Hlasování

Představujeme Vám finalisty 4. ročníku Grantového programu Nadace České spořitelny. Grant do výše 70 000 Kč obdrží projekty, kterým udělíte nejvíce hlasů.
Seznamte se s nimi a hlasujte pro svého favorita!
Projekty jsou rozděleny do tří kategorií. V každé z nich můžete dát svůj hlas jednomu projektu. K využití máte celkem tři hlasy​ - využít​ můžete jeden, dva nebo ​všechny ​tři hlasy.
Na konci stránky uveďte svou e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko „hlasovat“. Vaše volba bude platná poté, co kliknete na odkaz, který vám automaticky přijde do e-mailu.
Hlasování se lze zúčastnit pouze jednou.

Odborná prevence
a léčba drogové závislosti

Reagujeme na neutěšenou situaci dětí drogově závislých rodičů. V našich čtyřech pražských školkách máme stále více dětí se závislými rodiči, nebo s rodiči po léčbě závislosti. Grant nám umožní i nadále pomáhat těmto rodičům starat se o své děti, zařadit se zpět do společnosti, osvojit si pracovní návyky a rodičovské kompetence.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Díky grantu budeme moci v naší Terapeutické komunitě Němčice - Heřmaň včelařit. Rozšíříme tak nabídku pracovní terapie a rehabilitace pro naše klienty. Včelaření jim pomůže vytvářet a upevňovat pracovní návyky a posilovat vlastní zodpovědnost za svěřené úkoly. Tyto zkušenosti výrazně ovlivňují schopnost klientů vrátit se po léčbě k normálnímu životu.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Grant nám umožní vybudovat ze současného skladu v terapeutické komunitě Bétel dílnu, kde budou naši klienti opravovat a restaurovat nábytek. Tomuto řemeslu se již delší dobu věnujeme, opravený nábytek prodáváme prostřednictvím dobročinného obchodu. Rozšířením dílny a její kapacity budeme moci zpracovávat více zakázek.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Grant nám umožní pokračovat v našem podpůrném resocializačním programu pro lidi potýkající se s drogovou závislostí. V projektu se zaměřujeme zejména na návrat klientů na otevřený pracovní trh - nabízíme jim širokou paletu služeb, od individuálního poradenství, přes workshopy až k tréninkovému pracovišti.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Grant nám umožní realizovat v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu na Moravě kampaně zaměřené na drogovou prevenci. Začátek školního roku patří mezi stresující období - nezvládnutý nástup do školy mohou žáci a studenti řešit hledáním zapomnění v drogách. Nenásilnou informační kampaní je od této cesty chceme odradit.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Naše sociální firma v Koněšíně zaměstnává a také nabízí rekvalifikaci lidem znevýhodněným na trhu práce. Díky grantu budeme moci pořídit další potřebné stroje a vybavení do naši dílny, a výrazně tak rozšířit výrobu loutek a užité i dekorační keramiky. Poptávka po našich výrobcích převyšuje možnosti naší dílny, proto ji potřebujeme dovybavit.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Aktivní a důstojný
život seniorů

Díky grantu otevřeme v centru Prahy novou komunitní místnost pro seniory. Už teď jim nabízíme bezplatnou poradnu, různá cvičení a tance, kurzy jazyků, malování i práce s počítačem. Stávající prostory jsou však malé a nestačí našim více než 500 klientům. Vybavením nové místnosti budeme moci své služby rozšířit.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Na podzim otevíráme v Nemocnici Třinec Kavárnu u Lidušky. Seniorům a dalším klientům sociálních služeb chceme co nejvíce zpříjemnit osamělý pobyt v nemocnici. Šálek dobré kávy nebo čaje si vychutnají v hovoru s našimi dobrovolníky, kteří jim budou i předčítat, pouštět hudbu a filmy na přání. Z grantu pořídíme stylové vybavení kavárny.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Grant nám umožní pokračovat v našich dobrovolnických programech na Českokrumlovsku. Naši dobrovolníci organizují (nejen) pro seniory řadu vzdělávacích, volnočasových a společenských akcí a pomáhají také v domovech pro seniory. Připravují také databázi nabídky a poptávky po zapojení dobrovolníků.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Díky grantu vznikne na naší zahradě Víceúčelového charitního domu venkovní fitness pro seniory. Chybět nebude ani pískoviště - aby senioři s sebou mohli přivést i vnoučata a nikdo se nenudil. Fitness zařízení nabízí seniorům možnost pohybu, ze kterého budou mít radost. Využívat jej samozřejmě budou moci i ostatní z obce Halenkov a okolí.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

