Aktuality

Palata oslavila 120. výročí otevření Palata oslavila 120. výročí otevření

Palata oslavila 120. výročí otevření

V roce 1888 rozhodla mimořádná valná hromada Spolku Spořitelny české vybudovat domov Palata u příležitosti 40. výročí panování císaře Františka Josefa. V roce 1893 byla Palata otevřena jako ústav pro zaopatření slepců s názvem Francisco Josephinum. Domov tak patří k nejstarším zařízením svého druhu. Po celou tuto úctyhodnou dobu svého působení Domov Palata nepřestal poskytovat péči lidem s těžkým zrakovým postižením. A téměř po celou tuto dobu trvá i naše partnerství s Palatou.

Zobrazit

Oslavu výročí svého založení pořádá Palata pravidelně vždy začátkem prosince. I tu letošní si užili především stávající klienti Palaty a jejich rodinný příslušníci. Mimořádně se líbil zejména výkon pěveckého sboru Palaty a vystoupení studentů Deylovy konzervatoře. Večerem provázel dlouholetý přítel Palaty pan Alfréd Strejček.

Zavřít
3. ročník meziškolní konference úspěšně završil další rok spolupráce na projektu „Můžu Ti pomoct“ financovaný z prostředků Nadac

3. ročník meziškolní konference úspěšně završil další rok spolupráce na projektu „Můžu Ti pomoct“ financovaný z prostředků Nadac

Konference dala studentům prostor k vyjádření názorů na některá aktuální společenská témata. Diskutovalo se například na téma Potřeba idolu, Co je mým domovem, Život online či Ovlivněni reklamou.

Zobrazit

Projekt Můžu ti pomoct?, v jehož rámci se konference konala, je založen na konceptu smysluplného trávení volného času studentů v kreativních uměleckých dílnách tzv. Studentské akademie.

Michaela Tůmová, ředitelka o.p.s. Dialog Jessenius a organizátorka konference letošní, v pořadí již třetí konferenci, zhodnotila takto:

„Každý rok to byla podařená akce, ale 3. ročník naplnil neuvěřitelným způsobem cíl projektu Můžu Ti pomoct, kterého je konference součástí. Jedno z témat konference bylo i téma Co je mým domovem? Když jsme téma zadávali, představovali jsme si třeba více projevů češství. Ovšem žák z jarovské Střední odborné školy stavební a zahradnické nám všem vyrazil dech.

Představte si, na pódium s mikrofonem v ruce se postaví sedmnáctiletý kluk a začne:

Máma mě opustila v 5. týdnech, ve dvou letech si mě vzal táta, ale moc to nezvládal. Ve 12 letech jsem poprvé utekl z domova, stal jsem se závislý na alkoholu a začal jsem brát drogy. Často jsem spal pod mostem. V 15 letech jsem se pokusil o sebevraždu. Pak už jsem neměl co ztratit, tak jsem šel za sociální pracovnicí a ta mě umístila do diagnosťáku a teď jsem ve výchovném ústavu a je to super. Konečně mám čistou postel, můžu si číst, mám teplé jídlo. Říkal, že hrozné bylo, jak ho odvrhl kolektiv, protože chodil do školy někdy špinavý a roztrhaný, protože si s tím táta neporadil. Neumíte si představit atmosféru v sále. Brečeli všichni. Omlouvali se za banality, kterými se zabývají, za povrchnost a necitelnost vůči okolí. Petr pomohl studentům uvědomit si, co je skutečně důležité! Úžasný zážitek! Tohle občas asi potřebujeme všichni. Rozhodně Petra zapojíme do projektu, protože by bylo škoda nevyužít potenciál, který autentičnost má.“

Konference pro studenty pražských středních škol, která se konala v prostředí Mramorového sálu paláce Rytířská, organizoval Dialog Jessenius, partner Nadace České spořitelny. Za dosavadní spolupráci, tj. od roku 2011, naše nadace přispěla na aktivity Studentské akademie téměř 3,2 mil. Kč.

