávání