Aktuality

PF 2019

PF 2019

Pohodové Vánoce, hodně štěstí, zdraví a vše dobré v roce 2019 přeje tým Nadace České spořitelny

Problematika zapojení obcí do péče o své seniory a handicapované občany se stala nosným tématem 7. běhu Impact First Problematika zapojení obcí do péče o své seniory a handicapované občany se stala nosným tématem 7. běhu Impact First Problematika zapojení obcí do péče o své seniory a handicapované občany se stala nosným tématem 7. běhu Impact First

Problematika zapojení obcí do péče o své seniory a handicapované občany se stala nosným tématem 7. běhu Impact First

Vítězem 7. běhu akceleračního programu Program Impact First se stal projekt Institutu důstojného stárnutí Diakonie Českobratrské církve evangelické, s názvem SIPS (systém integrovaných podpůrných služeb pro seniory). Jeho cílem je zapojit obce a místní samosprávy do péče o své seniory a umožnit jim žít co nejdéle v domácím prostředí. Projekt SIPS poskytuje systematickou podporu obcím v otázce dlouhodobé podpory seniorů, propojení dosud neprovázaných sociálních a zdravotních služeb prostřednictvím koordinátora.

Zobrazit

Jako partner projektu, Nadace České spořitelny, jsme darovali vítěznému projektu finanční odměnu ve výši 50 000 Kč. “Naše vítězství nás nesmírně překvapilo, opravdu jsme to nečekali. Výhru chceme použít na rozvoj našeho týmu, který se po dobu akcelerace rozrostl o další 3 členy,” říká Olga Mutlová, ředitelka Institutu. “Účast v programu bychom doporučili všem, kdo si chtějí otestovat smysl svých projektů a získat na ně zpětnou vazbu. Všem, kdo si chtějí získat nový pohled na svůj projekt. Byly to intenzivní hodiny mentoringu, kdy jsme spolu s mentorkou řešili cenotvorbu a snažili se všechno, co jsme získali v teorii na workshopu,dostat do praktické roviny naší každodenní práce,” dodává Mutlová.

“Vybrat mezi devíti skvěle připravenými projekty bylo opravdu těžké, říká Jakub Mareš, projektový manažer pro akcelerační programy Nadace České spořitelny. “Institut důstojného stárnutí získal body poroty za své nasazení v systémovém zlepšování dostupnosti sociálních a zdravotních služeb na lokální úrovni. Zaujalo nás jejich nasazení v rámci programu a zodpovědnost při uvedení získaných poznatků do praxe, oceňujeme jejich odvahu, že se nebáli o přerod z neziskové organizace v byznysově orientovaný podnik,” dodává Mareš.

Program Impact First organizuje síť coworkingových center Impact Hub a je součástí nabídky Nadace České spořitelny a sociálního bankovnictví České spořitelny.

Více informací na Impact First

Program Impact First organizuje síť coworkingových center Impact Hub a je součástí naší nabídky Nadace České spořitelny a sociálního bankovnictví České spořitelny, která úspěšným účastníkům nabízí i možnost financování jejich projektů formou úvěru.

Zavřít
Dá se investovat do společenského dopadu?

Dá se investovat do společenského dopadu?

Věříme, že ano a naše nadace je proto hlavním investorem prvního sociálního investičního fondu v Čechách, respektive jedním z prvních i v regionu střední a východní Evropy.

Zobrazit

V České republice vznikl první fond, který se zaměřuje na investice se silným společenským dopadem - Tilia Impact Ventures. Cílem fondu je podporovat začínající podniky zaměřené na řešení široké škály společenských problémů, a to včetně oblasti ochrany životního prostředí, inkluze znevýhodněných osob a skupin, transparentnosti ve společnosti a kvality vzdělávání. Za fondem stojí zkušení investoři i známí filantropové.

Výnos i posílení společenského dopadu může jít ruku v ruce

V zahraničí vidíme sílící orientaci na dopadové investice i úspěšné příklady fondů zaměřených na společenský dopad. Podle průzkumu Evropské venture filantropické asociace (EVPA) investovali v roce 2017 její členové (mezi které se řadí 32 social impact investičních fondů) do splatných finančních nástrojů celkem 545 milionů eur. Tilia Impact Ventures je nejen první social impact fond v České republice, ale také jeden z prvních fondů v celém regionu střední a východní Evropy.

“Chceme spojit zkušenosti investorů z oblasti startupů, venture kapitálu a private equity se sociálním sektorem. Cílem je nabídnout začínajícím podnikům velmi flexibilní financování i nefinanční pomoc na šíření společenského dopadu, na základě udržitelného obchodního modelu. Tilia je takzvaný “impact first” fond, který dává větší důraz na společenský dopad než na finanční návratnost. Jsem si jistá, že tento koncept přitáhne do budoucna více investorů v České republice,” vysvětluje svou motivaci založit Tilia Impact Ventures Silke Horáková, spolumajitelka Albatros Media a zakladatelka dvou již existujících nadací.

Zatím jde o pilotní projekt, velikost fondu začíná na 43 mil. Kč. V následujících 12 měsících by mohla celková velikost fondu narůst na 60 mil. Kč.

"Impact investice samozřejmě nejsou univerzálním řešení financování společensky prospěšných aktivit, ale pro určitý typ organizací, je to daleko efektivnější cesta než granty. Věříme, že množství impakt investovatelných subjektů stejně jako investorů poroste,” říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny.

První podpořenou firmou bude společnost Datlab. Flexibilní financování ve formě konvertibilní půjčky umožní rozšíření týmu IT odborníků pod vedením Jiřího Skuhrovce a pokračování vývoje softwarových nástrojů zaměřených na veřejné zakázky.

Zavřít
Pod Řípem vyrostla v sobotu sto lipová alej na oslavu svobody Pod Řípem vyrostla v sobotu sto lipová alej na oslavu svobody Pod Řípem vyrostla v sobotu sto lipová alej na oslavu svobody

Pod Řípem vyrostla v sobotu sto lipová alej na oslavu svobody

Podél polní cesty na dohled od hory Říp, která spojuje obce Mnetěš a Loucká u Litoměřic, vyrostla Alej svobody o sto lípách srdčitých. V sobotu 17. listopadu ji společně vysadili zástupci Nadace Partnerství, naší nadace a partneři kampaně Stromy svobody 1918-2018 a široká veřejnost.

Zobrazit

Výsadba unikátní aleje představuje vyvrcholení celoročních aktivit, které připomínají založení republiky a oslavu svobody právě skrze symboliku jubilejních stromů. Těch historických se podařilo zmapovat na 4 tisíce. Během letoška pak lidé vysadili bezmála 2,5 tisíce nových v celkem 12 zemích světa.

Místo ani datum akce nebylo vybráno náhodou. „Chtěli jsme vysadit symbolických sto lip ke sto letům republiky pod horou praotce Čecha v datum nově nabyté svobody. Zároveň tímto chceme poděkovat všem, kteří se zapojili do podpory Stromů svobody. Přes šedesát firem a organizací, dvacet patronů, řada individuálních dárců a stovky českých a slovenských komunit v tuzemsku i zahraničí – ty všechny dokázala akce propojit,” vysvětluje Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství. Alej zdobí pamětní cedule s odpočívadlem, jednotlivé stromy nesou označení dárců a partnerů.

