Aktuality

Cena Floccus – Ke všemu, co je velké, je prvním krokem odvaha

Cena Floccus – Ke všemu, co je velké, je prvním krokem odvaha

V České republice pracuje bezpočet organizací i jednotlivců, kteří se, stejně jako Nadace České spořitelny, věnují pomoci lidem vyloučeným ze společnosti. Jsme přesvědčeni, že je užitečné a pro Česko potřebné takové lidi ocenit. Proto přicházíme s cenou Floccus.

Zobrazit

Jejím symbolem jsou chomáče chmýří pampelišek (Floccus znamená v latině chomáč). Jsou křehké ale zároveň odolné a nesmírně životaschopné. Jsou zdánlivě prosté, ale mají v sobě kus krásy a síly. Zralé chmýří z chomáče květu pampelišky se odvážně pouští s větrem i stovky metrů daleko a rostlina se tak snadno šíří.

Přesně to jsou vlastnosti, které se pojí k aktivitám, jež podnikají organizace a lidé na podporu spoluobčanům na okraji společnosti. Vlastnosti, které obdivujeme a oceňujeme. Cenou Floccus chceme vyzdvihnout ty organizace a jednotlivce, jež věnují svůj čas, péči a energii lidem znevýhodněným z důvodů:

  • sociálního postavení
  • mentálního nebo kombinovaného postižení
  • věku

Víte o organizaci, která je příkladem neotřelého, inspirativního a trvale udržitelného přínosu k začleňování znevýhodněných lidí do společnosti? Nebo o jednotlivci, který se osobní angažovaností výrazně zasazuje o zkvalitnění života těchto lidí?

Nezůstávejte jen u tichého obdivu k těm, kdo obětavě a často s neuvěřitelnou energií denně pomáhají lidem, od nichž se společnost odvrací a nominujte svého favorita na Cenu Floccus Nadace České spořitelny!

Zavřít
Zlatá plaketa Života 90 za 22 let spolupráce!

Zlatá plaketa Života 90 za 22 let spolupráce!

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který každoročně připadá na 1. října, uspořádalo Národní divadlo benefiční představení Dvořákovy opery Jakobín. Součástí benefičního večera bylo předávání ocenění lidem, kteří se stáří nebojí a kteří i ve svém seniorském věku zůstávají aktivní a činorodí. Z rukou zakladatelů Života 90, manželů Lormanových, přijala zlatou plaketu za významnou podporu také Nadace České spořitelny. Letos je toto ocenění o to významnější, že jsme se stali generálním partnerem Života 90 a zároveň si připomněli 22. výročí spolupráce!

Zobrazit

Patronkou benefičního večera, jehož výtěžek byl věnován na podporu seniorských projektů spolku Život 90, byla paní Věra Čáslavská.

Nadace České spořitelny od letošního roku podporuje provoz služby Tísňové péče jedním milionem korun. Propracovaný systém Tísňové péče Života 90 umožňuje seniorům žít doma bez obav a s vědomím, že v případě potřeby vždy přijde pomoc. Tlačítko tísňové péče dokáže přivolat pomoc v případě pádu, nevolnosti nebo dezorientace. Umožňuje tak žít soběstačný život s jistotou, že v případě potřeby přijde pomoc. Nadace byla partnerem tísňové péče již v minulosti a letos se vrátila ke spolupráci na rozšíření této velmi potřebné služby i do zbývajících regionů ČR. Pro nové uživatele této služby to znamená, že si nemusí hradit pořizovací a instalační poplatek za službu v řádech tisíců korun.

Se svou unikátní kampaní se do podpory Života 90 zapojila i Česká spořitelna – penzijní společnost, která slaví své 20. narozeniny. Za každé nově založené doplňkové penzijní spoření do konce roku daruje 20 Kč na podporu Tísňové péče Života 90.

Více na www.zivot90.cz

Zavřít
Terapeutická komunita Němčice v Heřmani slavnostně otevřena Terapeutická komunita Němčice v Heřmani slavnostně otevřena Terapeutická komunita Němčice v Heřmani slavnostně otevřena

Terapeutická komunita Němčice v Heřmani slavnostně otevřena

17. září v Heřmani proběhlo slavnostní otevření Terapeutické komunity Němčice pro drogově závislé. Naše Nadace České spořitelny, generální partner provozovatele komunity SANANIMu, byla u toho.

