Grantový program Nadace České spořitelny

Vyhlašujeme čtvrtý ročník našeho Grantového programu - neváhejte se do něj zapojit! Od 23. června do 21. července 2016 může každý klient České spořitelny zažádat o grant až do výše 70 000 Kč pro neziskovou organizaci, ve které působí jako dobrovolník. Vítěze zvolí hlasováním veřejnost, a to na přelomu srpna a září 2016.

Harmonogram

  • 23. června až 21. července 2016 - příjem žádostí o grant 24. srpna až 7. září 2016 - hlasování veřejnosti o vítězích po 12. září 2016 - zveřejnění výsledků