O nadaci

Zakladatel nadace

Česká spořitelna je největší bankou na českém trhu - má nejširší síť poboček i bankomatů, jejích služeb využívá téměř 5 milionů klientů a o chod banky se stará více než 10 tisíc zaměstnanců. Je také bankou s nejdelší tradicí u nás, její kořeny sahají k roku 1825. První spořitelní instituce na území dnešní České republiky vznikaly s cílem pomáhat chudší a střední třídě získat větší ekonomickou nezávislost. Spořitelny je učily hospodařit s penězi a vedly je k prosperitě. V tomto úsilí pokračuje Česká spořitelna i dnes - je první bankou zdravých financí u nás, k finančnímu zdraví vede veškeré své klienty. V programech finanční gramotnosti začíná už u těch nejmenších. Na rozvoj prosperity se zaměřuje i na komunitní úrovni, podporuje proto mimo jiné i rozvoj sociálního podnikání.

full/cs_new_web.jpg