Zobrazit

Předsedkyně nadace Klára Gajdušková a tajemnice nadace Dagmar Sladká jako stvrzení partnerství s komunitou zasadily strom (stejně tak další přátelé komunity) a byly také u křtu nového traktoru, který dostal jméno Martina. Na snímku traktor křtí kozím mlékem odborná ředitelka SANANIMu Martina Richterová-Těmínová.

Do Heřmaně se klienti Terapeutické komunity Němčice přestěhovali po kompletní rekonstrukci objektu. Hlavním cílem této komunity je pomoci klientům připravit se k plnohodnotnému a uspokojivému zapojení se do běžného života ve společnosti.

Terapeutickou komunitu Němčice provozuje v Heřmani zapsaný ústav SANANIM, s nímž nás pojí již čtrnáctileté partnerství. Za tuto dobu jsme na činnost sdružení, které se zabývá drogovou závislostí, přispěli celkem 48 500 000 Kč. Naše spolupráce však již léta má i jiné roviny. SANANIMu pomáháme také v oblasti školení PR, marketingu, fundraisingu apod.

Česká spořitelna se svou nadací se aktivně zapojila do řešení drogové problematiky jako jedna z prvních bankovních institucí v době, kdy začal tento problém sílit a tížit společnost, a to zvláště ve spojení s mladou generací. V roce 2013 jsme za dlouhodobý přístup a podporu organizací, které s tímto nebezpečným společenským fenoménem odborně pracují, získali Cenu VIA Bona.

Zavřít
Placení kartou České spořitelny pomáhá zrakově postiženým

Placení kartou České spořitelny pomáhá zrakově postiženým

V období od 15. 8. do 30. 9. 2014 přispěje Česká spořitelna, zakladatel nadace, za každou platbu kartou prostředky na pomůcky pro zrakově postižené klienty Palaty. Umožní tak všem klientům, kteří v daném období zaplatí kartou, připojit se k dobré věci. Cílem je poskytnout Palatě alespoň 1 000 000 Kč.

Zobrazit

Při této příležitosti připravila Česká spořitelna spolu s Palatou a naší nadací fotografickou výstavu nazvanou „Zahalení hrdinové“. Výstava, kterou tvoří série fotografií vytvořených předním českým fotografem Jiřím Langpaulem, bude veřejně přístupná na prostranství před budovou centrály České spořitelny v Olbrachtově ulici, v průchodu metra Můstek na Václavském náměstí a ve vybraných kinech sítě Cinema City. Diváky seznámí s tím, jak vidí své ošetřovatele lidé s různým zrakovým postižením. Z jejich příběhů se překvapivě dozvíte, že i s takovým handicapem – většinou získaným v pozdějším věku - lze žít bohatý a veselý život.

Domov Palata vznikl v r. 1888 z rozhodnutí valné hromady tehdejší Böhmische Sparkasse, právní předchůdkyně České spořitelny. Ta poskytla také prostředky na výstavbu Palaty a financovala její provoz až do r. 1945. Po celou tuto dobu poskytuje Palata pomoc a péči nevidomým a lidem se zrakovým postižením. Česká spořitelna je prostřednictvím Nadace České spořitelny patronem Palaty dodnes.

Nadace České spořitelny od letošního roku nově spolufinancuje lůžka těch klientů Palaty, jejichž příjem nestačí na pokrytí stanovené úhrady. Palatě jsme letos také poskytli finance na zakoupení speciálního tonometru, který je možné použít i pro imobilní klienty přímo na lůžku k vyšetření nitroočního tlaku jako prevenci glaukomu…

Zavřít
Máme vítěze Grantového programu pro klienty! Máme vítěze Grantového programu pro klienty!

Máme vítěze Grantového programu pro klienty!

Seznamte se s výsledky hlasování druhého ročníku klientského Grantového programu.

