Kontakt

Nadace České spořitelny během svého patnáctiletého působení navazuje na původní myšlenku, na jejímž základě spořitelny vznikali: jejich cílem byl rozvoj společnosti. Tuto podobu nezištné pomoci si Nadace České spořitelny vzala od začátku za svou. Záměrně se soustředí na oblasti, které pro jiné dárce nejsou z hlediska PR příliš přitažlivé. Rozhodla se pustit do boje s drogovou závislostí, zmírňovat potíže seniorů a lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Ve všech těchto oblastech dlouhodobě spolupracuje s vybranými partnery z neziskového sektoru a každoročně věnuje na jejich činnost přes 17 milionů korun.

Aby Nadace České spořitelny své závazky vůči svým partnerům mohla plnit dlouhodobě a konzistentně, nefinancuje ad hoc projekty. Veškeré prostředky, které má nadace k dispozici každoročně plně rozděluje mezi své strategické partnery a na projekty, které pro strategickou a dlouhodobou spolupráci vyberou a doporučí pobočky České spořitelny v jednotlivých regionech.

Nadace České spořitelny
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

tel.: 420956711036 | e-mail: nadacecs@csas.cz | www.nadacecs.cz

IČ: 26506980 | DIČ: CZ26506980

Bankovní spojení – číslo účtu: 82978319/0800