Hlavními partnery výsadby se stala Česká spořitelna s nadací a Českomoravská záruční a rozvojová banka. "Nová alej je oslavou svobody, demokracie a občanské společnosti - tím, že její vznik je inspirován výsadbou stromů při vzniku Československa, do jejichž výsadby se zapojovali starostové, studenti a členové spolků i tím, že se tak děje na výročí Sametové revoluce. Rádi se k tomuto odkazu hlásíme, jako nadace, která má rozvoj občanské společnosti a vzdělávání ve svém poslání,” potvrzuje Ondřej Zapletal, ředitel nadace.

S kampaní se také spouští turistická aplikace Stromy svobody, která interaktivní formou motivuje k výletům za jednotlivými stromy. Aplikace je ke stažení zde.

Zavřít
Jak připravit co nejúspěšněji dobročinnou kampaň?

Jak připravit co nejúspěšněji dobročinnou kampaň?

Deset neziskových organizací právě dokončilo testování a přípravu kampaní, kterými hodlají zajímavěji oslovit své dárce. Bude tak jednodušší podpořit dobré věci okolo nás. Jak na to šli?

Zobrazit

„Jinak nastavené nebo seřazené částky žádaných darů, odlišně zformulovaná argumentace žádosti nebo jinak umístěné darovací tlačítko na webu může v kampaních dobročinných organizací znamenat rozdíl ve výnosech v řádu desítek procent. A o 30 % úspěšnější kampaň znamená na příklad o 30 % lepší služba pro děti v rané péči. Snažíme se testování a měření dopadů kampaní pro dárce tematizovat jako standardní postup: udělat si prototyp, zvážit varianty, vyzkoušet kampaň na malém vzorku, bavit se s lidmi, jestli by přispěli a co je na naší práci zajímá,” vysvětluje Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu.

„Učili jsme se systému při přípravě kampaně, mentoři nás vedli k důslednosti, učili nás se na komunikaci dívat pohledem dárce. V neposlední řadě jsme se inspirovali dalšími organizacemi,“ potvrzuje Martina Dunděrová z ostravského Mobilního hospice Ondrášek.

Program FRIN kombinuje vzdělávací prvky, výměnu zkušeností a podporu úspěšných praktiků v roli mentorů. Neziskovým organizacím nabízí cestu k částečné finanční nezávislosti na dotacích a grantech a nabízí možnost otestovat kampaně, díky kterým chtějí získat finance od dárců, což bylo v Česku do teď zcela ojedinělé. Realizuje jej České centrum fundraisingu s podporou Nadace České spořitelny, je součástí programu sociálního bankovnictví České spořitelny.

Další zájemci z řad neziskovek se budou moci přihlásit do dalšího běhu v lednu 2019. Více na www.frin.cz

Zavřít
Pralinkárna s příběhem Pralinkárna s příběhem

Pralinkárna s příběhem

Provoz Pralinkárny s názvem „Pralinky s příběhem“ zahájila v těchto dnech valašskomeziříčská Diakonie a nabídla tak pracovní uplatnění čtyřem lidem se zdravotním postižením.

Zobrazit

Časem plánuje Diakonie, která patří k dlouhodobým partnerům naší nadace, výrobu rozšířit a zaměstnat až 12 lidí ve dvou zkrácených směnách. Cílem místního střediska Diakonie je zaměstnat lidi se zdravotními handicapy a zároveň vytvořit přirozené místo pro jejich setkávání s lidmi zdravými. Pralinky s příběhem se začnou veřejnosti prodávat v lednu příštího roku.
Diakonie získala pro svůj záměr peníze od Nadace České spořitelny. Obdobné tři projekty již za dobu spolupráce s Diakonií ČCE vznikli v Táboře, Terezíně, Kolíně a nově spolupracujeme na rekonstrukci chráněné textilní, kompletační a keramické dílny v Litoměřicích.

Zavřít
Zamilují si technologie? Zapište je do našeho kurzu SENIOŘI KOMUNIKUJÍ Zamilují si technologie? Zapište je do našeho kurzu SENIOŘI KOMUNIKUJÍ

Zamilují si technologie? Zapište je do našeho kurzu SENIOŘI KOMUNIKUJÍ

Máte babičku, či dědu v seniorském věku, kteří by se rádi v klidu a bezpečně naučili zvládat chytrý telefon, tablet nebo notebook? Chcete, aby si zamilovali technologie a naučili se komunikovat moderně? Zapište je do našeho kurzu SENIOŘI KOMUNIKUJÍ a my je vše zdarma naučíme.

Zobrazit

Je to jednoduché. Na tel. čísle 777 611 790 jim vše vysvětlíme.
Nabízíme dvě možnosti: skupinový 3 denní intenzivní kurz nebo individuální poradenství.
Rozhodně se ničeho nemusí bát. Přinesou si svůj mobil, tablet či notebook a vše, co budou potřebovat vědět, je naučí lektoři z Moudré sovičky.

Skupinové kurzy i individuální poradenství v rámci projektu SENIORI KOMUNIKUJÍ probíhají v přátelském prostředí poboček České spořitelny ve všech regionech ČR. Nabízíme je zcela zdarma.

Veškeré další informace, včetně termínů a adresy místa konání kurzu i individuálního poradenství, se dozvíte na uvedeném tel. čísle 777 611 790, a taky na stránkách projektu Senioři komunikují

Těšíme se na Vás!

Vzdělávací program Senioři komunikuji navazuje na jedenáctiletý projekt, u jehož zrodu stála Nadace České spořitelny. Byl a je zaměřený na praktickou výuku v oblasti bezpečného používání moderních komunikačních technologií. Za dobu trvání projektu absolvovalo kurzy 13 a půl tisíc studentů – seniorů z celé České republiky.

Zavřít
Nejlepšími mladými sociálními inovátory ČR jsou zástupci z městské farmy, sdílené hudební zkušebny a tvůrkyně deskové hry

Nejlepšími mladými sociálními inovátory ČR jsou zástupci z městské farmy, sdílené hudební zkušebny a tvůrkyně deskové hry

Ve čtvrtek 4. října proběhl slavnostní večer, který zakončil již 7. ročník akceleračního programu Social Impact Award. Vítěznými projekty letošního ročníku jsou: Herba Fabrica - první pražská softwarově řízená městská farma, která pro pěstování zeleniny a dalších plodin využívá moderní hydroponické postupy a zároveň „zabydluje” jinak nevyužité industriální prostory, Melogee - sdílená hudební zkušebna, kde si lidé budou moci vyzkoušet pod odborným vedením různé hudební nástroje a  Olá desková společenská hra, která propojuje svět nevidomých se světem vidomých.

Zobrazit

Cenu veřejnosti si odnesl projekt Uptee , který vdechuje nový život starému textilu a mění jej tak v nové módní kousky. V online hlasování získal 376 hlasů. Celkově se hlasování zúčastnilo 798 lidí, kteří jednotlivým projektům udělili 2394 hlasů.

Na jaře letošního roku se do Social Impact Award přihlásilo více než 21 projektů, z nichž porota vybrala do letního akceleračního programu 10 týmů: Herba Fabrica, Melogee, M.arter , NAHAKU, Společenská hra Olá, Rupert , Smeshbag , Sociální bistro Střecha, Tutory Uptee. Z těchto finalistů v průběhu září porota vybrala nejlepší mladé sociální inovátory České republiky.