Zobrazit
  • 10 383 hlasujících rozhodlo o udělení grantů 22 projektům neziskovek z 9 krajů
  • mezi projekty rozdělíme 1 mil. Kč
  • podpoříme například arteterapeutické kurzy, vytvoření komunitní zahrady, chráněné pekárny, ozdravné pobyty nebo nákup invalidních vozíků

Jak dopadly projekty, kterým jste dali svůj hlas?

Do veřejného hlasování postoupilo z prvního kola výběru 31 projektů organizací zaměřených na pomoc seniorům a osobám s mentálním a kombinovaným postižením a na prevenci a léčbu drogové závislosti. Od Nadace ČS mohl každý projekt získat až 50 000 Kč.

Podpořené projekty můžete najít také na naší nové interaktivní CSR mapě – www.mapa-csr.cz, která označuje všechna místa, kde banka spolu se svými dvěma nadacemi pomáhá.

Informace o programu a loňských vítězích najdete na www.csas.cz/granty.

Díky grantu ČS ve výši 50 000 Kč mohli v Hospicu sv. Štěpána v uplynulém období uskutečnit mnoho aktivit s těžce nemocnými klienty.

Uspořádali čtyři výlety – Opárenské údolí, Libochovický a Ploskovický zámek a zahrada, kopec Radobýl. Několikrát v průběhu roku klienti na terase opékali buřty, v adventu pekli cukroví a zdobili perníčky. Zorganizovali několik kulturních vystoupení – ať už uvnitř v kapli hospice, nebo venku na zahradě.

Zavřít
Štafetový pochod na Říp podpořil linku důvěry Senior telefon Štafetový pochod na Říp podpořil linku důvěry Senior telefon

Štafetový pochod na Říp podpořil linku důvěry Senior telefon

V sobotu 17. května se ze sídla organizace Život 90 vydal štafetový pochod seniorů a jejich přátel až na horu Říp. Až na vrchol vynesl telefonní sluchátko – symbol telefonní linky Senior telefon, která ročně pomůže více než 12 tisícům seniorů v obtížné životní situaci. Kvůli zkráceným dotacím nezvládne Život 90 linku, která funguje od roku 1991, financovat déle než do října.

Zobrazit

Pochod byl doprovodnou akci sbírky Jde nám o Život, která má za cíl vybrat prostředky na provozování linky Senior telefon po zbytek roku. „Senior telefon je jedinou bezplatnou a nonstop fungující službou pro seniory u nás,“ říká Jan Lorman, ředitel spolku Život 90, který linku provozuje. „Jen hovorné této linky stojí měsíčně 25 tisíc korun, celkové náklady jsou ale každý měsíc jedenáctkrát vyšší.“

Pochod odstartoval ze sídla Života 90 v  Praze 1, kde účastníci oblékli žlutá trička, která jsou symbolem organizace. Telefonní sluchátko, které vyrobili senioři v rámci výtvarných dílen Akademie seniorů Života 90, během dne putovalo až na horu Říp.

Sbírku na pomoc lince je možné i nadále podpořit zasláním DMS ve znění ZIVOT 90 na číslo 87 777.

Senior telefon 800 157 157 funguje od roku 1991, ročně přijme více než 12 000 hovorů. Senioři mohou na linku volat kdykoli a zdarma. Nejčastějšími tématy, se kterými se senioři na lince svěřují, jsou samota a opuštěnost, ztráta někoho blízkého, zhoršení zdravotního stavu, špatná finanční situace nebo téma násilí a týrání.

Partnerem Senior telefonu je Nadace České spořitelny, která od roku 2011 přispěla na provoz krizové linky Senior telefon částkou 980 000 Kč.

Zavřít
O korporátní evoluci „dávání“

O korporátní evoluci „dávání“

„Nadace České spořitelny se věnuje ‚dospělé‘ charitě“ a nechce plýtvat penězi na jednorázové projekty“, říká v rozhovoru pro Lidové noviny Jack Stack, předseda dozorčí rady České spořitelny a její bývalý generální ředitel. Zároveň radí neziskovkám, jak správně žádat prostředky pro své projekty u firemních dárců.

