Aktuality

  Analýza České spořitelny: Učitelům dlužíme na platech 500 miliard korun

  Analýza České spořitelny: Učitelům dlužíme na platech 500 miliard korun

  Nízké platy českých učitelů mají přímý dopad na studijní výsledky žáků. Ze srovnání studijních výsledků školáků v mezinárodních testech PISA a úrovně platů učitelů ve 24 zemích OECD vyplývá, že v zemích s  lépe placenými učiteli je podíl žáků se špatnými výsledky nižší a podíl žáků s dobrými výsledky vyšší. Česká republika vychází jako země s vůbec nejnižšími učitelskými platy v rámci 24 zemí OECD a zároveň jako jedna ze zemí s relativně nejhoršími studijními výsledky dětí na základních školách. Zatímco ve studijně úspěšných zemích, jako je Finsko nebo Německo, se průměrný plat učitele v podstatě rovná průměrné mzdě vysokoškoláka, v ČR je v posledních 25 letech zhruba poloviční. Protože stát českým učitelům v uplynulém čtvrtstoletí vyplácel velmi nízkou mzdu, nedosahující úrovně obvyklé ve vyspělých státech, “ušetřil” tak na vzdělání dětí více než 500 miliard korun.

  Zobrazit
  Donzelina Barosso: Spolupráci vždy provází částečná ztráta kontroly

  Donzelina Barosso: Spolupráci vždy provází částečná ztráta kontroly

  Ve dnech 4. a 5. dubna navštívila Prahu ředitelka evropské pobočky Rockefeller Philanthropy Advisors v Londýně Donzelina Barroso. Ve čtvrtek 4. dubna dopoledne se uskutečnilo setkání pro individuální filantropy u kulatého stolu „Philanthropy Masterclass“, jehož tématem byl strategický přístup k filantropii, finanční přesah a impact investing. Společenský večer „Strategic philanthropy, sustainability and global philanthropy trends“ pak přinesl témata aktuálních trendů v globální filantropii, dopadu a udržitelnosti filantropických projektů. Akci organizoval Nadační fond Via Clarita a Nadace České spořitelny se stala partnerem. Donzelina Barosso navštívila Nadaci a při té příležitosti vznikl i krátký rozhovor, který s Donzelinou Barosso vedl ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal.

  Zobrazit
  Polovina českých učitelů vykazuje příznaky vyhoření

  Polovina českých učitelů vykazuje příznaky vyhoření

  Nadační fond Eduzměna, založený Nadací České spořitelny a dalšími třemi českými nadacemi, přináší přehled stavu českého školství. Vyplývá z něj mimo jiné, že téměř třetina (32 %) žáků, nejvíce ze zemí OECD, nerada chodí do školy. Polovina české veřejnosti je spokojena se stavem škol. Zároveň polovina učitelů vykazuje příznaky vyhoření. Pouze 30 % času věnují ředitelé tomu nejdůležitějšímu – pedagogickému vedení školy a 60 % základních škol nemá zřizovatele kvalifikovaného ve vzdělávání. Čísla ukazují, že jsou oblasti, které je třeba v českém školství změnit. Nadační fond Eduzměna chce reagovat na tento stav a najít řešení společně s těmi, kteří mají chuť spolupracovat.

  Zobrazit