Kam míří naše pomoc

Elixír do škol

Elixír do škol

Jste učitel fyziky a máte chuť učit jinak? Chcete se nechat inspirovat a nadchávat dál své žáky? Elixír do škol je projekt, jehož smyslem je podpořit výuku nejen technických a přírodovědných oborů na základních a středních školách. Pedagogům pomáhá nejen zkvalitňovat výuku, ale vytváří komunitu motivovaných učitelů.

Po celém Česku funguje 22 regionálních center. Jde o prostor, kde se učitelé fyziky pod vedením zkušeného kantora každý měsíc schází, sdílejí své zkušenosti, nápady a inspirují se navzájem.

Učitel naživo

Učitel naživo

Chcete učit? Připojte se do unikátního výcviku pro budoucí učitele Učitel naživo. Věříme, že dobrý učitel dokáže proměnit životy dětí k lepšímu. Takový učitel svou práci hluboce reflektuje, staví na vzájemné důvěře a vede děti ke spolupráci
a odpovědnosti.

Takové učitele tu chceme mít. Proto jsme se inspirovali tím nejlepším z českého i světového vzdělávání a vytvořili 770 hodinový výcvik pro budoucí učitele. S týmem expertů jsme jej postavili na rozvoji osobnosti, kvalitních vztazích, roli učitele jako průvodce a na dlouhodobé praxi ve školách.

Matematika podle prof. Milana Hejného a H-mat

Matematika podle prof. Milana Hejného a H-mat

Je pro ty, kteří chtějí, aby děti objevovaly matematiku samy a bavilo je to. Jde o unikátní metodu výuky matematiky, která usiluje o to, aby děti zákonitosti matematiky objevovaly samostatně a pomocí schémat, která dobře znají ze života. Metoda navíc rozvíjí osobnost dítěte a podporuje samostatné uvažování.

H-mat, o.p.s. šíří tuto výuku. My jej podporujeme od jejího vzniku a pomohli jsme profesionalizaci týmu kolem pana profesora. Přispěli jsme na vyškolení a další rozvoj lektorů, kteří uskutečnili již přes 900 seminářů a letních škol. Navštívilo je více než 10 000 především učitelů, ale i rodičů.

Vzdělávací program Dnešní svět a Eurorebus

Vzdělávací program Dnešní svět a Eurorebus

Jste student či učitel a chcete poznávat svět v souvislostech? Zapojte se do moderního vzdělávacího programu pro pedagogy a jejich žáky s důrazem na kritické vnímání světa. Do programu je dlouhodobě zapojeno až 2 000 základních a středních škol z celého Česka a do systému vědomostní soutěže se každoročně registruje až 25 000 žáků.

Semináře Dnešní svět na podporu výuky v souvislostech a kritického myšlení oslovují každoročně až 300 pedagogů základních i středních škol. Ve výuce pak propojují zejména vzdělávací obory zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, výchova k občanství a dějepis.