Podpořené projekty

Kreativní semináře, výlety a angličtina pro seniory, nákup elektrických polohovacích lůžek pro domácí hospicovou péči, keramická dílna či například sportovní turnaj pro seniory na vozíku - to je jen část projektů, které jsme již podpořili.

Níže příklady projektů, které uspěly v předchozích ročnících Grantového programu pro klienty.

Ročník 2015

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice

---

Kromě hospice provozujeme i zařízení pečující o osoby s pokročilou demencí, půjčovnu kompenzačních pomůcek i poradnu pro pozůstalé. Díky grantu dovybavíme půjčovnu kompenzačními pomůckami a zajištění činnosti poradny pro pozůstalé (obojí v Českých Budějovicích).

1428 hlasů

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích

---

Z grantu nakoupíme 12 chodítek a 50 polohovacích pomůcek pro pacienty LDN v Ivančicích. Tímto zlepšíme služby pacientům a napomůžeme účinně bojovat proti proleženinám. Potřebné jsou zejména pomůcky umožňující naučit se znova chodit.

518 hlasů

Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě

---

Díky grantu rozšíříme dobrovolnickou činnost i do Velkého Meziříčí (vedle stávající Jihlavy a Nového Města), pro dobrovolníky připravíme odborný kurz a zajistíme kvalitní činnost koordinátorů dobrovolníků. Budeme moci uspořádat i pravidelné akce pro klienty domovů pro seniory.

517 hlasů

Sdílny generací, z.s., Praha

---

Díky grantu uspořádáme 20 workshopů, tzv. Sdílen, a zapojíme se i do různých veřejných akcí jako jsou foodfestivaly. V Sdílnách učí senioři mladší generace dovednostem, které získali během života, ba předávají i pozapomenutá řemesla. Předáváním znalostí se posiluje vazba mezi staršími a mladšími.

423 hlasů

Domov Sue Ryder, Praha

---

Z grantu koupíme stolečky-záhonky pro pěstování rostlin seniory upoutanými na invalidní vozík nebo lůžko. Zapojíme je tak do běžného života, respektujíce jejich osobnost a možnosti, což přispěje ke zlepšení jejich zdravotního, psychického i fyzického stavu a potěší je.

380 hlasů

DIANA TŘEBÍČ, o.p.s., Třebíč

---

Z grantu pořídíme vozidlo, které nám umožní zajistit dostupnost terénní pečovatelské služby přímo v domácnostech našich klientů. Vůz naši pečovatelé využijí také při sociálním šetření, zajištění větších nákupů, převozu kompenzačních pomůcek, doprovodu klientů k lékaři apod.

362 hlasů

Slezský klub stomiků, z.ú., Ostrava

---

Z grantu uspořádáme edukační a rehabilitační pobyt v ČR pro osoby se stomií (lidé s vývodem střeva). Průměrný věk klientů je nad 60 let. Pobyt je zaměřen na výměnu osobních zkušeností, vzdělávací, rehabilitační a léčebnou činnost a plní také funkci společenskou.

342 hlasů

Darmoděj, z.ú., Jeseník

---

Z grantu zakoupíme hospodářskou mechanizaci a také zvířata - v našem doléčovacím centru bývalí uživatelé drog pečují o hospodářská zvířata, pěstují zeleninu, byliny a věnují se dalším činnostem, které jim napomáhají získat a udržet pracovní návyky.

447 hlasů

Dílna Gawain, z.s., Praha

---

Rekonstruujeme objekt, do kterého letos v létě přestěhujeme terapeutickou dílnu (klienti tady zpracovávají ovčí vlnu a pracují se dřevem). Z grantu pořídíme materiál k potřebný k zateplení a obložení stěn, k úpravě osvětlení, pořízení skříně a kuchyňského koutu.

