Hlasování

Vítěze třetího ročníku našeho Grantového programu určilo celkem
11 070 hlasů, za které všem hlasujícím moc děkujeme!

Vítězové 2015

Aktivní život seniorů

Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě

Díky grantu rozšíříme dobrovolnickou činnost i do Velkého Meziříčí (vedle stávající Jihlavy a Nového Města), pro dobrovolníky připravíme odborný kurz a zajistíme kvalitní činnost koordinátorů dobrovolníků. Budeme moci uspořádat i pravidelné akce pro klienty domovů pro seniory.

Prevence a léčba drogové závislosti

Darmoděj, z.ú., Jeseník

Z grantu zakoupíme hospodářskou mechanizaci a také zvířata - v našem doléčovacím centru bývalí uživatelé drog pečují o hospodářská zvířata, pěstují zeleninu, byliny a věnují se dalším činnostem, které jim napomáhají získat a udržet pracovní návyky.

Péče o lidi s mentálním postižením

Dílna Gawain, z.s., Praha

Rekonstruujeme objekt, do kterého letos v létě přestěhujeme terapeutickou dílnu (klienti tady zpracovávají ovčí vlnu a pracují se dřevem). Z grantu pořídíme materiál k potřebný k zateplení a obložení stěn, k úpravě osvětlení, pořízení skříně a kuchyňského koutu.

Aktivní život seniorů

Slezský klub stomiků, z.ú., Ostrava

Z grantu uspořádáme edukační a rehabilitační pobyt v ČR pro osoby se stomií (lidé s vývodem střeva). Průměrný věk klientů je nad 60 let. Pobyt je zaměřen na výměnu osobních zkušeností, vzdělávací, rehabilitační a léčebnou činnost a plní také funkci společenskou.

Péče o lidi s mentálním postižením

Denní centrum Barevný svět, o.p.s., Třebíč

Grant přispěje k možnosti zaměstnat 20 postižených klientů v našich 3 tréninkových provozech (kavárna, zahrada, textilní dílna). Klienti tak získají pracovní návyky, což zvýší jejich samostatnost, sebevědomí i šanci na získání budoucího zaměstnání.

Aktivní život seniorů

Domov Sue Ryder, Praha

Z grantu koupíme stolečky-záhonky pro pěstování rostlin seniory upoutanými na invalidní vozík nebo lůžko. Zapojíme je tak do běžného života, respektujíce jejich osobnost a možnosti, což přispěje ke zlepšení jejich zdravotního, psychického i fyzického stavu a potěší je.

Péče o lidi s mentálním postižením

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s., Unhošť

Pro naši bezbariérovou tréninkovou kavárnu a pekárnu v Unhošti, která zaměstnává postižené a funguje i jako tréninkové pracoviště, z grantu koupíme nový nábytek a vybavení, se kterým budou zaměstnanci lépe manipulovat, takže nebudou potřebovat pomoc asistentů.

Aktivní život seniorů

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích

Z grantu nakoupíme 12 chodítek a 50 polohovacích pomůcek pro pacienty LDN v Ivančicích. Tímto zlepšíme služby pacientům a napomůžeme účinně bojovat proti proleženinám. Potřebné jsou zejména pomůcky umožňující naučit se znova chodit.

Péče o lidi s mentálním postižením

Domov svaté rodiny, Praha

Grant zajistí osobní asistenci pro vybrané klienty Domova, kteří nemají z důvodu své imobility možnost vycházek, kontaktů s okolím a návštěv mimo areál Domova. Cílem projektu je udržet u klientů duševní zdraví, jejich sociální kontakty, zlepšit jejich kondici a přinést jim potěšení do všedního dne.

Aktivní život seniorů

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice

Kromě hospice provozujeme i zařízení pečující o osoby s pokročilou demencí, půjčovnu kompenzačních pomůcek i poradnu pro pozůstalé. Díky grantu dovybavíme půjčovnu kompenzačními pomůckami a zajištění činnosti poradny pro pozůstalé (obojí v Českých Budějovicích).