Projekty byly hodnoceny podle těchto kritérií: společenský dopad, inovativnost, realistické plánování a progres v rámci akcelerace. „Do Social Impact Award se hlásí projekty, na kterých je vidět zápal mladých lidí a jejich zájem o změnu ve svém okolí. Z našich prvních projektů, jako je třeba Czechitas nebo Pragulic, za několik let vyrostly společnosti špičkové úrovně. Na jejich příkladu je vidět, že společensky prospěšné podnikání se v Česku úspěšně prosazuje, když se
do něj pustí aktivní a schopní lidé,” říká Jakub Mareš z Nadace České spořitelny, jednoho z hlavních partnerů akceleračního programu.

Akcelerační program Social Impact Award je založený na sérii workshopů, mentoringu a konzultací, ve kterých se mladí lidé učí principům podnikání. Cílem celého vzdělávacího programu je odhalit případná rizika a nedostatky projektů, a pomoci jim s nastartováním podnikatelské kariéry. Na každém setkání jim předávají své znalosti odborníci z oblastí, které jsou pro úspěšný rozjezd startupů důležité: týmová spolupráce, sales, marketing a PR, finanční a prezentační dovednosti, tvorba webových stránek a podobně.

Další ročník Social Impact Award odstartuje na jaře 2019, kdy budou probíhat workshopy ke společensky odpovědnému podnikání na vybraných vysokých školách v České republice.
Více informací na www.socialimpactaward.cz nebo www.facebook.com/sia.cz

Zavřít
I zaměstnanci Nadace České spořitelny nazuli v pondělí 8. října papuče

I zaměstnanci Nadace České spořitelny nazuli v pondělí 8. října papuče

Nadace České spořitelny i Česká spořitelna jako taková se přidala k letošní kampani Doma na podporu mobilních hospiců. Kampaň odstartovala v pondělí 8. října tzv. Papučovým dnem.

Zobrazit

80 % lidí chce zemřít doma, ale jen 20 % se to podaří. Mobilní hospice v čele s hlavním organizátorem kampaně Doma ostravským Mobilním hospicem Ondrášek umožňují nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem strávit své poslední dny v životě důstojně a doma. Jako symbol kampaně hospic zvolil papuče a spolu s dalšími hospici napříč republikou vyzval všechny, aby přišli v pondělí 8. října do práce v papučích. "Hozenou papuči" zvedli i pracovníci nadace a banky napříč celou republikou. 8. října byli v kancelářích i v pobočkách v domácí obuvi, aby podpořili povědomí o problematice paliativní péče v České republice.

"Oblast aktivního a důstojného stáří podporujeme v nadaci dlouhodobě. Od loňského roku se zaměřujeme hlavně na podnikavost a systémové změny v této oblasti. V grantových programech nadace, do kterých projekty nominují zaměstnanci banky a hlasováním o jejich podpoře rozhodují, patří hospice mezi časté vítěze. I proto jsme v nadaci celý tým i já nazuli papuče a také znásobíme zaměstnaneckou sbírku. Chtěli jsme tím podpořit jednak tuto netradiční kampaň, ale také nás těší a mile překvapilo, že se spontánně zapojilo a přispívá obrovská řada zaměstnanců," potvrzuje Ondřej Zapletal, ředitel nadace.

Zavřít
Kladenské Startujeme.cz v pražské Palatě – dva naši partneři spojili „dobré“ s příjemným a otevřeli společně zahradní bistro.

Kladenské Startujeme.cz v pražské Palatě – dva naši partneři spojili „dobré“ s příjemným a otevřeli společně zahradní bistro.

Zahradní bistro poprvé ožilo letos na jaře. Domek v zahradě na pozemku Palaty na pražských Hřebenkách zel dlouho prázdnotou a byl bez praktického využití. Po dohodě s Palatou, našim dlouhodobým partnerem, jsme se v nadaci rozhodli nabídnout prostor do pronájmu kladenské neziskovce Startujeme, letošnímu finalistovi nominovanému na Cenu Floccus Nadace České spořitelny. Startujeme zaměstnává mladé lidi s mentálním postižením a „startuje“ je do pracovního života.

Zobrazit

Domov Palata se rozhodl, že tentokrát sám pomůže dobré věci a pronajal zahradní bistro Startujeme za symbolickou korunu. Dnes již bistro nabízí širokou škálu pečiva z vlastní pekárny, výbornou kávu, zmrzliny a další drobné občerstvení. Stalo se zvykem, že klienti Palaty i jejich rodiny během návštěv zajdou do bistra na něco dobrého a posedí v bylinkové zahrádce, kterou Palata vybavila pohodlným nábytkem. Bistro bude otevřené dle počasí co nejdéle a nejpozději na jaře příštího roku se opět otevře. To už bude bistro mít nově v nabídce i přípravu piknikových košů pro klienty, jejich rodiny i pro obyvatele z okolí.
Domov Palata se tak ještě více otevřel pro veřejnost i pro lidi ze sousedství, kteří do překrásné zahrady na Palatě dnes často a rádi chodí. A my v nadaci máme radost, že se podařila dobrá věc, na jejímž začátku byl jednoduchý a prostý nápad.

Zavřít
Devítka společensky prospěšných projektů stojí na prahu změny

Devítka společensky prospěšných projektů stojí na prahu změny

Akcelerační program Impact First, jehož cílem je podpora rozvoje společensky prospěšného sektoru, rozbíhá svůj podzimní běh. Do sedmého běhu akceleračního programu pro společensky prospěšné projekty se přihlásilo 26 organizací.

Zobrazit

Odborná porota z nich vybrala 9 postupujících:
Aplikace Dobromila - je zaměřena na on-line propojování neziskového, veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím jednoduché webové platformy.
Děti v pohybu- organizace se zaměřuje na hledání příčin nezralosti centrálního nervového
systému u dětí. Díky včasné diagnostice a vytvoření terapeutického programu chtějí pomoci dětem zmírnit dopad vyplývající z neuromotorické nezralosti.
Efektivní trénink - cílem projektu je podpořit vzdělávání v institucích, které poskytují sociální služby pro osoby s mentálním postižením, a to prostřednictvím nástrojů pro cílený rozvoj jejich schopností a dovedností důležitých pro jejich samostatný život v komunitě.
Iglou pro lidi bez domova - organizace navrhla izotermický přístřešek, který díky lidskému
tělu v něm udržuje teplotu o 15 až 18 stupňů vyšší než je venku a zlepšuje tak životní podmínky bezdomovců během mrazivých dnů.
Institut důstojného stárnutí DČCE - tým navrhl a v praxi ověřuje komunitní systém integrované podpory seniorů v obcích, kde se snaží vytvořit ucelenou a systémovou síť v rámci celého správního území velkých obcí.
Kreativní partnerství- roční vzdělávací program, který prostřednictvím strukturované spolupráce učitelů a umělců zavádí do škol zážitkovou výuku běžných předmětů s využitím umění.
Moment Charity Shops - síť dobročinných obchodů, které jsou založené na principu dárcovství. Lidé do nich darují své nepotřebné oblečení a věci z domácnosti, výtěžek z prodeje podporuje sociálně či environmentálně prospěšné projekty.
Na plný plyn - společnost pomáhá vytvářet zdravé vztahy rodinám, pěstounům a párům a zvládat tak každodenní péči o děti zdravé i s handicapem. Realizací projektu Dobrovolnického centra se snaží o zapojení mladých i starších do místní komunity.
Replug me - projekt se zabývá vlivem sociálních sítí a mobilních technologií na náš každodenní život a mezilidské vztahy. Poskytuje praktická řešení pro každého tak, aby
technologie sloužily nám a ne my jim.

