Hlasování

4. ročník Grantového programu Nadace České spořitelny zná své vítěze.
5461 hlasy o nich rozhodla česká veřejnost ve veřejném hlasování.
Děkujeme všem, kteří hlasovali!
Z celkového počtu 41 přihlášených žádostí o granty postoupilo do finále 18 projektů – vždy po šesti v každé oblasti, kterým se naše nadace dlouhodobě věnuje. Granty do výše 70 tisíci korun získá 15 organizací, kterým jste odevzdali nejvíc hlasů.
Seznamte se s vítězi a jejich projekty!

Vítězové 2016

Aktivní a důstojný
život seniorů

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

V pomoci nevyléčitelně nemocným pacientům sehrávají dobrovolníci a čas, který umírajícím a lidem s demencí věnují, důležitou roli. Grant nám umožní vycvičit nové dobrovolníky, a rozšířit tak naše služby i zapojení dobrovolníků do organizace benefičních akcí pro pacienty našeho hospice.

Aktivní a důstojný
život seniorů

ŽIVOT 90, z.ú.

Díky grantu otevřeme v centru Prahy novou komunitní místnost pro seniory. Už teď jim nabízíme bezplatnou poradnu, různá cvičení a tance, kurzy jazyků, malování i práce s počítačem. Stávající prostory jsou však malé a nestačí našim více než 500 klientům. Vybavením nové místnosti budeme moci své služby rozšířit.

Aktivní a důstojný
život seniorů

Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov

Grant nám umožní vybudovat na zahradě našeho charitního domu venkovní fitness pro seniory. Jeho součástí bude i pískoviště, kam si senioři budou moct sebou přivést i vnoučata a s nimi sdílet radost z pohybu. Využívat jej samozřejmě budou moci i ostatní z obce Halenkov a okolí.

Aktivní a důstojný
život seniorů

Slezská diakonie

V Nemocnici Třinec otevřeme Kavárnu u Lidušky, v níž chceme seniorům a klientům sociálních služeb co nejvíce zpříjemnit pobyt v nemocnici. Kávu a čaj si zde vychutnají v hovoru s našimi dobrovolníky, kteří jim budou předčítat, pouštět hudbu a filmy na přání. Z grantu pořídíme stylové vybavení kavárny.

Aktivní a důstojný
život seniorů

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

Grant pomůže zachovat službu osobní asistence pro seniory a lidi s postižením v regionu. Našich 18 osobních asistentů pomáhá 7 dní v týdnu, 24 hodin denně zajistit, aby senioři mohli žít ve svém přirozeném prostředí podle svých představ a přání.

Odborná prevence
a léčba drogové závislosti

BÉTEL CZ z.s.

Grant nám umožní vybudovat v terapeutické komunitě Bétel dílnu, kde budou naši klienti opravovat a restaurovat nábytek. Tomuto řemeslu se již delší dobu věnujeme, opravený nábytek prodáváme v dobročinném obchodě. Rozšířením dílny a její kapacity budeme moci zpracovávat více zakázek.

Odborná prevence
a léčba drogové závislosti

O. s. Smíšek, spolek

Reagujeme na neutěšenou situaci dětí drogově závislých rodičů. V našich čtyřech pražských školkách počet těchto dětí neustále roste. Grant nám umožní efektivněji pomáhat rodičům těchto dětí zvládat péči o ně, osvojovat si pracovní návyky a rodičovské kompetence.

Odborná prevence
a léčba drogové závislosti

SANANIM z. ú.

Díky grantu budeme v naší Terapeutické komunitě Heřmaň včelařit. Rozšíříme tak nabídku pracovní terapie a rehabilitace pro naše klienty. Včelaření jim pomůže upevňovat pracovní návyky, posilovat vlastní zodpovědnost za svěřené úkoly, a zvýšit tak šanci na úspěšný návrat k normálnímu životu.

Odborná prevence
a léčba drogové závislosti

Keramický a výtvarný ateliér Koněšín, o.p.s.

Naše sociální firma zaměstnává osoby znevýhodněné na trhu práce a nabízí jim i rekvalifikaci. Z grantu pořídíme stroje a vybavení pro výrobu loutek a keramiky. Poptávka po výrobcích převyšuje možnosti dílny, proto ji potřebujeme dovybavit.

Odborná prevence
a léčba drogové závislosti

Společnost Podané ruce o.p.s.

Grant nám umožní realizovat preventivní kampaně v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu na Moravě. Začátek školního roku bývá stresující období - nezvládnutý nástup do školy mohou studenti řešit hledáním zapomnění v drogách.

Péče o lidi
s mentálním postižením

Dílna Eliáš, z.s.

Práci v pražské keramické dílně nabízíme i lidem s velmi vysokým stupněm postižení - náš druh výroby je totiž založen na několika snadných činnostech. Díky grantu budeme moci zavést v dílně další řemeslné techniky, a také uspořádat společný výlet nebo workshop. Oslovíme i nové dobrovolníky.

Péče o lidi
s mentálním postižením

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

Z grantu vybudujeme bezbariérový přístup v Domově ve Vodňanech - zde provozujeme sociálně terapeutické dílny, kde lidé s mentálním postižením vyrábí výrobky z keramiky, textilu či ručního papíru. Současný vstup je provizorní a není pro imobilní klienty bezpečný.

Péče o lidi
s mentálním postižením

Quip

Napříč ČR pomáháme lidem s mentálním postižením žít důstojně a v přirozeném prostředí. Zhruba 13 tisíc jich setrvává v neosobním prostředí ústavů - nevědí, že mají nárok a možnost žít jinak a jinde. Opustit ústav je však těžké – díky grantu pro ně připravíme brožuru s návodem jak na to.

Péče o lidi
s mentálním postižením

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

Sociální služby, které poskytujeme v Unhošti lidem s postižením, zahrnují i podporované zaměstnání. Z grantu přebudujeme stávající zastaralou kuchyni tak, aby vyhovovala všem normám. Kuchyně, včetně cateringu, umožní i lidem s těžšími handicapy snazší cestu k samostatnosti.

Péče o lidi
s mentálním postižením

FOKUS Vysočina, z.ú.

V chotěbořském středisku Bludiště rozvíjíme schopnosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Díky grantu jim nově chceme nabídnout zahradní terapii. Pořídíme za něj nejen vybavení pro práci s květinami a bylinkami, ale také školení pro zaměstnance pro tento druh terapie.