Zobrazit

Přečtěte si jeho názor

Zavřít
Tísňová péče Života 90 – výjimečná služba, která i díky spolupráci s Nadací České spořitelny umožňuje seniorům žít déle doma

Tísňová péče Života 90 – výjimečná služba, která i díky spolupráci s Nadací České spořitelny umožňuje seniorům žít déle doma

Žít doma i ve vysokém věku, bez obav a s vědomím, že v případě potřeby vždy přijde pomoc - to umožňuje seniorům a zdravotně postiženým propracovaný systém tísňové péče. Tlačítko tísňové péče dokáže přivolat pomoc v případě pádu, nevolnosti nebo dezorientace. Umožňuje tak žít soběstačný život s jistotou, že v případě potřeby přijde pomoc.

Zobrazit

„Při zavádění systému tísňové péče jsme mysleli hlavně na ty seniory, kteří nechtějí opustit svůj domov, ale kvůli svému vysokému věku také potřebují jistý druh dohledu a pomoci, která pro ně bude připravena 24 hodin denně,“ říká Jan Lorman, ředitel spolku Život 90, který tísňovou péči provozuje.

„Tísňová péče Života 90 je vlastně takový komplex služeb. Nejde jen o samotné hlídání a přijímání poplachových zpráv pomocí tlačítka. Instalujeme uživateli také čidlo pohybu, takže i když nestihne tlačítko použít, pomoc přijde. Pravidelně také všechny uživatele obvoláváme, jsme s nimi v kontaktu a známe je, což je velkou výhodou ve chvíli, kdy nás potřebují,“ dodává vedoucí služby Eliška Fousková.

Jak tísňová péče funguje?

V případě krizové situace, kdy se uživateli udělá nevolno, upadne a nemůže vstát, je týrán, okraden nebo potřebuje jinou pomoc, stačí jen zmáčknout tlačítko, které u sebe nosí. Během chvíle je propojen s dispečinkem tísňové péče, který podle situace zorganizují potřebnou pomoc – zavolají rodině, pošlou výjezdovou službu s klíči od bytu uživatele, zorganizují příjezd záchranné služby, policie nebo hasičů.

Čidlo pohybu v domově uživatele – jistota pomoci

Domácí verze tísňové péče obsahuje nejen tlačítko, ale i čidlo pohybu. To sleduje nečinnost a nepohyb v bytě. Stane-li se, že uživatel upadne a nestihne tlačítko použít, čidlo po nastavené době samo spustí alarm a volá dispečink tísňové péče. Služba tak dokáže zachránit život a vylučuje riziko, že uživatel leží na zemi svého bytu zraněn a bez pomoci i několik dní.

Pravidelná volání

Další výhodou a jedinečností služby tísňové péče Života 90 je pravidelné volání - operátorky dispečinku jednou týdně všechny uživatele obvolávají. Díky tomu, že pravidelně sledují a aktualizují informace a stav uživatele, jsou pak schopny ještě rychleji a efektivněji zorganizovat pomoc, kdykoli ji uživatelé potřebují.

Život 90 se pomocí domácí nebo venkovní tísňové péče stará o 1 200 seniorů ve 13 krajích České republiky. Nyní do poskytování této služby vstupuje Nadace České spořitelny, která se rozhodla podporovat provoz služby jedním milionem korun ročně. Nadace byla partnerem tísňové péče již v minulosti a letos se vrací ke spolupráci na rozšíření této velmi potřebné služby i do zbývajících regionů ČR. Pro nové žadatele o službu to znamená, že odpadá pořizovací a instalační poplatek za službu v řádech tisíců korun.

Více na www.tisnovapece.cz

Zavřít
Ajťáci z České spořitelny mají velké a sladké srdce! Uspořádali velikonoční pečení, které vyneslo 36 600 Kč pro centrum Vítej... Ajťáci z České spořitelny mají velké a sladké srdce! Uspořádali velikonoční pečení, které vyneslo 36 600 Kč pro centrum Vítej... Ajťáci z České spořitelny mají velké a sladké srdce! Uspořádali velikonoční pečení, které vyneslo 36 600 Kč pro centrum Vítej...