Zavřít
Wings Award – ocenění Americké obchodní komory za přínos české společnosti získal Jan Lorman, zakladatel a ředitel o.s. Život 90

Wings Award – ocenění Americké obchodní komory za přínos české společnosti získal Jan Lorman, zakladatel a ředitel o.s. Život 90

Ocenění Wings Award v kategorii Community Leader je určeno osobnostem, které svou činností a osobní angažovaností významně přispívají k řešení závažných společenských problémů v České republice. Oceněním chce Americká obchodní komora vyjádřit uznání za osobní zaujetí a aktivní účast na prosazování změny a zásadního posunu v řešení konkrétního společenského problému.

Zobrazit

Na ocenění pana Lormana nominovala Nadace České spořitelny, která je již 20 let hlavním partnerem sdružení Život 90. Za dobu naší spolupráce jsme tak mohli stát u zrodu řady programů a služeb určených seniorům a podílet se na jejich rozvoji i financování. Naše spolupráce během let přerostla v pevné a opravdové přátelství. Z ocenění, uděleného Janu Lormanovi za jeho neutuchající energii při prosazování podmínek, v nichž by čeští senioři mohli žít důstojný a plnohodnotný život, máme upřímnou radost.

GRATULUJEME a přejeme hodně sil a zdraví do dalších činorodých let!

Nadace České spořitelny

Zavřít
Česká spořitelna získala cenu VIA BONA za filantropii za rok 2013 v kategorii ocenění pro velkou firmu

Česká spořitelna získala cenu VIA BONA za filantropii za rok 2013 v kategorii ocenění pro velkou firmu

Cenu VIA BONA uděluje Nadace VIA společně s nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických.

Zobrazit

Do soutěže Českou spořitelnu nominovalo o.s. SANANIM, dlouholetý partner Nadace České spořitelny, za dlouholetou angažovanost v prevenci a boji s drogovou závislostí.

V nominaci na toto ocenění vyzdvihlo o.s. SANANIM zejména promyšlenost celkového dárcovského konceptu České spořitelny a Nadace ČS:

„Nadace České spořitelny a předtím i Česká spořitelna má dlouhodobě promyšlený koncept podpory, která je směrována do oblasti dlouhodobě podfinancované. Systematicky se věnuje problematice drogových závislostí jako závažnému celospolečenskému problému; financuje programy určené těm, kteří se rozhodli se svou závislostí skoncovat. Je dlouholetým partnerem organizací, které s tímto fenoménem odborně pracují. Jde nejen o. s. SANANIM, ale také o některé projekty protidrogových organizací, jako je Drop In a Podané ruce a v protidrogové prevenci Dialog Jessenius.“

Nominace ocenila také skutečnost, že kromě finanční pomoci se zaměstnanci České spořitelny zapojuji do činnosti sdružení formou dobrovolné pomoci v rámci Dne pro charitu: <i>„Významně nám přispívají také svými odbornými znalostmi (školení v PR, marketingu, fundraisingu apod.), kontaktují nás s organizacemi, k nimž nemáme snadný přístup a jsou nám kdykoli k dispozici ke konzultaci. Pravidelně se setkáváme neformálně, pracovnice Nadace ČS se průběžně zajímají o výsledky naší práce a diskutujeme o různých variantách řešení. Navštěvují naše zařízení a účastní se významných událostí v jejich životě, jako jsou například výroční a vánoční komunity. Několik vysokých manažerů již absolvovalo stáž v našich terapeutických komunitách.“

Cena VIA BONA je prestižní veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v České republice. Každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje nové filantropické trendy a sehrává tak roli jakéhosi majáku, který inspiruje a ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům.

