Nadace Nadace ČS

Státní podpora žáků vyloučených z distanční výuky není dostatečná. NERV proto posílá vládě otevřený dopis

Státní podpora žáků vyloučených z distanční výuky není dostatečná. NERV proto posílá vládě otevřený dopis
Jedním z autorů otevřeného dopisu je i předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon.

Školy v České republice byly kvůli pandemii zavřené téměř celý rok, nejdéle v Evropě. Z průzkumu ministerstva školství vyplynulo, že se výuky na dálku po celý rok vůbec nezúčastnilo 11 300 dětí, tedy asi jedno procento. 

"Nesmíme však zapomínat na zhruba 300 000 žáků, kteří se distanční výuky účastnili nepravidelně. Podle nedávné studie institutu CERGE-EI to přinese ztráty v oblasti veřejných rozpočtů zhruba ve výši 660 miliard korun. Máme velký problém, a musíme ho řešit co nejdříve,“ upozorňuje předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon, který je zároveň členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Autoři studie z CERGE-EI upozorňují, že dlouhodobá distanční výuka bude mít negativní dopady na školní výsledky žáků a promítne se do jejich budoucích výdělků, navíc prohloubí vzdělávací nerovnosti. Ty přitom byly problémem i před pandemií, jak ukázal průzkum společností PAQ Research a CERGE-EI zpracovaný pro naši Nadaci. 

Podle NERVu je snaha zmírnit negativní dopady distanční výuky nedostačující - stát počítá s částkou 500 milionů korun pro 50 až 100 tisíc žáků. NERV také podotýká, že u státní pomoci chybí motivace k zapojení rodičů i správná prioritizace potřeb dětí, kdy má doháněné učivo přednost před jejich psychickou a sociální pohodou.

"Již běžící a připravované programy ministerstva školství jsou jen dílčím krokem, který navíc pravděpodobně nekoresponduje s reálnými čísly, protože stále nevíme přesně, kolik dětí pandemie zasáhla," uvádí NERV.

Akční skupina NERVu pro školství spolu s dalšími experty z řad odborníků na vzdělávání  proto oslovila otevřeným dopisem premiéra a představitele vlády s návrhy řešení:

1.  rozšířit záběr stávající státní pomoci zejména ve formě doučování na 300 až 400 tisíc žáků a alokovat na to 3 až 4 miliardy korun

2. motivovat k participaci rodiče žáků např. vhodnou formou finanční odměny či formou voucherů na volnočasové aktivity za účast na doučování

3. zaměřit se na psychologickou podporu a podporu wellbeingu žáků a učitelů

Pro úspěšnou realizaci těchto tří opatření doporučuje NERV tyto kroky:

1. medializovat negativní dopady distanční výuky, aby účast na doučování nevedla ke stigmatizaci žáků či celých škol

2.  detailně zmapovat potřeby žáků a škol postižených distanční výukou a stanovil kritéria pro zapojení do doučování

3.  zapojit do mapování potřeb i stanovení kritérií odborníky třetích stran (CERGE-EI, Člověk v tísni, ČOSIV a další)

4.  vyzvat k účasti na pomoci s doučováním nejen učitele, ale také studenty pedagogických fakult, neziskové organizace či firmy

Celé znění otevřeného dopisu najdete pod tímto odkazem.