Ajťáci z České spořitelny mají velké a sladké srdce! Uspořádali velikonoční pečení, které vyneslo 36 600 Kč pro centrum Vítej...

V rámci spontánního dobrovolného pečení pro charitu s názvem IT peče pro charitu prokázali ajťáci z České spořitelny nejen mimořádnou kreativitu a dokonalou týmovou spolupráci, ale hlavně velké srdce a nadšení pro dobrou věc

Zobrazit

Dámy z IT napekly velikonoční zajíčky, perníková vajíčka a srdce a sladké beránky, IT manažeři na společné poradě pomalovali květináčky s osením. Vše pak ve vstupní hale IT centra sami prodávali v aukci svým kolegům. K tomu jim připravili pohoštění a učili je plést pomlázku z vrbového proutí.

Nákupem pekařských, cukrářských i jiných zajímavých výtvorů se podařilo vybrat celkem 36 600 Kč. Tento výtěžek pak ajťáci sami jeli předat do Hřebče obecně prospěšné společnosti Vítej…, která pečuje o dospělé lidi s těžkou poruchou autistického spektra. Vítej… poskytuje celoroční péči svým klientům a ve své terapeutické dílně - pekárně chleba je učí získávat nové dovednosti a schopnosti. Každodenní rutinní práce v pekárně zcela odpovídá jejich stupni postižení a zároveň vyplňuje jejich čas při smysluplné aktivitě v bezpečí chráněného domova.

Děkujeme všem pekařům a organizátorům z IT České spořitelny za skvělý nápad! Děkujeme také všem štědrým dárcům!

Společně s příspěvkem od Nadace České spořitelny, která v tomto týdnu vstupuje do spolupráce s Vítej…, jsme tak mohli komunitnímu centru předat celkem 90 600 Kč.

Zavřít
Nadace ČS podpořila první 3 projekty, které umožní lidem s mentálním postižením získat nové schopnosti a dovednosti Nadace ČS podpořila první 3 projekty, které umožní lidem s mentálním postižením získat nové schopnosti a dovednosti

Nadace ČS podpořila první 3 projekty, které umožní lidem s mentálním postižením získat nové schopnosti a dovednosti

Nadace ČS podpořila první 3 projekty, které umožní lidem s mentálním postižením získat nové schopnosti a dovednosti – konkrétně v pekárně chleba, v historickém mlýně Ledce, do nějž se i  s pomocí lidí s mentálním postižením vrátí tradiční řemesla a hospodářské činnosti, nebo také v rámci Týdne samostatnosti.

Zobrazit

Všechny tři podpořené projekty jsou v souladu s naší deklarovanou snahou angažovat se v projektech, které učí lidi s mentálním hendikepem žít maximálně samostatný a nezávislý život:

Mlýn Ledce u Plzně

Projekt zaštiťuje občanské sdružení Ledovec, které od roku 2001 poskytuje služby psychosociální podpory lidem s duševním onemocněním nebo s mentálním postižením v plzeňském regionu.

Příspěvek z naší nadace je určen na rekonstrukci historického mlýna a přilehlých pozemků, na nichž v budoucnu vyroste sociální podnik zaměstnávající lidi s duševním onemocněním.

V mlýně bude obnoveno tradiční mlynářství, pekařství i hospodářské činnosti a řemesla jako je chov hospodářských zvířat, zpracování bylin, ovoce, lnu a vlny, pečení chleba, výroba sýra, a také tkalcovství a košíkářství. Klienti sdružení Ledce zde budou mít možnost získat dovednosti a schopnosti, které jim umožní žít plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí.

Více na www.ledovec.cz

Chráněná pekárna pro lidi s autismem

Komunitní centrum Vítej… v Hřebči, okr. Kladno, provozuje chráněné bydlení a chráněnou dílnu pro dospívající a dospělé osoby s poruchou autistického spektra nepřetržitě 365 dní v roce. Uživatelé této služby mají v komunitním centru svůj trvalý domov, který je plně přizpůsoben jejich specifickým potřebám. Hlavním cílem poskytovaných služeb je zlepšení kvality života dospělých autistů, prohlubování úrovně sociálních a intelektových dovedností a jejich maximální zapojení do života společnosti.