„Akcelerátorem Impact First, za 3 roky jeho fungování již prošlo více jak 60 projektů, které si v něm díky vzájemnému sdílení a spolupráci, expertní podpoře, testování a spolupráci s mentorem rozvinuly svoje sociálně podnikatelské záměry. Posouvají tak svou činnost k udržitelnému fungování. Podporujeme prolínání soukromého a neziskového sektoru. To nejdůležitější, co se v Impact First děje, je proměna uvažování účastníků a rozvoj podnikavosti,” říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny, partner projektu a člen poroty.

Všechny týmy teď čeká 3 měsíční akcelerační program, kdy získají svého mentora, budou mít k dispozici expertní síť a sérii workshopů na specifická témata. V říjnu na ně čeká tzv. postupová brána tj. vyhodnocení po absolvování první části akcelerátoru, kdy vybrané projekty pak postoupí do druhé závěrečné fáze. Projekt, který během celého akcelerátoru dosáhne největšího růstu, pak kromě další podpory dostává finanční dar ve výši 50 000 Kč od Nadace České spořitelny. Každý finalista akcelerátoru Impact First tak získává v programu individuální odbornou podporu v hodnotě minimálně 60 000 Kč. Nejlepší projekty 7. běhu akceleračního programu budou vyhlášeny na slavnostním zakončení 26. listopadu 2018 v 17:00 v Impact Hubu Praha.

Program Impact First organizuje síť coworkingových center Impact Hub a je součástí nabídky Nadace České spořitelny a sociálního bankovnictví České spořitelny.

Více informací na Impact First

Zavřít
CHCETE ROZJET NEBO POSUNOUT SVÉ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ? 7. běh Impact First má otevřené přihlášky

CHCETE ROZJET NEBO POSUNOUT SVÉ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ? 7. běh Impact First má otevřené přihlášky

Spolu s Impact Hub Praha rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme neziskovkám a společensky prospěšným podnikům ověřit jejich byznys model a najít cestu k jejich dlouhodobé udržitelnosti.

Zobrazit

Impact First je založený na dlouholetých zkušenostech z rozvoje společensky prospěšných podniků v zahraničí a stojí na třech základních pilířích, kterými jsou mentoring, workshopy a konzultace s odborníky. Jeho cílem je pomoci všem společensky prospěšným podnikatelům a neziskovým organizacím vybudovat udržitelné podnikání bez závislosti na grantech a dotacích, a zároveň vytvářet komunitu podnikatelů, kteří svou každodenní činností pozitivně ovlivňují společnost.

Do programu je možné vstoupit s existujícím projektem, který již má své uživatele nebo zákazníky. Během vzdělávacích workshopů se týmy naučí, jak si otestovat vlastní projekt nebo jak si přesně definovat potřeby zákazníka či měřit dopad apod. Projekt, kterému se během programu podaří dosáhnout největšího pokroku, získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč, další podporu mentora a sítě Impact Hub. Partnerem programu je Česká spořitelna a naše nadace.

Uzávěrka přihlášek je 12. srpna, poplatek za vstup do akcelerátoru je 10 000 Kč. Pro early birds, tj. při zaslání přihlášky do 29. července, platí snížený poplatek ve výši 7 000 Kč (stejně tak i pro týmy, které mají účet vedený u České spořitelny).
Více informací na www.impactfirst.cz.

Zavřít
Je učení s radostí utopie? Uskutečnil se TEDx Prague EDucation Je učení s radostí utopie? Uskutečnil se TEDx Prague EDucation Je učení s radostí utopie? Uskutečnil se TEDx Prague EDucation

Je učení s radostí utopie? Uskutečnil se TEDx Prague EDucation

„Škola hrou“ - Komenského heslo, které kdysi viselo snad v každé školní budově, zůstalo pevně vryto do paměti většiny z nás. Jak jsou na tom dnešní děti? Inspirativní konference TEDxPragueED se zaměřením na vzdělání hledala na tyto otázky odpověď. Jako generální partner nemohla Česká spořitelna u akce chybět. Cílem naší Nadace České spořitelny je zlepšovat učení dětí. Na akci jsme se ukázali s aktivitou Matemágem, který připravil účastníkům ty nejnáročnější matematické hádanky a hlavolamy.

Zobrazit

Ve čtvrtek 26. července 2018 přivítalo Divadlo ABC další ze série inspirativních konferencí TEDxPragueED. Zkratka “ED” značí edukaci a nejinak tomu bylo i v polovině prázdnin. Sedm řečníků s účastníky debatovalo, jak by mělo vypadat školství a jestli může být učení s radostí možné.

Někteří z řečníků:

Michal Šebek, profesor kybernetiky - Jak profesor pozná, že z něj mají studenti radost?
Možná tak, že se o jeho kurzu začnou skládat písně. Anebo žalozpěvy? Své o tom ví profesor kybernetiky Michael Šebek.

Marie Bukovjanová, čerstvá učitelka - Marie Bukovjanová v tom měla už od malička jasno. Cestu za katedru nakonec vzala trochu oklikou, ale teď už si svůj dětský sen plní. No není to radost? Učitelkou se stala díky našemu nadačnímu programu Ucitel nazivo Učitel naživo.

Jana Slezáková, šiřitelka Hejného matematiky - Víte, co dětem udělá opravdu radost?
Nebudeme vás napínat - na přední příčky žebříčku tipů by totiž zrovna “intelektuální práci” zařadil nejspíš málokdo. Pedagožka Jana Slezáková nás už brzy přijde osobně vyvést z omylu!

Více na TEDxPragueED

Zavřít
Středočeský projekt Oživeno komunity Bétel se stal výhercem 6. běhu Impact First Středočeský projekt Oživeno komunity Bétel se stal výhercem 6. běhu Impact First

Středočeský projekt Oživeno komunity Bétel se stal výhercem 6. běhu Impact First

Vítězem 6. běhu akceleračního programu Impact First se stala středočeská komunita Bétel. Projektem Oživeno pomáhá uživatelům návykových látek zbavit se závislosti a to prostřednictvím práce v nábytkářské dílně při opravách a restaurování nábytku. Slavnostní zakončení programu proběhlo ve čtvrtek 21. června 2018 v Mramorovém sále České spořitelny.

Zobrazit

Vítězný tým získal finanční odměnu ve výši 50 000 Kč od naší nadace a navazující podporu mentorů a členství, které umožňuje práci ve sdílených prostorách sítě Impact Hub. „Výhru chceme využít na vytvoření kvalitních fotografií našeho nábytku a také na workshop, ve kterém se naučím, jak je dobře vytvářet,” říká spoluzakladatelka komunity Bétel Veronika Tichá. „Účast v programu Impact First byla pro opravdu náročná, ale přinesla nám skvělé výsledky, za které jsem opravdu vděční. Díky programu jsme se propojili se skvělými lidmi, ať už z řady mentorů nebo expertů. Jejich pomoc a nadšení nám pomáhalo při překonávání překážek při rozběhu našeho nového projektu,” dodává Tichá.

„Oživeno jsme vybrali po dlouhém rozhodování poroty. O tom, že si první místo zaslouží, nás přesvědčila jejich houževnatost při rozjezdu projektu a obrovské nasazení v rámci programu,“ říká Jakub Mareš, projektový manažer pro akcelerační programy Nadace České spořitelny. „Po necelých třech letech fungování programu se do něj hlásí stále vyspělejší organizace, které na trhu působí již dlouho. Díky tomu si do Impact First můžeme vybírat projekty, které mají velký společenský dopad včetně takových, které lze škálovat v rámci České republiky,” dodává Mareš.

