Grantový program Nadace České spořitelny

Ve třetím ročníku našeho Grantového programu mohl každý klient České spořitelny od 1. dubna do 24. května 2015 zažádat o grant až do výše 70 000 Kč pro neziskovou organizaci, ve které působí jako dobrovolník. Vítěze zvolila hlasováním veřejnost, a to celkem 11 070 hlasy. Hlasování probíhalo od 10. června do 24. června. Děkujeme všem aktivním dobrovolníkům a také všem hlasujícím!
Výsledky hlasování naleznete zde.