V loňském roce vybudovalo centrum pekárnu chleba a drobného pečiva jako součást své sociálně-terapeutické dílny. Pekárna nabízí osobám s autismem možnost rozvoje nových dovedností, které vyžaduje příprava a následná výroba pečiva. Rutinní a neustále se opakující činnosti při výrobě pečiva jsou pro autistické osoby obzvláště vhodné. Takto jednotvárné aktivity jim dodávají pocit jistoty a zároveň jim umožňují uplatnit nabyté schopnosti při smysluplné aktivitě – v bezpečí svého chráněného domova.

Zácvik klientů centra je naprosto nezbytným předpokladem pro jejich práci v pekárně. Aby byl efektivní, vyžaduje účast osobních asistentů, kteří uživatele v dílně doprovází, zaučují je a zároveň jim poskytují nezbytnou podporu.

Příspěvek centru Vítej… z prostředků Nadace České spořitelny je určen právě na tuto osobní asistenci.

Více na www.vitej.com

Skupinové nácviky dovedností

Nácviky organizuje obecně prospěšná společnost Fosa, která vznikla v roce 2010. Její snahou je začleňovat lidí se znevýhodněním v důsledku zdravotního postižení (mentálního, po poranění mozku) do společnosti a dosažení maximální možné míry jejich soběstačnosti.

Prostředky z daru Nadace České spořitelny chce Fosa použít na uspořádání nácviku dovedností v rámci Týdne samostatnosti a víkendových nácviků nazvaných Dialogy.

Klienti si během nich vyzkouší „fungovat“ bez podpory svých blízkých osob, budou hospodařit se svými penězi, obstarají si nákupy potravin a zapojí se do přípravy jídla, budou aktivní při dojednávání pomoci pro svou osobu, pomocí nejrůznějších úkolů a zážitkových aktivit získají nové informace a zkušenosti potřebné pro každodenní život. Své zkušenosti budou sdílet s dalšími klienty v podobné životní situaci, a také s dobrovolníky, kteří se skupinových nácviků pravidelně účastní.

Více na www.fosaops.org

Zavřít
Jste aktivní dobrovolník v neziskové organizaci? Získejte pro ni až 50 tisíc Kč!

Jste aktivní dobrovolník v neziskové organizaci? Získejte pro ni až 50 tisíc Kč!

www.csas.cz/granty

Letošní Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord a pomůže mnoha potřebným Letošní Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord a pomůže mnoha potřebným

Letošní Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord a pomůže mnoha potřebným

Dárci charitní Tříkrálové sbírky byli i letos ke koledníkům štědří. Do zapečetěných pokladniček a prostřednictvím DMS věnovali celkem přes 80 milionů korun. Ze společného účtu budou prostředky rozděleny do regionů, kde pomohou zejména lidem v nouzi a s postižením, nemocným a seniorům. Část výtěžku je určena na humanitární pomoc.

Zobrazit

Již počtrnácté se generálním partnerem Tříkrálové sbírky stala Nadace České spořitelny. Letošní výsledky předčily všechna očekávání. Výtěžek z více jak devatenácti tisíc pokladniček, se kterými chodily na počátku ledna skupinky koledníku přestrojených za bájné tři krále, kteří se do Betléma přišli poklonit právě narozenému Božímu Synu, činí přes 80 milionů korun. Podrobně na: www.trikralovasbirka.cz.

„Velmi děkujeme za finanční dary, všem, kdo do sbírky přispěli jakoukoli částkou. Současně chci také poděkovat malým i větším koledníkům, jejich rodičům a také vedoucím skupinek i všem těm, kdo se na organizaci sbírky podíleli. Rekordní výsledek sbírky je pro nás potvrzením, že dárci vnímají naši odbornou pomoc potřebným a i v tomto roce uděláme maximum, abychom jejich očekávání naplnili,“ řekl Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. „Výsledek sbírky je pro nás současně závazkem, abychom dostáli důvěře dárců a tyto prostředky užitečně využili,“ dodal.

Přispět do sbírky můžete celoročně také zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777. Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny.

Zavřít