Péče o lidi s mentálním postižením

Propolis, o. s., Chříč

Grant bude z velké části financovat zřízení "chráněného bistra" (rychlého občerstvení) v prostorách bývalé sladovny pivovaru ve Chříči. Bistro nabídne pracovní příležitost lidem s mentálním hendikepem z nedalekého Ústavu sociální péče v Zavidově. Bude také sloužit jako zázemí pro kulturní akce.

Péče o lidi s mentálním postižením

Fokus Vysočina, Havlíčkův Brod

V denním stacionáři Bludiště v Chotěboři, který poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, budujeme relaxační místnost - k odpočinku i cvičení. Díky grantu položíme speciální protiskluzovou podlahu a upravíme vstupy na bezbariérové pro 3 tělesně postižené uživatele.

Péče o lidi s mentálním postižením

Arkadie, o.p.s., Teplice

Díky grantu vybavíme domácnost uzpůsobenou pro společný život čtyř lidí se zdravotním postižením, a to v rámci služby chráněného bydlení pro lidi se zdravotním postižením. Konkrétně půjde o dvě koupelny a WC, kuchyňský kout se spotřebiči ve větším obývacím pokoji a vybavení 4 jednolůžkových pokojů.

Aktivní život seniorů

DIANA TŘEBÍČ, o.p.s., Třebíč

Z grantu pořídíme vozidlo, které nám umožní zajistit dostupnost terénní pečovatelské služby přímo v domácnostech našich klientů. Vůz naši pečovatelé využijí také při sociálním šetření, zajištění větších nákupů, převozu kompenzačních pomůcek, doprovodu klientů k lékaři apod.

Aktivní život seniorů

Sdílny generací, z.s., Praha

Díky grantu uspořádáme 20 workshopů, tzv. Sdílen, a zapojíme se i do různých veřejných akcí jako jsou foodfestivaly. V Sdílnách učí senioři mladší generace dovednostem, které získali během života, ba předávají i pozapomenutá řemesla. Předáváním znalostí se posiluje vazba mezi staršími a mladšími.

Finalisté 2015

KAPPA-HELP, o. s., Přerov

Díky příspěvku z grantu zrealizujeme v rámci projektu "Řekni drogám NE!" 35 odborných a interaktivních besed v Olomouckém kraji. Cílem je prevence vzniku drogové závislosti a současně redukce míry rizik spojených s konkrétními projevy rizikového chování.

O. S. Pferda, Rychnov nad Kněžnou

Projekt "Umím si TO spočítat" nabídne našim klientům pravidelnou výuku finanční gramotnosti. Podávané informace budou srozumitelné, dostačující a použitelné v běžném životě tak, aby klienti mohli samostatně řešit každodenní povinnosti.

Moment, o.p.s., Ostrava

Aktivizujeme seniory-dobrovolníky - prodávají v charitativních obchodech Moment. Z grantu zakoupíme zejména 4 PC, aby si ve všech našich obchodech mohli senioři osvojit i práci s počítačem (pod dohledem zkušenějšího kolegy). Vytvoříme také letáky pro akvizici dalších seniorů-dobrovolníků.

Prostor plus o.p.s., Kolín

Zaměřujeme se na poradenství matkám - (bývalým) uživatelkám drog. Pomáhá chránit zejména rodinu a děti těchto matek. Poradenství pro matky uživatelky má za cíl pomoci těmto matkám v těžkém období mateřství, udržet je v abstinenci a chránit je od případné nákazy.

Země lidí o.p.s., Praha

Lyžování bez bariér - díky grantu budeme moci nabídnout lyžování na monoski nebo biski 30 osobám s mentálním či kombinovaným postižením a jejich 10 rodinným příslušníkům. Klienti si vyzkouší nový mezi touto skupinou osob zcela unikátní sport.

