O nadaci

Lidé v nadaci

Ondřej Zapletal

Ondřej Zapletal

Ředitel nadace
Dagmar Sladká

Dagmar Sladká

Tajemnice a projektová manažerka
Markéta Duchková

Markéta Duchková

Projektový manažer

Členové správní rady nadace

Ondřej Pohanka

Ondřej Pohanka

Předseda správní rady
Anna Dvořáková

Anna Dvořáková

Místopředsedkyně správní rady
Ondřej Liška

Ondřej Liška

Člen správní rady
Petr Vítek

Petr Vítek

Člen správní rady

Členové dozorčí rady nadace

Tomáš Salomon

Tomáš Salomon

Předseda dozorčí rady
Wolfgang Schopf

Wolfgang Schopf

Místopředseda dozorčí rady
Maximilian Hardegg

Maximilian Hardegg

Člen dozorčí rady
Boris Marte

Boris Marte

Člen dozorčí rady
Jack Stack

Jack Stack

Člen dozorčí rady