Časté dotazy

2. Je možné žádat o grant na tvorbu webové prezentace neziskové organizace, která pomáhá seniorům?

Ano, pokud tento web bude určen seniorům.

3. Pracuji v neziskové organizaci, která se věnuje prevenci drogové závislosti a nemám v České spořitelně účet, mohu žádat o grant pro naší neziskovku?

Bohužel ne, tento grantový program je určen pouze pro klienty České spořitelny, kteří navíc pracují v organizaci jako dobrovolník, tedy zdarma.

4. Jak dlouho musím být klientem České spořitelny, před odeslání žádosti a po získání grantu?

Délku období, po kterou je žadatel o grant klientem České spořitelny, neposuzujeme.

5. Mohu zažádat o grant pro zdravotně (sociálně) znevýhodněnou osobu, která potřebuje finanční pomoc?

Bohužel ne, můžete zažádat o grant pouze pro neziskovou organizaci, které pomáháte minimálně jeden rok jako dobrovolník.

6. Na základě čeho jste vybrali uvedené oblasti podpory – Aktivní život seniorů, Prevence a léčba drogových závislostí a Péče o lidi s mentálním postižením?

Tyto oblasti dlouhodobě podporuje Nadace České spořitelny v souladu se svou strategií.

7. Jak dlouho musí existovat nezisková organizace, pro kterou mohu žádat o grant?

Nezisková organizace by měla mít alespoň dvouletou historii.

8. Jakým způsobem probíhá vyúčtování grantu?

Vyhodnocení projektu včetně účetních dokladů vkládá příjemce grantu do systému Grantys jako přílohy ve svém profilu.

9. Monitorujete efektivitu udělených grantů?

Ano, v rámci jednotlivých grantů vždy uzavíráme s danou neziskovou organizací smlouvu; následně je každý grant řádně vyúčtován a o realizaci projektu pak dostáváme závěrečnou zprávu.

10. Jak může veřejnost hlasovat?

Hlasování probíhá na stránkách Nadace ČS, konkrétně na www.nadacecs.cz/granty/hlasovani. Hlasovat může kdokoli.
Projekty, o nichž je možné hlasovat, jsou rozděleny do tří kategorií. V každé z nich může hlasující dát svůj hlas jednomu projektu. Každý hlasující má tedy k využití celkem tři hlasy - využít​ může jeden, dva nebo ​všechny ​tři hlasy. K hlasování musí uvést svou e-mailovou adresu, volba bude totiž platná až poté, co klikne na odkaz, který mu automaticky přijde do e-mailu. Hlasování se lze zúčastnit pouze jednou.

11. Proč mám vyplnit svoji e-mailovou adresu?

Aby nedocházelo ke zkreslování výsledků hlasování, každý hlasující vyplní v průběhu hlasování svůj e-mail, na který mu přijde potvrzení s odkazem. Hlasování je platné až ve chvíli, kdy hlasující svou volbu potvrdí kliknutím na tento odkaz. (Pokud mate e-mailovou schránku na Seznam.cz, je možné, že Vám zpráva přijde do složky 'Hromadné').

12. Nebudou mi na zadanou e-mailovou adresu chodit obchodní nabídky?

Ne. E-mailová adresa slouží pouze k ověření hlasujícího, a to proto, aby nedocházelo ke zkreslování výsledků hlasování. Hlasujícímu nebudou na zadanou emailovou adresu chodit žádné obchodní nabídky.
Nadace České spořitelny postupuje při zpracování osobních údajů hlasujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.