Učitelé & ředitelé Chytré Česko

Chytré Česko: Mocenský postoj nemá šanci

Chytré Česko: Mocenský postoj nemá šanci
Učitel obstojí jen jako partner, musí se to ale naučit.

Absolventi pedagogických fakult přicházejí do škol jako odborníci na vystudovaný předmět. Nejsou ale experty na práci s dětmi, domnívají se kritici vzdělávacího systému. Řešení nabízí projekt Učitel naživo, zatím jen desítkám pedagogů. Vyvinul pro ně program z poloviny věnovaný praxi. A teorii se učí v lavicích, aby si vyzkoušeli být svými žáky. Nyní se Učitel naživo snaží převést projekt na vysoké školy.

Na tu ukázkovou hodinu dějepisu sedmadvacetiletá Renata Svobodová dodnes ráda vzpomíná. Věnovali se v ní křížovým výpravám. Ve třídě si postavili lavice s uličkou uprostřed jako v kostele, výzdoba připomínala 11. století, studenti si stoupli a rozezněla se chorálová hudba. Lektor Matouš Bořkovec z organizace Učitel naživo začal předčítat projev papeže Urbana II., který roku 1095 vyzval k první svaté válce. „Cítila jsem velké zaujetí pro téma, najednou se mě osobně dotýkalo, nebylo mi vzdálené,“ popisuje své pocity z Bořkovcova způsobu výuky Svobodová.

Každý si vylosoval, jakou bude zastupovat postavu, zda bude šlechticem, nebo žebrákem. A potom musel říci, jestli by se ve své roli vydal na křížovou výpravu a proč. „Později v hodině jsme se dostali také k fanatismu a ke kritickému myšlení. Povídali jsem si o tom, nakolik si lidé tenkrát mohli ověřit, zda jim papež Urban II. říká pravdu. Výuka tedy měla i velký přesah do dnešní doby,“ vzpomíná Svobodová, dnes už absolventka výcviku Učitel naživo.

Metoda této organizace, která připravuje učitele do praxe, vychází mimo jiné z „výměny rolí“. Účastníci programu se v ukázkových hodinách naplno vžijí do pozice svých budoucích žáků. A tak třeba při hodině fyziky sedí v lavicích, kde zapojují elektrické obvody a řeší úlohy. Vyzkouší si, jaké to je, když se jim úkoly nedaří splnit, a sami na sobě poznají, pokud je hodina nebaví. Nejsou tedy pouze pasivními posluchači kurzu, ale aktivně se účastní výuky.

Program Učitele naživo umožní účastníkům získat takzvané pedagogické minimum. Dvouleté studium slouží především absolventům jiných než pedagogických vysokoškolských oborů. Bez něho nejsou kvalifikovanými učiteli a ve školách by mohli učit jen na ministerskou výjimku. Často ovšem dvouletý program absolvují také vystudovaní pedagogové, kteří se necítí být dobře připraveni do praxe. Kurz organizuje Učitel naživo ve spolupráci s pražskou Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů a za pomoci Nadace České spořitelny i dalších donorů.

Celý text naleznete zde.