Oživeno je projekt komunity Bétel, která se zaměřuje na pomoc mužům v boji se závislostmi a to prostřednictvím práce při stěhování, opravování a revitalizaci použitého nábytku. Komunita chce rozšířit svoji činnost také na ženy zapojené do prostituce a závislé na návykových látkách.

Zavřít
Známe účastníky letního akceleračního programu pro mladé Social Impact Award 2018

Známe účastníky letního akceleračního programu pro mladé Social Impact Award 2018

Social Impact Award, mezinárodní program pro mladé společensky prospěšné podnikatele, zná 10 týmů postupujících do letošního ročníku.

Zobrazit

Do již 6. ročníku Social Impact Award se přihlásilo 21 týmů, které svými nápady a projekty chtějí změnit své okolí a pomoci komunitě. „Rozhodovali jsme se na základě tří jasně daných kritérií – společenský dopad, inovativnost nápadu a jeho proveditelnost, ale i přesto to nebylo jednoduché. V semifinále jsme viděli prezentace 15 skutečně inspirativních projektů. Každý z nich je něčím jedinečný, ale všechny spojuje nadšení a energie realizačních týmů,“ říká Jakub Mareš z Nadace České spořitelny. Osmičlenná porota, složená ze zástupců partnerů Social Impact Award, tak na základě kritérií a osobních prezentací všech týmů do letního akceleračního programu poslala tyto projekty:

Sociální bistro Střecha - družstevní sociální podnik, který poskytuje stabilní zaměstnání lidem bez domova a po výkonu trestu. Ve svém bistru na pražském Žižkově chce nabízet chutnou a dostupnou veganskou stravu.

Herba Fabrica - první pražská softwarově řízená městská farma, která pro pěstování zeleniny a dalších plodin využívá moderní hydroponické postupy a zároveň „zabydluje” jinak nevyužité industriální prostory.

M.Arter - webová platforma pro matky na mateřské dovolená, která jim umožní na barterovém principu možnosti vzájemného hlídání, kursů, výměny oblečení atd.

Melogee - tým přichází s myšlenkou sdílené hudební zkušebny, kde si lidé budou moci vyzkoušet pod zkušeným vedením různé hudební nástroje.

Nahaku - brněnské designové studio, které chce přetvářet již vyrobené a nyní nepoužívané věci v nové atraktivní výrobky. Jedním z příkladů upcyklovaných výrobků jsou hasicí přístroje, které tým přetváří na netradiční svítidla.

Olá - společenská desková hra, která spojuje svět nevidomých se světem vidomých. Cílem hry je nebýt slepý k problémům druhých.

Rupert - dobročinná platforma pro lokální projekty, jejímž cílem je udělat z „pomáhání” běžnou, „sexy-cool” činnost a zapojit tak do ní, co nejvíce lidí.

Smeshbeg - nápad studentů ostravské střední školy, kteří přišli s inovativním funkčním vakem pro komfortnější a hygieničtější přenos a provonění použitého prádla. Tým chce při výrobě vaků využít regionálních chráněných dílen.

Tutory - platforma, která chce pomoci studentům s nalezením vhodného lektora pro doučování.

Uptee - recyklace starého použitého textilu v nové originální výrobky.

Tyto projekty postupují do letního akceleračního programu, který bude probíhat od konce června do září tohoto roku. Účastníci si v úzké spolupráci s mentory a experty definují své projekty, cílové skupiny, byznys plán a řadu dalších věcí nezbytných k rozjezdu podnikání.

Akcelerační program v ČR organizuje Impact Hub – inspirativní pracovní prostor pro setkávání, inovace a rozvoj podnikání ve třech největších městech Česka. Hlavním národním partnerem je Česká spořitelna a Nadace České spořitelny.

Více informací na www.socialimpactaward.cz nebo www.facebook.com/sia.cz.

Zavřít
Dá se využít reklama z televize pro výuku fyziky?

Dá se využít reklama z televize pro výuku fyziky?

Co má společného žonglování s matematikou? Proč je dobré si ve fyzice zahrát karty? Jak využít kostky z LEGA třeba v optice? Co dělá panáček Taháček ve fyzice? Proč Mars ztrácí svou atmosféru?

Zobrazit

Tyto a další stovky otázek si kladli učitelé a odpovídali na ně v dílnách, na přednáškách a v kuloárech 5. ročníku unikátní a největší celorepublikové konference pro učitele a příznivce fyziky v Hradci Králové.

Na 200 učitelů se o víkendu 18. až 20. května 2018 sjelo na 5. ročník konference Elixír do škol do Hradce Králové, aby načerpali inspiraci do výuky a rozšířili si obzory, jak se dá fyzika učit poutavě a smysluplně.
Konferenci akreditovanou Ministerstvem školství pořádal Elixír do škol, z. ú. spolu s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové. Generálním partnerem i letos byla naše nadace.

Více info na webu Elixir do škol .

Zavřít
Pět let spolupráce s Hospicem sv. Zdislavy v Liberci Pět let spolupráce s Hospicem sv. Zdislavy v Liberci

Pět let spolupráce s Hospicem sv. Zdislavy v Liberci

Po pěti letech spolupráce jsme se v Liberci sešli s naším partnerským Hospicem sv. Zdislavy, abychom zbilancovali dopad naší podpory na jejich práci a poděkovali hospici za péči o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v Libereckém kraji.

Zobrazit

Naše setkání se uskutečnilo v rámci pravidelné porady zaměstnanců domácí hospicové služby. Mohli jsme se tak blíže seznámit s jejich tolik potřebným, ale nesmírně náročným povoláním a zároveň osobně poděkovat za jejich doprovázení klientů v momente odchodu z tohoto světa i za to, že vrací sílu a naději těm, kteří zde po nich zůstávají.

Hospic sv. Zdislavy se od r. 2009 stará o to, aby poslední dny umírajícího byly důstojné a bezbolestné, prožité v kruhu blízkých. Prostřednictvím Domácí hospicové péče i lůžkového hospice zajišťuje paliativní péči a ulehčení od bolesti a fyzického strádání, které umírající provází. Pečuje vždy také o rodinu a je jí nablízku v její nelehké situaci.

Od roku 2013 naše nadace pomohla hospici částkou 375 tisíc korun, kterou hospic využil na zakoupení nových aut pro terénní hospicovou péči i pro odlehčovací služby, na krytí mzdových nákladů na zdravotní sestru hospice a také nákladů spojených s praním lůžkovin. Naše vzájemné partnerství posiluje i spolupráce hospice s libereckou pobočkou České spořitelny.

Cena Floccus, kterou uděluje naše nadace, putovala proto do Hospice sv. Zdislavy v minulosti již dvakrát. Poprvé jako cena zaměstnanců České spořitelny a podruhé byla udělena ředitelce hospice, paní Taťáně Janouškové.

Zavřít
Impact First pomáhá dalším deseti prospěšným organizacím na cestě k udržitelnosti

Impact First pomáhá dalším deseti prospěšným organizacím na cestě k udržitelnosti

Deset nových společensky prospěšných organizací bylo vybráno do již 6. běhu akcelerátoru Impact First, ve kterém je čeká rozvojový program, díky kterému mají možnost stabilizovat a vylepšit svoje podnikání.

