Aktuality

  "7 statečných” začne vymýšlet model podpory škol v regionech. Projekt, který spojuje dárce a působí v něm i naše nadace. "7 statečných” začne vymýšlet model podpory škol v regionech. Projekt, který spojuje dárce a působí v něm i naše nadace.

  "7 statečných” začne vymýšlet model podpory škol v regionech. Projekt, který spojuje dárce a působí v něm i naše nadace.

  Závažným problémem českého vzdělávacího systému jsou velké rozdíly mezi jednotlivými školami i v rámci regionů. Záměrem Nadačního fondu Eduzměna je podpořit vznik modelu, který v praxi ověří, jak by mohla vypadat podpora v konkrétním regionu, která by vedla ke kvalitnímu vzdělávání všech dětí a snižování rozdílů mezi školami.

  Zobrazit
  V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ JE POUZE 4 % ČASU VĚNOVÁNO PRAKTICKÉ VÝUCE.

  V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ JE POUZE 4 % ČASU VĚNOVÁNO PRAKTICKÉ VÝUCE.

  Nadační fond Eduzměna, jehož jsme spoluzakladatelem, zveřejňuje další část aktuální studie o situaci ve školství. Učitelky a učitelé se cítí být společensky opomíjení, přetěžovaní a bez podpory. Mladí lidé do školství příliš nesměřují a pokud ano, tak během prvních tří let praxe každý třetí uvažuje o změně. Hlavními důvody jsou nízké platové ohodnocení, nízká prestiž povolání, konflikty s rodiči a celkové podmínky ve škole. Ve školách působí 44 % učitelů starších 49 let, což může při některých scénářích znamenat, že budeme muset zavřít polovinu škol, neboť nebude, kdo by děti učil.

  Zobrazit
  Analýza České spořitelny: Učitelům dlužíme na platech 500 miliard korun

  Analýza České spořitelny: Učitelům dlužíme na platech 500 miliard korun

  Nízké platy českých učitelů mají přímý dopad na studijní výsledky žáků. Ze srovnání studijních výsledků školáků v mezinárodních testech PISA a úrovně platů učitelů ve 24 zemích OECD vyplývá, že v zemích s  lépe placenými učiteli je podíl žáků se špatnými výsledky nižší a podíl žáků s dobrými výsledky vyšší. Česká republika vychází jako země s vůbec nejnižšími učitelskými platy v rámci 24 zemí OECD a zároveň jako jedna ze zemí s relativně nejhoršími studijními výsledky dětí na základních školách. Zatímco ve studijně úspěšných zemích, jako je Finsko nebo Německo, se průměrný plat učitele v podstatě rovná průměrné mzdě vysokoškoláka, v ČR je v posledních 25 letech zhruba poloviční. Protože stát českým učitelům v uplynulém čtvrtstoletí vyplácel velmi nízkou mzdu, nedosahující úrovně obvyklé ve vyspělých státech, “ušetřil” tak na vzdělání dětí více než 500 miliard korun.

  Zobrazit