677 hlasů

Propolis, o. s., Chříč

---

Grant bude z velké části financovat zřízení "chráněného bistra" (rychlého občerstvení) v prostorách bývalé sladovny pivovaru ve Chříči. Bistro nabídne pracovní příležitost lidem s mentálním hendikepem z nedalekého Ústavu sociální péče v Zavidově. Bude také sloužit jako zázemí pro kulturní akce.

628 hlasů

Denní centrum Barevný svět, o.p.s., Třebíč

---

Grant přispěje k možnosti zaměstnat 20 postižených klientů v našich 3 tréninkových provozech (kavárna, zahrada, textilní dílna). Klienti tak získají pracovní návyky, což zvýší jejich samostatnost, sebevědomí i šanci na získání budoucího zaměstnání.

515 hlasů

Arkadie, o.p.s., Teplice

---

Díky grantu vybavíme domácnost uzpůsobenou pro společný život čtyř lidí se zdravotním postižením, a to v rámci služby chráněného bydlení pro lidi se zdravotním postižením. Konkrétně půjde o dvě koupelny a WC, kuchyňský kout se spotřebiči ve větším obývacím pokoji a vybavení 4 jednolůžkových pokojů.

463 hlasů

Domov svaté rodiny, Praha

---

Grant zajistí osobní asistenci pro vybrané klienty Domova, kteří nemají z důvodu své imobility možnost vycházek, kontaktů s okolím a návštěv mimo areál Domova. Cílem projektu je udržet u klientů duševní zdraví, jejich sociální kontakty, zlepšit jejich kondici a přinést jim potěšení do všedního dne.

452 hlasů

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s., Unhošť

---

Pro naši bezbariérovou tréninkovou kavárnu a pekárnu v Unhošti, která zaměstnává postižené a funguje i jako tréninkové pracoviště, z grantu koupíme nový nábytek a vybavení, se kterým budou zaměstnanci lépe manipulovat, takže nebudou potřebovat pomoc asistentů.

375 hlasů

Fokus Vysočina, Havlíčkův Brod

---

V denním stacionáři Bludiště v Chotěboři, který poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, budujeme relaxační místnost - k odpočinku i cvičení. Díky grantu položíme speciální protiskluzovou podlahu a upravíme vstupy na bezbariérové pro 3 tělesně postižené uživatele.

345 hlasů

Ročník 2014

Senior

Dobrovolnické centrum Kladno, o. s.

---

Organizace výletů pro klienty Domova pro seniory.

192 hlasů

Cestováním ze samoty

Sociální služby města Nový Bor

---

Organizace výletu pro seniory do Botanické zahrady.

199 hlasů

Pomáháme, kde je třeba – senior a dobrovolná služba

TOTEM – regionální dobrovolnické centrum

---

Realizace dobrovolnické služby v zařízeních, kde jsou klienty senioři a cíleně pomáhat zvládat jim pobyt v zařízeních ústavní, zdravotnické péče s co nejvyšší kvalitou života.

212 hlasů

Ozdravný rekondiční pobyt pro ženy v seniorním věku po ablaci prsu

Klub ŽAP – ženy s nádorovým onemocněním

---

Rekondiční ozdravný vícedenní pobyt doporučený lékařem.

220 hlasů

Muzikoterapie proti závislosti

Křesťanské centrum dětí a mládeže

---

Nákup hudebních nástrojů pro muzikoterapii.

235 hlasů

DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

FOKUS Vysočina

---

Uspořádání společenských tematických večerů; Realizace canisterapie; Propagace dobrovolnictví mezi seniory i na veřejnosti.

268 hlasů

Podpora vzniku DC Kroměříž

Darmoděj o.s.

---

Financování vybavení bytu pro klienty z cílové skupiny a tím umožnit vznik pobytové části doléčovacího programu v Kroměříži.

321 hlasů

I v hospici se žije

Hospic sv. Štěpána, o. s.

---

Nákup vybavení pro poslech rozhlasových her, sledování filmů, pro provoz výtvarné dílny; organizace výletů.

349 hlasů