Zavřít
Žít déle doma

Žít déle doma

„Devět z deseti lidí si přeje dožít doma. Devět z deseti lidí umírá v ústavech. Změňte to.“

Zobrazit

Pod tímto mottem odstartuje 1.10. informační osvětová kampaň občanského sdružení Život 90, zaměřená na zlepšení informovanosti české veřejnosti o možnostech péče o seniory. Partnerem kampaně se stala Nadace České spořitelny.

Informační osvětová kampaň o.s. Život 90 s podporou Nadace České spořitelny odstartuje na Mezinárodní den seniorů.

„Podle našich zkušeností stojí za umisťováním seniorů do trvalé ústavní péče hlavně nízká informovanost veřejnosti o alternativních službách. Chceme proto zvýšit orientaci pečujících rodin i samotných seniorů v této oblasti. Chceme, aby staří lidé žili ve svých domovech, v okruhu svých blízkých. V ideálním případě tak nedopustíme nebo alespoň maximálně odsuneme moment, kdy je bude nutné umístit do zařízení trvalé péče ,“ vysvětluje záměr kampaně Jan Lorman, ředitel o. s. Život 90.

Cílovou skupinou kampaně jsou jak senioři 80+, kteří služby, které kampaň představuje, potřebují a využívají, tak ale zejména jejich děti a vnoučata, kteří často o umístění seniora do ústavní péče rozhodují. Ta je však pro seniory silně traumatizující, neboť si oprávněně připadají odložení, nepotřební, nechtění.

Během kampaně se informace k lidem dostanou formou brožur, které budou k dispozici například na obecních úřadech a v místech, která senioři navštěvují, a také prostřednictvím webových stránek www.zitdeledoma.cz. Stránky nabízejí praktický online dotazník, kterým se bude možné „proklikat“ přímo k doporučené službě, která by nejlépe vyhovovala konkrétnímu zájemci.

Kampaň doprovází také prodejní výstava portrétů DOMA. Tato putovní výstava bude instalována ve dnech 2.–14. 10. 2013 v prostoru vstupní haly v budově centrály České spořitelny v Olbrachtově ul. v Praze. Portréty zobrazují seniory, kteří žijí doma s podporou různých služeb, nebo úplně samostatně. Všechny spojuje láska k domovu a rozhodnutí zůstat v něm žít. Výstava portrétů, které pro o. s. Život 90 nafotil Václav Jedlička, je koncipována jako prodejní. Fotografie jsou v různých formátech k zakoupení na webových stránkách www.zitdeledoma.cz. Z výtěžku výstavy bude Život 90 financovat pomoc svým klientům a umožní jim tak žít déle doma.

Nadace České spořitelny je partnerem o.s. Život 90 od r. 2003, kdy převzala spolupráci od České spořitelny - ta spolupracovala se sdružením již od r. 1993.

Zavřít
Projekty podél tras Greenways si rozdělí 600.000 Kč z příspěvku Nadace ČS

Projekty podél tras Greenways si rozdělí 600.000 Kč z příspěvku Nadace ČS

Celkem 14 projektů na českých stezkách Greenways letos podpoří Nadace Partnerství společně s Nadací České spořitelny a rozdělí mezi ně celkem 600.000 Kč. Granty jsou udělovány každoročně a během dlouholeté spolupráce s Nadací Partnerství již bylo rozděleno více než 16 milionů korun.

Zobrazit

„Každoročně žádají o grant přibližně tři desítky zájemců, z nichž můžeme podpořit přibližně polovinu z nich,“ vysvětluje koordinátor programu Greenways Juraj Flamik. Letošní rok se o grant přihlásilo 22 projektů, z nichž bylo hned 14 úspěšných. Celkem 5 projektů tak bude realizováno na Moravských vinařských stezkách, 3 projekty v Praze, 2 v Královéhradeckém, 2 v Ústeckém a 2 v Libereckém kraji.