Zobrazit

Do akceleračního programu Impact First se do konce ledna přihlásilo 17 projektů z celé České republiky, odborná porota z nich po důkladném zvážení vybrala tyto organizace:

Alsa - Společně proti bezmoci, projekt zabývající se péčí o pacienti s ALS (amyotrofická laterální skleróza) a také o profesionály, kteří se o toto vzácné onemocnění zajímají.
Confused - nově vzniklý projekt, který chce vytvořit víceoborovou platformu propojující studenty, vysoké školy a soukromý sektor - firmy, zaměřený na zorientování se a "self-discovery" pro studenty středních a prvního ročníku vysokých škol.
Ergoaktiv se věnuje měření dopadu neurorehabilitace na společnost.
Jarošův statek, středisko ekologické výchovy, zaměřené na přímý kontakt dětí se zvířaty a s přírodou. V rámci statku zaměstnávají také jedince z Úřadu práce a pomáhají handikepovaným dětem.
Klára pomáha, třebíčská organizace zabývající se pomocí pečujícím z řad rodiny a pozůstalým. Působí v rámci celé ČR a v rámci své činnosti usiluje o zavedení systémových změn a rozšíření povědomí o problémech této skupiny.
Modrý domeček- řevnické občanské sdružení Náruč poskytuje sociální služby a zaměstnání na chráněném pracovním trhu lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním. V rámci akcelerátoru se chce zaměřit na zlepšení své obchodní a marketingové strategie.
Mental Café, projekt spolku Kulturní Ostrava, který chce prostřednictvím pojízdné kavárny sbližovat svět mentálně i fyzicky postižených osob a široké veřejnosti.
Nová Therapy - projekt organizace SANANIM zastřešující tři gastro provozy, v nichž pracují klienti po absolvování léčby závislosti na návykových látkách a po výkonu trestu odnětí svobody. V rámci programu se chtějí zaměřit na zefektivnění svého provozu.
Oživeno - projekt komunity Bétel, která se zaměřuje na pomoc mužům v boji se závislostmi a to prostřednictvím práce při stěhování, opravování a revitalizaci použitého nábytku. Komunita chce rozšířit svojí činnost také na ženy zapojené do prostituce a závislé na návykových látkách.
RECOVERY Adiktologické Centrum - projekt sdružení SANANIM, které v rámci akceleračního programu chce získat odbornou pomoc při rozjezdu svého nového programu. Ten se má zaměřovat na ambulantní léčení závislosti u osob nevyužívajících stávající dostupnou péči z důvodu obav o diskreditaci sebe, své profesní nebo společenské pozice.

“Akcelerátor Impact First, není jen rozvojovým programem, ve kterém jednotlivé organizace čekají workshopy či specifická technika sdílení zkušeností mastermind, je to také intenzivní práce s mentorem, sítí expertů, neustálá validace přihlášeného projektu a jeho směrování k úspěšnému novému nastavení. Především, a v tom, já osobně vnímám jeho obrovský přínos, a to změnu myšlenkového nastavení jednotlivých účastníků programu, kdy začínají nad svými projekty a organizacemi uvažovat novým, více na dopady orientovaným přístupem,” říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny, partner projektu a člen poroty.

Všechny týmy teď čeká 4 měsíční akcelerační program, kdy získají svého mentora, díky expertům a workshopům začnou intenzivně pracovat na svém projektu. V dubnu na ně čeká vyhodnocení po absolvování první části akcelerátoru, vybrané projekty pak postoupí do druhé závěrečné fáze. Projekt, který během celého akcelerátoru dosáhne největšího růstu, pak kromě další podpory dostává finanční dar ve výši 50 000 Kč od Nadace České spořitelny, která úspěšným účastníkům nabízí i možnost financování jejich projektů formou úvěru. Každý finalista akcelerátoru Impact First tak získává v programu individuální odbornou podporu v hodnotě minimálně 60 000 Kč.

Zavřít
Startuje již 7. ročník Social Impact Award

Startuje již 7. ročník Social Impact Award

Ve čtvrtek 22. února v Impact Hub Praha začíná již 7. ročník Social Impact Award, akceleračního programu pro podnikavé mladé lidi, kteří mají hlavu plnou nápadů jak změnit svět, ale chybí jim ty správné nástroje k tomu, aby svůj nápad rozjeli.

Zobrazit

Již teď organizátoři chystají oblíbené jarní workshopy, které stejně jako loni budou zaměřeny na to jak správně uchopit svůj nápad a začít jej realizovat. Workshopy plánují realizovat v síti Impact Hub v Praze, Brně a Ostravě, a mimo jiné taky ve Zlíně.

Přihlášky do Social Impact Award jsou otevřené od 1. března do 30. dubna 2018. Stejně jako v loňském roce pro zájemce plánujeme setkání s porotou, ještě před koncem podání přihlášek. Přihlášku a informace o podmínkách programu pak naleznete tady.

V ČR program organizuje Impact Hub Praha a hlavním národním partnerem je naše nadace ve spolupráci se sociálním bankovnictvím České spořitelny.

Zavřít
Freya - nejlepší projekt 5. běhu akceleračního programu Impact First Freya - nejlepší projekt 5. běhu akceleračního programu Impact First

Freya - nejlepší projekt 5. běhu akceleračního programu Impact First

Vítězem 5. běhu akceleračního programu Impact First se stala organizace Freya, která pomáhá lidem se zdravotním hendikepem, seniorům a seniorkám žít naplno v oblasti sexuality a vztahů. Slavnostní zakončení programu proběhlo ve čtvrtek 1. února 2018 v coworkingovém prostoru Impact Hub Praha.

Zobrazit

Vítězný tým získal finanční odměnu ve výši 50 000 Kč od Nadace České spořitelny, navazující podporu mentorů a členství umožňující práci ve sdílených prostorech sítě Impact Hub. „Za výhru se chystáme natočit videoklipy, které budou sloužit ke snížení stigmatizace a tabuizace tématu sexuality lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek,” říká spoluzakladatelka projektu Freya Lucie Šídová. „Je to pro nás velká zkušenost. Pohybujeme se v oblasti sociální práce a byznys je pro nás vzdálenější. Proto jsme vděčné za to, že jsme měly možnost strávit 5 měsíců po boku zkušenějších a pilovat náš projekt.” říká Petra Hamerníková, druhá zakladatelka projektu.

Freya je organizace, která vzdělává pracovníky pomáhajících profesí a pečující osoby v tom, jak pracovat s tématem sexuality a vztahů u lidí se zdravotním hendikepem, seniorů a seniorek. V této oblasti poskytují poradenství, publikují odborné články, propagují sexuální asistenci. Prosazuje myšlenku, že sexualita je běžnou součástí života, je úplně normální ji řešit a mluvit o ní.

Stěžejním kritériem při rozhodování poroty byl posun projektu, rozvoj týmu a společenský dopad. „I v tomto běhu bylo rozhodování velmi těžké. Během slavnostního vyhlášení jsme viděli deset skvělých prezentací všech týmů, a u každého z nich jsme zaznamenali obrovský posun, kterého dosáhli v průběhu akcelerátoru. Freya nás překvapila posunem i v mentální rovině týmu, kdy jsme viděli jak se i obě zakladatelky, díky práci v akcelerátoru, dívají na svůj projekt novýma očima,” říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny.

Od září 2017 do ledna 2018 se programu Impact First zúčastnilo 10 organizací, mezi které patří: Camellus, Centrum RoSa, Cukrárna Ludmilka, Freya, Linka tísňové péče Život 90, Maturus, SMysl, Vítr ve vlasech, Vrátka, Tiché spojení. V rámci programu, a především díky intenzivní práci s mentory, si účastníci vylepšili a stabilizovali své společensky prospěšné podnikání, a to ve všech oblastech byznysu jakými jsou např. organizace práce, nastavení kompetencí v týmu, marketing, cenotvorba, finanční plánování.