V pomoci nevyléčitelně nemocným pacientům sehrávají dobrovolníci a čas, který umírajícím a lidem s demencí věnují, důležitou roli. Grant nám umožní získat a vycvičit nové dobrovolníky, a rozšířit tak naše služby. Kromě aktivit s pacienty dobrovolníci pomohou i s organizací benefičních akcí pro pacienty našeho prachatického hospice.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Grant nám pomůže zachovat službu osobní asistence pro seniory a lidi se zdravotním postižením v českolipském regionu. Našich 18 osobních asistentů svými vědomostmi i fyzickou silou pomáhá 7 dní v týdnu, 24 hodin denně zajistit, aby senioři mohli žít ve svém přirozeném prostředí a podle svých představ a přání.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Péče o lidi
s mentálním postižením

Sociální služby, které poskytujeme v Unhošti lidem (nejen) s mentálním postižením, zahrnují i podporované zaměstnání. Grant nám pomůže upravit stávající a poškozenou kuchyni tak, aby lépe vyhovovala bezpečnostním a hygienickým normám. Kuchyně, včetně cateringu, umožňuje i lidem s těžšími handicapy snazší cestu k samostatnosti.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Napříč ČR pomáháme lidem s mentálním postižením žít v důstojném a přirozeném prostředí. Zhruba 13 tisíc jich setrvává v nemocničních, neosobních prostředích ústavů - nevědí, že mají nárok a možnost žít jinak a jinde. Díky grantu pro ně připravíme brožuru s informacemi jak na to. Opustit ústav je těžký úkol, my jim můžeme pomoci.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Díky grantu budeme moci nabídnout hiporehabilitaci novým klientům, kteří v důsledku svého onemocnění (zejména vedlejších účinků léků) trpí nadváhou. Působíme u Karlových Varů a máme k dispozici spolehlivé terapeutické koně i lektory, chybí nám ale vybavení, které nám umožní pracovat s dospělými klienty vážícími přes 100 kg.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

V chotěbořském středisku Bludiště rozvíjíme schopnosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Díky grantu bychom jim rádi nabídli nově i zahradní terapii - kromě potřebného vybavení, které umožní práci s květinami a bylinkami i lidem s tělesným handicapem, chceme zajistit jednomu z našich pracovníků i školení pro tento druh terapie.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Grant využijeme na vybudování bezbariérového přístupu do našeho Domova ve Vodňanech. Současné řešení je provizorní a není pro naše imobilní klienty bezpečné. V objektu provozujeme sociálně terapeutické dílny, kde lidé s mentálním postižením pracují s keramickou hlínou a textilem, vyrábí ruční papír apod.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Práci v pražské keramické dílně nabízíme i lidem s velmi vysokým stupněm postižení - náš druh výroby je totiž založen na několika snadných činnostech. Díky grantu budeme moci zavést v dílně další řemeslné techniky, a také uspořádat společný výlet nebo workshop. Oslovíme i nové dobrovolníky.

Vybrat tento projekt

Odebrat tento projekt

Vaše volba bude platná poté, co kliknete na odkaz,
který vám automaticky přijde do e-mailu.

Pokud by vám potvrzovací zpráva nedorazila
(a nenašli byste jí ani ve složce hromadné),
obraťte se na nás na adresu podpora@nadacecs.cz.