Asistence o.p.s., Praha

Z grantu budeme financovat další rozvoj dobrovolnictví v naší organizaci. Dobrovolníci u nás fungují jako osobní asistenti - pomáhají klientům např. s přípravou do školy, cvičí s nimi nebo je učí samostatnému cestování po Praze a organizují pro ně různé volnočasové aktivity.

InBáze, z.s., Praha

Multikulturní klub pro seniorky "Babí léto" vytváří bezpečný prostor pro setkávání a realizování nápadů klientek. Grant umožní seniorkám pokračovat v dobrovolnické činnosti a v pravidelném setkávání každý týden, zorganizovat minimálně 10 akcí pro veřejnost a uspořádat letní pobyt.

TyfloCentrum Brno, o.p.s, Brno

Chci vyhrát, i když nevidím! - nový typ aktivity pro zrakově postižené seniory, které přispěje ke zmírnění dopadů sociálního vyloučení v důsledku věku a zdravotního handicapu. Z grantu zaplatíme deskové hry a následně sérii cca 70 návštěv v domácnosti klientů a 20 – 25 skupinových setkání.

Farní charita Týn nad Vltavou

Projekt „Senior šance“ - nabízí seniorům smysluplné trávení volného času, šanci být součástí širší komunity a být potřebný. Vytváří totiž klub, který povedou sami senioři. Klub nabídne organizovaný program, ale i prostor k vzájemným neorganizovaným setkáváním. Otevřený bude 3x týdně.

PROUTEK, občanské sdružení, Kardašova Řečice

Grant pomůže zajistit individuální podporu samostatného bydlení pro naše klienty. Podporu poskytují naši pracovníci klientům v jejich přirozeném prostředí - dojíždějí do jejich domácností a poskytují jim takovou podporu, kterou skutečně potřebují a kdy ji potřebují.

Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem

Projekt Vzděláváním k integraci se zaměřuje na zvýšení úrovně sociálních dovedností lidí s mentálním postižením, kteří se připravují na přechod z ústavní péče do služeb komunitního typu, např. chráněného bydlení. Z grantu uhradíme 4 PC kurzy a 2 kurzy finanční gramotnosti pro 16 lidí.

ICOS Český Krumlov, o.p.s., Český Krumlov

V rámci projektu „Senioři seniorům“ zajišťují senioři-dobrovolníci nejen chod Informačního centra pro seniory, podílejí se také každý měsíc na přípravě cca 10 vzdělávacích, volnočasových akcí. Tyto akce, které aktivizují ostatní seniory a začleňují je do komunitního života, jsou dostupné zdarma - náklady na ně uhradíme z grantu.

Portus Praha z.ú., Praha

Z grantu obnovíme nátěr dřevěných prvků (obložení, schody, sloupy, balkony) na budově chráněného bydlení Na Vyhlídce (Slapy), kde bydlí v samostatných bytech 7 dospělých mentálně postižených klientů. Starý nátěr je již opotřebovaný a má nepříznivý na zdraví klientů i na celkový stav budovy.

O. s. Červánek, Nové Město pod Smrkem

V centru pro seniory nabídneme roční komplexní soubor aktivit. Aktivity, týmové plánování, realizace a hodnocení by měly seniorům i jejich okolí ukázat, že pozdní věk není handicapem, ale naopak časem svobody k dalšímu vzdělávání, péče o sebe i o druhé a časem, ve kterém mohou zúročit své celoživotní zkušenosti.

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Našim klientům pomáháme zůstat aktivní a znát svou vlastní hodnotu i ve velmi pozdním věku, a to i prostřednictvím projektu "Smyslová aktivizace". Pomocí dobových obrázků, vůní bylinek, textů známých písní nebo rituálů ročních období stimulujeme jejich paměť a oživujeme vzpomínky.

Pojďte s námi, spolek, Otrokovice

Grant pomůže 7 lidem s lehkým a středně těžkým postižením získat vhodné zaměstnání (příprava na pohovor, zprostředkování potenciálního zaměstnavatele, nácvik pracovních dovedností v chráněné dílně či jako pomoc v domácnosti, počáteční asistence v nové práci).