Moravské vinařské stezky jsou již etablovaným projektem. Během 13 let se z Moravských vinařských stezek stal jeden z nejoblíbenějších cykloturistických produktů u nás. „Letos jsme podpořili celkem 5 projektů – Otevírání Lichtenštejnských stezek společně s novou akcí Velkomoravské stezky, odpočívku u prameniště Ždánického potoka, vybudování krytého odpočívadla a infopanelu v Terezíně u Čejče, revitalizaci prostoru před vinnými sklepy U Hřiště v Šardicích a vybudování infopanelu a lavičky v Jevišovce,“ říká koordinátor vinařských stezek Luboš Kala.

Labská stezka patří v současné době k nejrychleji se rozvíjejícím cykloturistickým trasám v České republice. V mezinárodním měřítku patří k páteřním evropským trasám a její německá část je dlouhodobě nejoblíbenější dálkovou cyklotrasou. „Na Labské stezce díky grantu vznikne navazující tematická cyklotras – druhá část stávající Pravěké archeostezky i Archeoparku Všestary, dále informační tabule na Litoměřicku a uskuteční se propagační akce na novém úseku stezky mezi Hradcem Králové a Kuksem,“ popisuje Daniel Mourek, koordinátor Labské stezky z Nadace Partnerství.

V Praze podpoří udělené granty aktivity Pražských matek, iniciativy Auto*Mat a MČ Praha 12. „Dva projekty – Velká studentská cyklojízda i projekt Dvanáctka jede – jsou zaměřené především na propagaci cyklistiky u mladší generace. Projekt iniciativy Auto*Mat si klade za cíl zapojit do propagace i komunity napříč města,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství.

V Libereckém kraji uspělo Sdružení Český ráj, které v rámci svého projektu na Greenway Jizera provede sčítání cyklistů a pěších, a Cyklisté Liberecka s kampaní Do práce na kole.

V Ústeckém kraji také díky grantu vznikne nová síť stezek s názvem Cyklotrack Tolštejn. V rámci projektu bude ve spolupráci s místními partnery navržena síť včetně návrhu vybavenosti, loga a propagačních materiálů.

Nadace České spořitelny je generálním partnerem Greenways od roku 2002.

Zavřít
Nadace České spořitelny pomáhá s obnovou terapeutické komunity zasažené povodní Nadace České spořitelny pomáhá s obnovou terapeutické komunity zasažené povodní Nadace České spořitelny pomáhá s obnovou terapeutické komunity zasažené povodní

Nadace České spořitelny pomáhá s obnovou terapeutické komunity zasažené povodní

Nový objekt Terapeutické komunity Němčice v Heřmani, který právě prochází rekonstrukcí, zaplavila během prvního červnového víkendu rozvodněná Blanice. V neděli byl vyhlášen v Heřmani 3. povodňový stupeň a tentýž večer se voda dostala přímo do objektu.

Zobrazit

Klienti komunity byli naštěstí v bezpečí. Pro komunitu to znamená velké komplikace, především další finanční náklady a ohrožení provozu. Objekt bude třeba vysušit a některé práce se budou muset provést znovu. „Plánované stavební úpravy s možností zaplavení počítají, letošní velká voda však byla rychlejší. A škody budou také velké. Ale nevzdáváme se a věříme, že objekt brzy zprovozníme. Tato komunita má v systému péče o drogově závislé u nás nezastupitelné místo a musí prostě fungovat dál. Budeme se snažit udělat co nejvíc svépomocí, ale pomoc zvnějšku budeme nutně potřebovat a velmi ji uvítáme,“ řekl Jiří Richter, ředitel o. s. SANANIM.

Nadace České spořitelny je od r. 2004 generálním partnerem občanského sdružení SANANIM a na provoz a zajištění služeb terapeutických komunit SANANIMU každoročně přispívá. Proto jsme okamžitě zareagovali na situaci v Heřmani a rozhodli se pomoci finanční částkou, která pomůže zajistit
stavební opravy, materiál či technické vybavení související s poškozením objektu terapeutické komunity Němčice v Heřmani, kterou zasáhla povodeň
v důsledku rozvodněné říčky Blanice.

