Kam míří naše pomoc

Elixír do škol

Elixír do škol

Jste učitel fyziky a máte chuť učit jinak? Chcete se nechat inspirovat a nadchávat dál své žáky? Elixír do škol je projekt, jehož smyslem je podpořit výuku nejen technických a přírodovědných oborů na základních a středních školách. Pedagogům pomáhá nejen zkvalitňovat výuku, ale vytváří komunitu motivovaných učitelů.

Po celém Česku funguje 22 regionálních center. Jde o prostor, kde se učitelé fyziky pod vedením zkušeného kantora každý měsíc schází, sdílejí své zkušenosti, nápady a inspirují se navzájem.

Učitel naživo

Učitel naživo

Chcete učit? Připojte se do unikátního výcviku pro budoucí učitele Učitel naživo. Věříme, že dobrý učitel dokáže proměnit životy dětí k lepšímu. Takový učitel svou práci hluboce reflektuje, staví na vzájemné důvěře a vede děti ke spolupráci
a odpovědnosti.

Takové učitele tu chceme mít. Proto jsme se inspirovali tím nejlepším z českého i světového vzdělávání a vytvořili 770 hodinový výcvik pro budoucí učitele. S týmem expertů jsme jej postavili na rozvoji osobnosti, kvalitních vztazích, roli učitele jako průvodce a na dlouhodobé praxi ve školách.

Matematika podle prof. Milana Hejného a H-mat

Matematika podle prof. Milana Hejného a H-mat

Je pro ty, kteří chtějí, aby děti objevovaly matematiku samy a bavilo je to. Jde o unikátní metodu výuky matematiky, která usiluje o to, aby děti zákonitosti matematiky objevovaly samostatně a pomocí schémat, která dobře znají ze života. Metoda navíc rozvíjí osobnost dítěte a podporuje samostatné uvažování.

H-mat, o.p.s. šíří tuto výuku. My jej podporujeme od jejího vzniku a pomohli jsme profesionalizaci týmu kolem pana profesora. Přispěli jsme na vyškolení a další rozvoj lektorů, kteří uskutečnili již přes 900 seminářů a letních škol. Navštívilo je více než 10 000 především učitelů, ale i rodičů.

Eduzměna

Eduzměna

Poprvé v historii se stalo, že se čtyři velké české nadace spojily se společným cílem. Spolu s Nadačním fondem Avast, Nadací Karla Janečka a Nadací OSF jsme založili nový Nadační fond Eduzměna. Ten funguje jako platforma zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice vedoucí ke komplexní společenské proměně. Soustředíme se na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí. Prostředkem je podpora různých organizací a projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání i zvyšování povědomí o klíčové roli vzdělávání obecně.

Chytré Česko

Chytré Česko

Chytré Česko je společný projekt Nadace České spořitelny, serveru Aktuálně.cz a Hospodářských novin zaměřený na vzdělávání. Mezi jeho hlavními cíli je otevřít debatu o zhoršujícím se stavu českého školství, pojmenovat hlavní problémy a poukázat na řešení, která v českém či zahraničních veřejných vzdělávacích systémech existují. V rámci celého projektu zpracovávají zkušené novinářky a datoví analytici pod vedením Nikity Poljakova sérii témat, která se týkají současné situace ve školství, jeho inovací a reforem na celostátní i lokální úrovni.

Společným cílem vydavatelství Economia a Nadace České spořitelny je vyvolat potřebnou diskusi, která propojí učitele, ředitele a zřizovatele, rodiče a zaměstnavatele a může napomoci k dosažení společenské shody nad prioritami v českém vzdělávacím systému.