Program Impact First organizuje síť coworkingových center Impact Hub a je součástí nabídky Nadace České spořitelny a sociálního bankovnictví České spořitelny, která úspěšným účastníkům nabízí i možnost financování jejich projektů formou úvěru.

Zavřít
Tříkrálová sbírka byla opět rekordní, překonala i loňský výtěžek

Tříkrálová sbírka byla opět rekordní, překonala i loňský výtěžek

Jsme partnerem Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR, už od jejího počátku. Celorepubliková sbírka získává každý rok na oblibě a po loňském rekordu přichází rekord nový. Koledníci přestrojení za tři krále vybrali přes 112 milionů korun na pomoc potřebným.

Zobrazit

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce u nás, do níž se zapojuje na 60 tisíc koledníků. Jelikož Spořitelna zpracovává výtěžek zdarma, může víc peněz dorazit k potřebným. Přitom práce při zpracování peněz není málo. 100 milionů korun tvoří zhruba 4 158 000 ks mincí a 297 000 ks bankovek, které musí kolegové v pobočkách roztřídit, přepočítat a vložit na sbírkový účet.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám. Peníze z Tříkrálové sbírky mají pevně stanovené rozdělení, přičemž nejvíc pomáhají přímo v místě, kde se vybraly. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

​Česká spořitelna se stala partnerem sbírky v roce 2004, Nadace České spořitelny se stala generálním partnerem pořádající Charity ČR a později převzala patronát také nad samotnou sbírkou.

Zavřít
Cenou Floccus jsme ocenili již počtvrté odvážné, kteří mění společnost k lepšímu Cenou Floccus jsme ocenili již počtvrté odvážné, kteří mění společnost k lepšímu Cenou Floccus jsme ocenili již počtvrté odvážné, kteří mění společnost k lepšímu

Cenou Floccus jsme ocenili již počtvrté odvážné, kteří mění společnost k lepšímu

V letošním ročníku Nadace ČS vyzdvihla ty organizace, které jsou příkladem pro ostatní ve snaze o systémové změny ve společnosti. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 29. ledna 2018 v Rudolfinu na výročním setkání partnerů Nadace ČS.

Zobrazit

Mění společnost k lepšímu, aby dokázali zajistit důstojné stáří, péči pro lidi s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti. Nebojí se ani měnit to, co nefunguje. Cena Floccus, kterou letos na konci ledna již počtvrté udílela Nadace České spořitelny, vyzdvihuje právě tyto organizace a jednotlivce.

Místopředsedkyně poroty Nina Janyšková, která působí jako terapeutka oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice, vysvětluje: „Všechny nominované organizace a jednotlivci si zaslouží za svoji práci naši úctu. Jejich práce opravdu není lehká. Často musí přesvědčovat veřejnost o potřebnosti svých služeb a někdy i bojovat za jejich uznání. Hodnota Ceny Floccus je tak mnohem podstatnější než může být poskytnutá finanční podpora, ačkoliv ta je pro tyto organizace také velmi důležitá. Uznání, možnost představit svou záslužnou práci, její ocenění, to je nejlepší motivace k pokračování v činnosti, která je mnohdy vyčerpávajícím ‚bojem'."

Každý ročník Ceny Floccus se zaměřuje na jedno konkrétní téma. V tom letošním Nadace ČS vyzdvihla ty organizace, které jsou příkladem pro ostatní ve snaze o systémové změny ve společnosti. "Stát proti většinovým názorům vždy vyžaduje odvahu. Chtěli jsme ocenit organizace, které se zasazují o změny v systému péče o danou cílovou skupinu. Tedy zda a jak konkrétně šíří a prohlubují dobrou praxi a efektivně pracují na systémových změnách,” upřesňuje Dagmar Sladká, projektová manažerka nadace. Proto například Život 90 získal zvláštní ocenění poroty za to že již 27 let soustavně bojuje za zlepšení kvality života seniorů a jeho působení ovlivnilo celou seniorskou populaci v ČR.

Laureáti Ceny Floccus

Vítězi čtvrtého ročníku se stali mezi jednotlivci Pavla Baxová, ředitelka občanského sdružení Rytmus, Ján Cabadaj, vedoucí lékař chebského Hospice sv. Jiří a Jiří Dvořáček, primář a ředitel Psychiatrické nemocnice Červený Dvůr, Český Krumlov. Mezi organizacemi si na první příčku sáhly Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE, Anima - terapie, pardubická ZŠ a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Zvláštní cenu poroty získal Život 90, z.ú. Svého favorita volila i veřejnost a do internetového hlasování se zapojilo téměř 3000 lidí, tam těsně vyhrála jihomoravská dílna pro lidi s mentálním handicapem z obce Ořechov V růžovém sadu, z. ú. Zaměstnanci České spořitelny dali počtvrté za sebou nejvíce hlasů hospicovým službám, letos ocenili prachatický Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s.

S oceněním se váže také finanční odměna: 100 tisíc Kč pro organizaci a 50 tisíc Kč pro jednotlivce.

V předchozích třech ročnících ceny rozdala nadace 27 ocenění. Na webu v části Cena Floccus lze dohledat veškeré informace i anotace ke všem laureátům.

Zavřít
Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

Spolu s Impact Hub Praha rozjíždíme jarní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme neziskovkám a společensky prospěšným podnikům ověřit jejich byznys model a najít cestu k jejich dlouhodobé udržitelnosti.

Zobrazit

Impact First je založený na dlouholetých zkušenostech z rozvoje společensky prospěšných podniků v zahraničí a stojí na třech základních pilířích, kterými jsou mentoring, workshopy a konzultace s odborníky. Jeho cílem je pomoci všem společensky prospěšným podnikatelům a neziskovým organizacím vybudovat udržitelné podnikání bez závislosti na grantech a dotacích, a zároveň vytvářet komunitu podnikatelů, kteří svou každodenní činností pozitivně ovlivňují společnost.

Do programu je možné vstoupit s existujícím projektem, který již má své uživatele nebo zákazníky. Během vzdělávacích workshopů se týmy naučí, jak si otestovat vlastní projekt nebo jak si přesně definovat potřeby zákazníka či měřit dopad apod. Projekt, kterému se během programu podaří dosáhnout největšího pokroku, získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč, další podporu mentora a sítě Impact Hub. Partnerem programu je Česká spořitelna a naše nadace.

Uzávěrka přihlášek je 4. února, poplatek za vstup do akcelerátoru je 10 000 Kč. Pro early birds, tj. při zaslání přihlášky do 22.ledna, platí snížený poplatek ve výši 7 000 Kč (stejně tak i pro týmy, které mají účet vedený u České spořitelny).
Více informací na www.impactfirst.cz nebo u  koordinátorky programu - Kateřiny Bouškové (katka.bouskova@impacthub.cz)

Zavřít
Jak připravit co nejúspěšněji dobročinnou kampaň?

Jak připravit co nejúspěšněji dobročinnou kampaň?

Chcete letos zvýšit příjmy od dárců aspoň o 250 000 Kč? A chcete přitom být co nejefektivnější? Pojďte s námi otestovat vaši fundraisingovou kampaň a pořádně ji nakopnout! Přihlaste se do akceleračního programu FRIN.