Léčbou v této terapeutické komunitě projde každoročně 45–50 klientů. Jde o naši nejstarší komunitu pro drogově závislé, která má u nás nezastupitelné místo, protože se jako jedna z mála věnuje starším klientů. Během její více než dvacetileté ji řádně ukončila polovina z těch, kteří do ní nastoupili, ale i mnozí z těch, kteří léčbu nedokončili, dokázali radikálně změnit svůj životní styl, abstinují, pracují a fungují v běžné společnosti.

Nadace České spořitelny se systematicky věnuje boji s drogovou závislostí jako celospolečenským problémem, je dlouholetým partnerem organizací, které s tímto fenoménem odborně pracují a financuje programy určené těm, kteří se rozhodli se svou závislostí skoncovat.

Zavřít
Senioři komunikují 2013

Senioři komunikují 2013

Nadace České spořitelny již posedmé zahajuje sérii kurzů počítačové gramotnosti pro seniory!

Zobrazit

Počítačové gramotnosti se lze naučit, a to v jakémkoli věku. Toto tvrzení dokládají absolventi kurzů Senioři komunikují, které pro starší a počítačem netknuté zájemce už sedmým rokem bezplatně organizuje Nadační fond manželů Klausových s podporou Nadace České spořitelny.

Cílem projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti informačních technologií a výpočetní techniky. Na kurzech se senioři učí používat počítač, odesílat e-maily, pracovat s internetem a také zacházet s platební kartou či internetovým bankovnictvím. Cílovou skupinou jsou zejména senioři, kteří až doposud neměli příležitost se blíže seznámit s moderními prostředky současných informačních technologií a mají zájem o základní vzdělání v této oblasti. Projekt pomáhá překonat handicap, kterým by budoucí generace seniorů už neměly být tolik poznamenány. Od samého počátku projektu před sedmi lety je hlavním partnerem Nadace České spořitelny. Do projektu se každoročně dobrovolně zapojují zaměstnanci České spořitelny v roli dobrovolných lektorů, kteří seniory seznamují s moderními bankovními produkty a jejich použitím.

Od začátku projektu kurzy absolvovalo téměř osm tisíc studentů – seniorů.

Letošní série kurzů proběhne opět na celém území ČR, celkem jich letos plánujeme 150. Výuka je pro účastníky bezplatná, což mnohdy motivuje i jinak velmi „bojácné“ seniory k tomu, aby překonali ostych a strach z neznámého.

Snaha o zvýšení kvality života seniorů představují pro Nadaci České spořitelny významný pilíř jejích aktivit. Projekt Senioři komunikují je navíc skvělým příkladem toho, jak v praxi může fungovat princip mezigenerační solidarity.

Zavřít
Letošní Tříkrálová sbírka i díky podpoře Nadace České spořitelny vynesla dosud nejvyšší částku 76,9 mil. Kč

Letošní Tříkrálová sbírka i díky podpoře Nadace České spořitelny vynesla dosud nejvyšší částku 76,9 mil. Kč

Výtěžek ze sbírky byl ještě o 1,6 mil. Kč vyšší než v loňském roce a je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Výnos se sbírky podpoří služby pro seniory, nemocné a handicapované, pro lidi bez domova a v hmotné či sociální nouzi, podobně jako aktivity pro děti. Většina prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány. Desetina výnosu je určena na humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí.

Zobrazit

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí u nás. Organizace sbírky je každoročně financována z příspěvku Nadace České spořitelny. Pracovníci poboček ČS navíc bez poplatku každoročně výtěžek sčítají a třídí. Jen v Praze, kde se letos vytěžilo 1 200 928 korun to představovalo 107 317 kusů mincí o celkové váze 573,44 kg. Jejich sečtení a roztřídění trvalo celkem 18 hodin.

Více o využití sbírky na www.trikralovasbirka.cz

Zavřít