Nominační formulář – jednotlivci

Nominace do kategorie Cena pro jednotlivce může podávat pouze organizace. Formulář prosím vyplňujte přesně, jasně a konkrétně. K dispozici máte vždy maximálně 2000 znaků. Další informace najdete v pravidlech.

1. Informace o nominovaném

Nominujte osobnost, která se dlouhodobě věnuje činnosti v jedné ze strategických oblastí Nadace ČS (péče o seniory, dospělé lidi s mentálním postižením, prevence a léčba drogové závislosti)
a dosahuje v ní mimořádných výsledků.

Uveďte prosím alespoň webovou stránku organizace, kde nominovaný působí. Pokud máte kontakt (e-mail, telefon) přímo na nominovaného, velmi jej uvítáme.

2. Popis činnosti a aktivit nominovaného

3. Proč si nominovaný zaslouží respekt a uznání?

4. Cena Floccus má podtitul „Cena za odvahu“. V čem spatřujete odvahu nominovaného?

5. Kontaktní informace o navrhovateli

Prohlášení:

Informace obsažené v tomto formuláři mohou být využity Nadací České spořitelny k propagaci Ceny Floccus a mohou být také sdíleny s médii.

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a případných právních následků nepravdivého prohlášení.