Zobrazit

V roce 2018 je akcelerační program FRIN opět určen 7-10 našlápnutým týmům, které se rozhodly některou ze svých fundraisingovou kampaní inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout, případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a  otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy.

Týmům vybraným v otevřeném konkurzu nabízíme:
• akcelerační metody
• mentoring
• pravidelné tematické workshopy
• pomoc s prototypováním a testováním kampaní
• sdílení zkušeností ostatních účastníků
• doplňkové zdroje a informace z oboru

Nejzajímavější kampaně mohou navíc na konci programu získat:
• hlavní cenu odborné poroty (mentoři programu a zástupci Nadace České spořitelny) ve výši 30 tisíc Kč nebo cenu veřejnosti ve výši 10 tisíc Kč
• možnost propagovat svou kampaň na LCD displejích v síti poboček České spořitelny
• krátkodobou spolupráci s renomovanou reklamní agenturou Young&Rubicam
• voucher na vzdělávání Českého centra fundraisingu ve výši 5 tisíc Kč

Program FRIN kombinuje vzdělávací prvky, výměnu zkušeností a podporu úspěšných praktiků v roli mentorů. Neziskovým organizacím nabízí cestu k částečné finanční nezávislosti na dotacích a grantech a nabízí možnost otestovat kampaně, díky kterým chtějí získat finance od dárců, což bylo v Česku do teď zcela ojedinělé. Registrace do nového ročníku jsou otevřené do 25.února 2018.

Program FRIN realizuje České centrum fundraisingu s podporou naší nadace a Nadace Erste, je také součástí programu sociálního bankovnictví České spořitelny.

Zavřít
Propojujeme naše dvě nadace, nově se zaměří i na systémové změny ve vzdělávání

Propojujeme naše dvě nadace, nově se zaměří i na systémové změny ve vzdělávání

Od ledna 2018 dochází k vzájemnému propojení nadací České spořitelny. Nadace České spořitelny se nově bude věnovat i systémovým změnám ve vzdělávání, jde o jeden z největších nadačních programů podporující vzdělávání.

Zobrazit

Od ledna 2018 dochází k vzájemnému propojení nadací České spořitelny. V roce 2002 založila Česká spořitelna Nadaci České spořitelny, která se věnuje podpoře sociálního podnikání a pomoci lidem na okraji společnosti. O deset let později k ní přibyla s jměním z nevyzvednutých peněz z anonymních vkladních knížek Nadace Depositum Bonum, věnující se vzdělávání. Nadace České spořitelny po propojení nově podporuje i systémové inovace ve vzdělávání a posiluje prestiž profese učitele.

“V Nadaci ČS navazujeme na důležitou práci ve vzdělávání v sesterské nadaci,” vysvětluje Ondřej Zapletal, ředitel nadace, a upřesňuje: “Výsledky českých studentů se v mezinárodním srovnání zhoršují a české děti chodí do školy nejméně rády ze všech zemí OECD. Zaměříme se na podporu a rozvoj učitelské profese, a to ve spolupráci s dalšími nadacemi, filantropy, organizacemi občanské společnosti a složkami veřejné správy. Právě takto můžeme jako nadace významným způsobem přispět k tomu, aby děti nacházely radost z učení, aby české škol pomáhaly dětem naplňovat svůj potenciál a vedly je ke kritickému myšlení, spolupráci a angažovanosti.”

Nadační cíle mají podpořit také vznikající neziskovky Elixír do škol, z.ú., podporující kolegiální sdílení učitelů, a Učitel naživo, z.ú., podporující unikátní výcvik pro budoucí učitele. Do jejich činnosti vloží Nadace České spořitelny v následujících třech letech 57 milionů Kč. Tyto nové vzdělávací organizace navazují na původní interní nadační projekty. Nadace Depositum Bonum podobně stála u zrodu managmentu dnes samostatně stojící organizace H-mat, podporující Hejného matematiku.

Nadace Depositum Bonum také zcela nezaniká, ale věnuje výnosy svého nadačního jmění na vzdělávací programy druhé nadaci a ponechává si kontrolní mechanismy. Je tak zajištěno, že účel nevyzvednutých peněz z anonymních vkladních knížek přetrvává a navíc posiluje pod jednotnou společnou značkou. Stávající zaměření Nadace České spořitelny také pokračuje a věnuje se nadále i systémovým inovacím v sociálním podnikání v daných oblastech (problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí a péče o dospělé s mentálním postižením).

Zavřít
Cenou Floccus již počtvrté oceňujeme organizace a jednotlivce za odvahu a výjimečnost

Cenou Floccus již počtvrté oceňujeme organizace a jednotlivce za odvahu a výjimečnost

Letos navíc za jejich aktivní roli při šíření a prohlubování příkladů dobré praxe s dopadem na celou cílovou skupinu!

Zobrazit

Nadace České spořitelny uděluje Cenu Floccus organizacím a jednotlivcům, kteří působí ve stejných oblastech, jakým se v nadaci dlouhodobě věnujeme. Laureáti Ceny Floccus získávají nejen významné ocenění – skleněnou sošku pampelišky, ale také finanční odměnu (100 000 korun pro organizace a 50 000 korun pro jednotlivce). Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 29. ledna 2018 na výročním setkání partnerů Nadace České spořitelny v Praze v pražském Rudolfinu.

Svého favorita mezi devíti finalisty z celkem 24 nominovaných organizací si můžete vybrat i VY, a to od 10. do 25. ledna. Svým hlasem tak určíte vítěze kategorie Ceny veřejnosti. S devítkou finalistů se můžete seznámit zde.

Neváhejte a pusťte se do toho! Oceňte jejich odvahu a hlasujte pro svého favorita!

Zavřít
Máme si co dát! Máme si co dát!

Máme si co dát!

Více než 90 tisíc klientů České spořitelny se zapojilo do kampaně Máme si co dát. Rozdělili neziskovkám půl milionu korun.

Zobrazit

Během adventu a na přelomu roku posílala Česká spořitelna svým klientům novoročenky s netradičním přáním – aby svým hlasem rozhodli, jak bude rozděleno půl milionu korun mezi šest neziskových organizací, s nimiž dlouhodobě v nadaci spolupracujeme. Kampaň si zobrazilo více než milion lidí a 93 063 jich hlasovalo.
Organizace působí v různých oblastech pomoci a v různých částech republiky. Největší podporu nadělili hlasující Mobilnímu hospici Ondrášek, který tak na svou činnost získal téměř 160 tis. korun. Mezi organizacemi nechybělo ani Sdružení Neratov, které je aktuální tváří kampaně "Když ve vás někdo věří, dokážete víc". Šestici vybraných organizací můžou klienti České spořitelny přispívat i nadále, a to prostřednictvím mobilní dárcovské aplikace Melinda.

A jak dopadlo hlasování v kampani Máme si co dát?
Mobilní hospic Ondrášek získal 158 097 Kč (29 426 hlasů), Pomocné tlapky 122 836 Kč (22 863 hlasů), Sdružení Neratov 66 439 Kč (12 366 hlasů), Domov Palata 73 794 Kč (13 735 hlasů), Diakonie ČCE - azylový dům pro matky s dětmi 62 624 Kč (11 656 hlasů) a Společnost Podané ruce 16 209 Kč (3017 hlasů).
Výsledky najdete také na Máme si co dát

Koncept filantropických novoročenek byl připraven ve spolupráci s kreativní agenturou Young&Rubicam.

Zavřít